Vi måste vara en synlig majoritet för att påverka

lampa
Din medverkan gör att vi blir ännu starkare.

Stora eller små företag, forskare, utvecklare, ekonomer, jurister eller datoranvändare. Alla som känner att patent på affärsmetoder eller mjukvara påverkar er möjlighet till innovation och arbete är välkommna att upplysa om konsekvenserna.

Det är möjligt att påverka och visa att du bryr dig om bra skydd, innovation och tillväxt. Delta i våra forum och kampanjer med ett stort nätverk i hela Europa.

Europeiska parlamentet röstade (6/7-05) för att lägga ned ett dåligt direktiv som legaliserade patentverktets nya praxis att bevilja affärs och mjukvarupatent. Vi var i hög grad aktiva i att informera och föreslå ändringar i direktivet. Nu gäller det att stoppa informera nationella politiker om hur farliga mjukvaru- och affärsmetodspatent är.

Direktivbeslutet:

Inför den 6/7 rekommenderade vi alla parlamentariker att rösta för 21 kompromissförslag [2] som lades fram i alla partigrupper. Om alla de 21 kompromissförslagen inte lyckades få majoritet i röstningen, så rekommenderade vi att att direktivet stoppades. Det senare skedde direkt och med stark kritik mot Rådet som inte lyssnat till parlamentets tidigare förslag. Kompromissförslaget är dock en bra utgångspunkt för att förändra den allt farligare situationen med en allt för flexibel praxis hos det Europeiska patentverket.

Hjälp oss på plats - det behövs fler lobbyister i Bryssel

Påverka genom att träffa de som har makten att påverka. Du kan berätta om dina problem eller förväntningar kring mjukvarupatentdirektivet.

Vi ordnar flera möten och konferenser och hjälper dig att möta en mycket intressant värld Bryssel. Vi hjälper även till att organisera möten med parlamentariker och sakkunninga i världsklass.

Med oss får du hjälp att bevara och skydda innovation och utveckling i er verksamhet. Om du vill vara anonym inför dina mjukvarupartners eller kunder, så kan du medverka inofficiellt.

E-post till: se-help(på)ffii.org eller direkt till brysselkontoret brussels(at)ffii.org
tel: +32-273-96271.
Kontoret består på heltid av antingen Erik Josefsson eller Bernhard Kaindl.

FFII kan ordna boplats. Kontoret i Bryssel ligger mycket nära kommissionen och parlamentet på Avenue Michel-Ange 68 / B-1040 Bruxelles / Belgium

Det finns mer information på http://www.economic-majority.com/help.en.php

Stöd verksamheten och nätverket


Er sponsring eller era uttalanden hjälper oss att kommunicera bättre.
Hör av dig om du vill hjälpa till! E-post till: se-help(på)ffii.org
Visa t.ex. på economic-majority.com att majoriteten av IT-företag är mot mjukvarupanent

Mer delad kunskap och erfarenhet


Öppen maillista för Svenska debatter: http://lists.ffii.org/mailman/listinfo/se-parl

För att delta i FFII:s projekt och EU-initiativ så skapar du ett konto på: http://aktiv.ffii.org/

Det finns en del material från presentationer under:
        http://www.ffii.se/erik/ som t.ex. http://www.ffii.se/erik/NBF/img0.html
Skicka gärna in frågor, utredningar eller material för granskning till nätverket.
Vi har både mjukvarupatentförespråkare och motståndare i nätverket som kan ge tips och råd.HISTORISK INFORMATION (från EU-direktivprocessen)


Argument för att övertyga en parlamentariker:
Material


kedjebrev för att informera: "Risk för patentkris i EU"/"Risk för att du begår patentintrång"

Du behövs som lobbyist för att skydda utveckling och tillväxt i EU.
 
Risken att Du begår ett kostsamt patentintrång ökar dramatiskt utan  ändringar i det s k mjukvarupatentdirektivet. Direktivet ökar riskerna  och kostnaderna för alla, vare sig du har en armé av advokater eller ej.
 
En ekonomisk majoritet presenteras som en ekonomisk minoritet av kommissionen för att motivera direktivet. Särintressen styr kommissionens arbetsgrupp istället för erfarenhet och undersökningar. Se <http://www.economic-majority.com/>, <http://www.ffii.se/underlag.html>
 
Europaparlamentet har över alla partigränser föreslagit ändringar i direktivet som säkerställer att patent endast beviljas för verkliga uppfinningar. Det krävs dock att över halva parlamentet röstar för ändringarna. Du och andra måste uppmärksamma EU:s parlamentariker.  <http://www.ffii.se/help.html>

Skicka detta brev vidare till andra som drabbas. Det gäller webbsajter,  universitet, IT-företag, myndigheter och även datoranvändare. Godkända patent  på One-click-shopping, elektroniska blanketter eller e-handel kan verka skrattretande just nu. Men om ändringsförslagen inte får nog med röster, så får du räkna med att bli indragen i dyra rättegångar eller betala vad patentägarna kräver i licensavgift.

Direktivet är farligt för att det beviljar allt för breda patent på  förutsättningarna för verkliga uppfinningar, och inte riktiga  uppfinningar som det avses i patentlagen. Just nu hindrar direktivet att man ställer konkreta krav på uppfinningar vilket resulterar i ett minfält av patent på affärsmetoder, beräkningar och databehandling. Som utvecklare kan du inte ens vara säker på att du äger det du själv skriver, utan kan göra patentintrång genom att publicera egna program eller tjänster.  Undersök patenten här: <http://gauss.ffii.org/>
 
Över sjuttio procent av mer än trettiotusen ännu ogiltiga men godkända affärsmetods- och mjukvarupatenten i Europa ägs av japanska och amerikanska företag. De är, tillsammans med advokater, vinnare om direktivet går igenom utan ändringar. Förlorarna blir uppfinnare, innovatörer, samhälle och konsumenter.

Skriv upp din verksamhet på <http://www.economic-majority.com/> och följ med på möten och konferenser i Bryssel <http://www.ffii.se/help.html>. Om du vill vara anonym inför dina mjukvarupartners eller kunder, så kan du medverka inofficiellt. Men det gäller att även Du sprider information och pratar med beslutsfattare. Annars förlorar vi oberoende, utveckling och pengar.

Brevet är giltigt fram till 2005-07-05.

  Jonas Bosson, företagare (belönad för bästa affärside/Nutek), medlem i ffii.se
 (ditt namn?)

PS Se en kortfilm om mjukvarupatent här:
http://wiki.ffii.org/SwpatAnim050418En DS


Finns även för utrskrift/information på http://www.ffii.se/trycksak.html
FFII.se, april 2005
Texten är public domain.

 

 

In English