Argument för krav på verklig uppfinning


Av: Jonas Bosson

Alla vill att samhällsnyttiga prestationer ska belönas och ges skydd. Men det Europeiska Patentverket (EPO) vill växa genom att omfamna även det som patentlagen direkt anser inte är uppfinningar.  Det är ett dyrt spel för alla, utom för advokater och patentverk som tjänar på osäkerhet och patentinflation.

Att beteckna informationsbehandling som en 'teknik' snarare än en förutsättningen för all innovation är farligt. Är det motiverat med dagens undantag i patentlagen eller inte? Kan även informationsbehandlingspatent (mjukvarupatent/affärsmetodspatent) främja utvecklingen? Här finns gott om källor som visar hur dåligt det är med affärsmetods- och mjukvarupatent.

Amerikansk forskning visar att mjukvaru- eller affärsmetodspatent inte gynnar innovation. PriceWaterhouseCoopers konstaterar att Europa inte är förberett på förändringarna.  Deutsche Bank Research ser problem med Europas tillväxt om mjukvarupatenten får laga kraft. Rådet målade in sig i ett hörn med ett extremt mjukvarupatentvänligt direktivförslag. Beslutsunderlaget behöver belysas med stark strålkastare, precis som rådets agerande, annars överlämar vi nyttoaspekten i innovation till ett mellanstatligt patentverk, med egna vinstintressen.

Rådets direktivförslag förväxlade regler för smal traditionell industri med en bred marknad och gynnade därigenom företag med stora juridiska muskler istället för bred innovation.

När alla vet att de inte kan undvika oförutsedda intrång så uppstår en terrorbalans där bara pengar och allianser med stora företag räknas. Det enda som hade kunnat rädda direktivet var de 21 tillägg som parlamentets samtliga grupper föreslog.

Många studier visar att patent är en ineffektiv belöning för informationspresentation, -organisation eller -beräkningar. Det är busenkelt att konstruera patent som är "nyheter" genom att kombinera befintligt språk eller affärslogik utan bidrag i något konkret. Patenten blir inte bara abstrakta, utan även svårtolkade och mycket breda.

Nu förkastades istället direktivet den 6/7 2005, på grund av de djupa misstag det innehöll, så kunskapen måste föras vidare till nationell lagstiftning och politik.

Men det Europeiska Patentverket fortsätter ändå sin mellanstatliga utvidgning av patenträtten, trots höga protester, t o m från de egna anställda. När ska regering eller näringsdepartementet reagera genom den representation de har i EPO?


Undersökningar


Brittiska staten utsåg Andrew Gowers som oberoende utredare för utvecklingen av immaterialrätt, rapprten levererades 2007 och tar kritiskt avstånd till affärsmetods- och mjukvarupatent:
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/53F/C8/pbr06_gowers_report_755.pdf


I USA geomförs just nu flera hearings för en patentreform, här sparat från den 15 februari 2007:

http://judiciary.house.gov/oversight.aspx?ID=271 (Talen finns som pdf:er.)

Butler groups pressrelease från samma dag som CII-direktivet förkastades i parlamentet:

London, 6 July, 2005 - "Europe could be on the brink of a damaging 30,000-software patent deluge, as the CII is in the last stages of debate"
http://www.butlergroup.com/company/press/docview.asp?id=159

Kommissionens undersökning: http://swpat.ffii.org/papri/eukonsult00/index.en.html
6% (85 av 1447) vill se mjukvarupatent.
(se även: http://swpat.ffii.org/stidi/sektor/index.en.html)

Tyska industridepartementets undersökning: http://wiki.ffii.org/Ifis050404En

US National Research Council report: http://books.nap.edu/html/digital_dilemma/
"The aim of the report is to explore possible ways of protecting intellectual property in a digital world. The report proposes ways of extending copyright, but at the same time is very critical about applying patents to "information innovations" --- a good term that maintains the distinction between a patentable "invention" and immaterial "innovations", which should have stayed outside the scope of the patent system. The Chapter on p 192-197"

Parlamentet har flera djupa undersökningar som t.ex:
"The patentability of computer programs - Discussion of European-level legislation in the field of patents for software" : JURI publ#107 (09-2002)
http://www4.europarl.eu.int/internet/workingpapers/juri/pdf/107_en.pdf

Senast från EU-parlamentet: (av svensk jurist Sandra R. Paulsson)
http://www.ffii.org/~jmaebe/epecosci0502/SoftwareHandout.pdf
http://www.ffii.org/~jmaebe/epecosci0502/SoftwarePatent.pdf
http://wiki.ffii.org/EPDGEcoSci050216En

För telekom / kommissionen: http://swpat.ffii.org/papri/cec-telecom02/index.en.html
FTC 2002: Hearings on Anti-Competitive Effects of Patents:
http://swpat.ffii.org/papri/ftc02/index.en.html
FTC 2003 Report on Patents and Competition http://swpat.ffii.org/papri/ftc03/index.en.html
OECD: http://swpat.ffii.org/papri/oecd0401/index.en.html
Japan: http://swpat.ffii.org/papri/konno95/index.ja.html

