Kandidater i EU-valet

Här är de främsta kandidaterna till EU-valet för vart och ett av partierna.

Om du stöter på någon av dem på ett torgmöte i valrörelsen, eller i något annat sammanhang, så passa på att fråga dem hur de ställer sig till mjukvarupatent.

Frågan om mjukvarupatentens vara eller icke vara kommer att hamna på parlamentets bord igen under nästa mandatperiod, och då behöver vi kunniga och pålästa representanter nere i Bryssel och Strasbourg, som kan se igenom patentlobbyns försök att föra dem bakom ljuset.

Siffrorna inom parentes anger antalet platser i EU-parlamentet som respektive parti har nu före valet, men det kommer ju alldeles säkert att ändra sig uppåt eller nedåt för åtminstone några partier.

Dessutom kan ordningen mellan kandidaterna kastas om av personvalet, så även kandidater "under strecket" kan ha en mycket god chans att komma in i parlamentet.

En beskrivning av var de olika partierna och kandidaterna står i frågan om mjukvarupatent finns på sidan "Var står partierna idag?".

Socialdemokraterna (6)

Hemsida: www.sap.se

Kandidater:

1. Inger Segelström inger.segelstrom@riksdagen.se
2. Jan Andersson jandersson@europarl.eu.int
3. Ewa Hedkvist Petersen ehedkvist@europarl.eu.int
4. Göran Färm gfarm@europarl.eu.int
5. Monica Green monica.green@riksdagen.se
6. Hans Karlsson hkarlsson@europarl.eu.int
     -------
7. Åsa Westlund asa.westlund@sap.se
8. Ibrahim Baylan ibrahim.baylan@umea.se
9. Angelica Rage angelica.rage@forshaga.se
10. Widar Andersson widar@widar.nu

Moderaterna (5)

Hemsida: www.moderat.se

Kandidater:

1. Gunnar Hökmark gunnar.hokmark@moderat.se
2. Charlotte Cederschiöld charlotte.cederschiold@moderat.se
3. Anna Ibrisagic anna.ibrisagic@moderat.se
4. Christofer Fjellner christofer.fjellner@moderat.se
5. Pia Kinhult pia.kinhult@moderat.se
-------
6. Peder Wachtmeister peder.wachtmeister@moderat.se

Kristdemokraterna (2)

Hemsida: www.kristdemokraterna.se

Kandidater:

1. Anders Wijkman awijkman@europarl.eu.int
2. Helena Halldorf Romero helena.halldorf@kristdemokraterna.se
-------
3. Lennart Sacrédeus lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
lsacredeus@europarl.eu.int
4. Désirée Pethrus Engström desiree@kristdemokraterna.se

Centern (1)

Hemsida: www.centerpartiet.se

Kandidater:

1. Lena Ek lena.ek@riksdagen.se
-------
2. Kristina Jonäng kristina.jonang@vgregion.se
3. Hans Lindqvist hans.lindqvist@centerpartiet.se

Folkpartiet (3)

Hemsida: www.folkpartiet.se

Kandidater:

1. Cecilia Malmström cecilia@liberal.se
2. Olle Schmidt oschmidt@europarl.eu.int
olle.schmidt@liberal.se
3. Maria Carlshamre maria@liberal.se
-------
4. Bijan Fahimi bijan.fahimi@veritas.se
5. Amelie Tarschys amelie@tarschys.se

Vänsterpartiet (3)

Hemsida: www.vansterpartiet.se

Kandidater:

1. Jonas Sjöstedt jsjostedt@europarl.eu.int
2. Eva-Britt Svensson e-b.svensson@bredband.net
3. Jens Holm info@jensholm.se
-------
4. Mona Lisa Norrman monalisa.norrman@jll.se
5. Mussie Ephrem mussie.ephrem@telia.com
6. Helen Engholm helen.engholm@vansterpartiet.se

Miljöpartiet (2)

Hemsida: www.mp.se

Kandidater:

1. Carl Schlyter carl.schlyter@mp.se
2. Eva Goës eva.goes@com.itv.se
-------
3. Ulf Holm ulf.holm@riksdagen.se
4. Yvonne Ruwaida yvonne.ruwaida@riksdagen.se

Junilistan (0)

Hemsida: www.junilistan.nu

Kandidater:

1. Nils Lundgren info@junilistan.nu
2. Lars Wohlin info@junilistan.nu
3. Hélène Goudin info@junilistan.nu

 

 


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.