Är du säker på att du inte begår patentintrång?


Du kan räkna med att du redan gör patentintrång - och du har ingen kontroll över vad det kommer att kosta dig. Om du söker i vår mjukvarupatentdatabas så förstår du ganska lätt. Konsekvensen är att du får bli mer hemlig eller utveckla i skydd av en större aktör med många patent. Det kostar både en del av dina intäkter och din frihet att dela kunskap i nätverk eller med dina kunder och att välja informationslösningar.

Testa din mjukvaruprodukt eller tjänst i checklistan:


1

 - Publicerar du dina lösningar eller visar dem aldrig?


Dina lösningar kan patenteras av andra - och då hjälper det inte alltid att du var först om du inte har publicerat dem på ett för patent nyhetsskadligt sätt.Därför är redan utvecklade lösningar möjliga att patentera. Eftersom det är svårt att hitta patent så du får först reda på det när patentinnehavaren skickar en fodran.

Varken tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen gäller mot mjukvarupatent.  Dock kan man, om man betalar för sig, ge ut en tidning på nätet och då skulle all källkod som den tidningen ger ut skyddas av tryckfrihetsförordningen. Det kostar 2000 kr att registrera sig som nättidning - samt man måste utse en ansvarig utgivare som är ansvarig om någon skulle publicera fel saker på webbplatsen.

Så i praktiken så innebär det att alla som idag skriver källkod bör publicera den på en webbplats som är en tidning. Sourceforge, savannah och alla andra ftp-arkiv bör egentligen skaffa sig svenskt publiceringstillstånd för att skyddas av tryckfrihetsförordningen. Inför mjukvarupatent så är det något man kan rekommendera alla som distribuerar mjukvara i sverige att göra för att få ett större skydd. Men det har ännu inte prövats.

2

 - Är du skyddad av din programleverantör?


Det finns ytterst få företag som erbjuder sina kunder skydd ifall kunderna stämms av patentinnehavare. De som kan skyddar sig själva med så många patent att de säkerligen kan stämma företaget som stämmer dem eller sina kunder. Men vissa företag som t.ex. Acacia, utvecklar inga egna lösningar - och går därför inte att stämma med motsvarande patent.  Idag erbjuder bara IBM, Microsoft och Novell skydd - så de tjänar på breda patent.

3

 - Har du försäkringar mot patentintrång?


Det finns knappt försäkringar och de få som finns går med stor förlust. Kommissionen har planer på att själva starta en allmän försäkring för att skydda mindre och mellanstora företag. Men ingen vet vad det kommer att kosta.

4

 - Kan du delta i upphandlingar där de största får mer makt?


Om databehandling anses vara uppfinningar utöver innovationer, så kan man patentera framtida upphandlingar utan att ha en färdig lösning. Det blir därmed omöjligt för dig som utvecklare att veta om du äger den kod du skriver.

Statskontoret och SignOn ligger i tvist om ett patent på digitala signaturer i blanketthantering. Det är en del av den statliga satsningen på 24-timmarsmydningheten. (se även kommentarerna till patentet på gauss)

5

 -Kan du korslicensiera med de stora företagen?


Om du har riktigt många patent så kan du skriva ett korslicensiera (avtala en icke angreppspakt) med andra företag.  Det har t.ex. Ericsson gjort med andra mobiloberatörer - och nu även med Microsoft och andra mjukvaruföretag. Det ger dem ett säkrare position än andra företag. Microsoft har nyligen lanserat en patentlicensieringskampanj för nya företag - så de får använda Microsofts patent mot betalning.

6

 -Kan du betala licenser för att använda standarder på Internet?


Det pågår en intensiv lobbying för att Internetstandarder inte ska vara gratis (eller RF="royalty free") att använda - utan att man måste betala licens (RAND-licens) för att använda de mest fundamentala funktionerna.

Microsoft har exempelvis patenterat en övergripande metod att verifiera avsändare i e-post, villket har ledde till att standardliseringsgruppen MERID (i IETF.org) för att stoppa spam har lagts ned - då Microsoft har krävt licenser från alla användare. Det stoppar inte bara den öppna källkodsutveckling som bygger Internet, utan även all annan oberoende utveckling.

7

 -Har du råd med ett oavsiktligt intrång?


De flesta får ett brev med krav på en ganska hög licenskostnad för att slippa åtal. Det rör sig ofta om 5% till 10% av din omsättning. Acacia har t.ex. licensintäkter från svenska företag för ett patent utan uppfinning - om tidsstämplar i videoströmmar. De erbjuder ingen teknik - utan bara licenser för att du använder mediastreamingprodukter från andra leverantörer. Just nu stäms universitet och mediaföretag i USA. Europa ligger i planerna och en del Svenska företag betalar redan - för att slippa en tvist.

8

 -Har du råd med en patenttvist?


Förutsättningen för en patentmarknad är att aktörerna kan överklaga patent som inte är uppfinningar eller har nyhetsvärde. Men det sker inte så länge det är mycket dyrt och farligt att trotsa en stor aktör - även om patentet är trivialt. Graden av överklaganden är därför mycket liten på patentverken och mindre än 2% hos EPO.

Det är dessutom en katastrof att källkod inte räknas som nyhetsförstörande - så du riskerar att betala för intrång istället för att ogiltigförklara patentet när du går vidare och söker rättelse.


FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.

 

 

In English