Rocards tal inför röstningen den 6/7 2005

Michel Rocard var parlamentets rapportör för mjukvarupatentdirektivet fram till det förkastades av ett näst intill enhälligt parlament.

(Översättning av Jonas, samlade rättelser från Roland och Malte)

"Tack Herr President, Herr President, kära kollegor, det är troligt att denna församling inom de närmaste två till tre minuterna kommer att förkasta direktivet som handlar om datorstödda uppfinningar. Alla våra stora parlamentariska grupper, och i övrigt även de små - ursäkta mej, har tagit detta beslut,men av motstridiga orsaker. Jag har följaktligen varken mandat eller möjlighet att kommentera skälen, men denna konvergens har en underliggande gemensam innebörd. I sakfrågans grund är vi splittrade i ungefär lika stora block, med en total oförutsägbarhet av utfallet vid applicerandet av relativ majoritet, och en ömsesidig oförmåga att uppnå kvalificerad majoritet.


Varje block väljer att förkasta direktivet istället för att förhandla anpassningar av texten. Men framförallt finns här en gemensam och nära enhällig ilska i detta parlament mot det förkastliga sätt som det har blivit behandlat av Kommissionen och Rådet [applåder]. Totalt förakt [applåder], totalt, närmast sarkastiskt förakt för beslut fattade av detta parlament i första läsningen, total avsaknad av konsultation från kommissionen vid förberedelserna av texten för andra läsningen, och upprepade ansträngningar att till och med stoppa diskussioner mellan nationer inom själva Rådet.


Det här är i sig en skandal. Den pågående Europeiska krisen beror mycket på demokratisk oförmåga. Rådet bär för detta ett förkrossande ansvar, synnerligen tydliggjort i föreliggande handlingar.


Låt förkastandet av detta direktiv tjäna som en läxa [applåder]. Och när det gäller substansen i denna debatt, visar status av denna att ärendet inte är moget för beslut. Det är just en djupare debatt som hade varit förutsättningen för att låta frågan mogna mot en högre grad av konsensus. I detta svåra och väsentliga område, med dussintals miljarder dollar i spel, är en kollektiv omdaning bevisligen på gång.


Förkastandet är i detta avseende ett meddelande till det Europeiska Patentverket. Det Europeiska parlamentet har vägrat att godkänna deras avvikelser från lagtolkningen som medger ett utökande av patenterbarheten för mjukvara. Om denna avvikelse skulle fortsätta, så är det klart att en parlamentarisk majoritet kommer att uppstå för att stoppa dem.


Tack kära kollegor."


Övriga kommentarer av Svenska politiker:Cecilia Malmström, fp (ALDE). – Herr talman! Detta är en mycket komplicerad fråga som är föremål för en enorm lobbying från olika grupper. Jag tycker att det är jätteroligt att medborgarna för en gångs skull bryr sig om vad vi håller på med här i huset. Det är vi inte bortskämda med.

Det är viktigt med ett väl fungerande patentsystem i Europa. Enskilda uppfinnare och företag måste naturligtvis kunna ta patent på sina uppfinningar, även datorrelaterade sådana. Tendensen i dag är dock att ren mjukvara också ges patent, vilket inte är bra. Vi behöver forskare, innovatörer och enskilda programutvecklare som kan komma med nya idéer utan att riskera att göra intrång i triviala patent och hamna i oändliga processer.

I första hand bör vi förkasta hela förslaget, med uppmaning till kommissionen att återkomma med ett heltäckande förslag på ett gemenskapspatent som omfattar alla uppfinningar. Det är fel att endast bryta ut mjukvarurelaterade uppfinningar som en enskild sektor.

I andra hand måste vi ändra på den gemensamma ståndpunkten som inte är en bra lagtext. Den innehåller alltför många oklarheter. Med utgångspunkt i de flesta av Rocards förslag kan vi kanske få till stånd en konstruktiv förlikning till fromma för små, stora och enskilda företag.

Carl Schlyter, mp (Verts/ALE). – Herr talman! I dag kan vi välja om vi vill ha en gammaldags patentlagstiftning med en gammaldags syn på storbolag och en gammaldags syn på utveckling eller en modern, småskalig, kreativ utveckling med en modern lagstiftning.

Alla säger att de inte vill ha mjukvarupatent. Vi har sett katastrofen i USA när man gör så. Det enda sättet att bevisa det i dag är att rösta för de 21 kompromissändringsförslag som jag och många andra har skrivit under. Då får vi en intelligent, balanserad lagstiftning där kreativiteten och en sund patentlagstiftning kommer till del.

Röstar man emot visar man att man är helt i händerna på storbolagen. Det leder till en lagstiftning som innebär att program som styr en apparat blir patenterbara. Det är som att ge patentskydd för manualer till apparater. En sådan värld är inte modern.

Alla uttalanden i debatten samlade:
<http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?SAME_LEVEL=1&LEVEL=4&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+CRE+20050705+ITEM-006+DOC+XML+V0//EN>
 
FFII.se, april 2005
Texten är public domain.

 

 

In English