Forskning


Sammanfattningar:
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/studies/studies_short_en.pdf
http://swpat.ffii.org/papers/

Prof Maria Allessandra Rossi's paper om Kommissionens förslag:
http://www.epip.ruc.dk/Papers/ROSSI_Paper.pdf

Brian Kahin (University of Michigan) and Susana Borrás (Assisting Professor, Roskilde University): “Comparing the European and US patent systems”
http://www.ffii.org/~jmaebe/conf0411/wed/Susana%20Borras.pdf
http://www.ffii.org/~jmaebe/conf0411/wed/Brian%20Kahin.pdf

Bessen & Hunt & Maskin har forskat för Federal Trade Commission och MIT:
http://swpat.ffii.org/papri/bessenhunt03/index.en.html
http://swpat.ffii.org/papri/bessenmaskin00/index.en.html
(de visar bl a att FoU minskar när patenten blir fler inom mjukvara i USA)

FN:  Organ för öppna standarder mot mjukvarupatent http://www.iosn.net/foss/no-software-patents/

"Patenting in the U.S. software industry and its implications on the competitive environment" av MARTIN GRÖNBERG AXEL MÖLLER, Göteborgs Universitet:
// 5.3 STRATEGIC PATENTING IN THE SOFTWARE INDUSTRY
We claim that the presented surge in software industry software patenting is reflecting that large companies are starting to patent strategically, which will change the competitive environment for both small and large actors. Large companies are building patent portfolios primarily in order to raise its bargaining power to reduce the risk of hold-up, get access to others' technology and boost license revenues. The effects of strategic patenting are still small, since the strategic patenting density is relatively low. We also claim that we only are seeing the beginning of a future patent arms-race that will have increasing impact on the industry, unless significant policy or legislative changes are made. //

"Drawing the Line: the Rise of the Information Processing Patent"
2007 19 januari, omtalat om Amerikanska mjukvarupatent och deras utveckling, Ben Klemens:

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=959931


Företag


MySQL: MySQL Public Patent Policy:
http://www.mysql.com/company/legal/patents.html

Opera "We believe in a patent-free Web.":

Opera Software does not believe innovation in the software industry is protected or encouraged by software patents. In particular, we believe interoperability on the Internet should be encouraged, and we actively work to ensure that software patents do not stand in the way of interoperability.

As a highly innovative company, Opera Software comes up with many ideas and concepts that are patentable. In some situations, we will apply for software patents as a way to protect ourselves from attacks by other aggressive patent holders." Förslag på patent


Microsoft / Bill Gates:
"If people had understood how patents would be granted when most of today's ideas were invented and had taken out patents, the industry would be at a complete standstill today. ... The solution is patenting as much as we can. A future startup with no patents of its own will be forced to pay whatever price the giants choose to impose. That price might be high. Established companies have an interest in excluding future competitors." (Quoted by Fred Warshofsky "The Patent Wars" of 1994)

Patenterfarenheter från Claes Wikströms fd Ericssonsutvecklare:
http://groups.google.se/groups?hl=sv&lr=&selm=slrncamlkk.umg.klacke%40gnejs.hyber.org

Jonas Bosson från illuminet som är med i gauss-projektet konstaterar:
- Jag har inte hittat ett enda mjukvarupatent som bidrar till en mjukvarumarknad.

Tänkare


Sedan finns en lång lista med uttalanden från företag och personer med lång erfarenhet på: http://swpat.ffii.org/vreji/quotes/index.en.html

Machlup, Popper, Hayek, Tim B-Lee. etc etc (fundamentala saker)

Konferenser


Novemberkonferensen i Bryssel: http://en.eu.ffii.org/sections/bxl0411/program/

Lagen

§1 Patentlagen och Europeiska Patentkonventionen är redan harmoniserad i lagar över hela EU, men direktivet vill gå vidare och harmonisera en ny praxis som bryter mot lagen.

"Immaterialrätt är den sammanfattande beteckningen för ett antal olika regler som skyddar intellektuella prestationer och kännetecken mot obehörigt utnyttjande."

http://www.riksdagen.se/debatt/0001/utskott/LU/LU8/LU8.ASP

En uppfinning är en särskild sorts "intellektuell prestation" som kräver en särskild sorts rättsskydd. "Uppfinningsbegreppet" avgränsar vilken typ av intellektuella prestationer som kan erhålla patent.

Men direktivet öppnar för att en uppfinning anses ha uppfinningshöjd bara den är ny (dvs lämnar ett bidrag till känd teknik). Det vore ju drömläge för patentverk och advokater om det oklaraste begreppet blev det enda kriteriet, men så är det inte i Sverige än. Patentbesvärsrätten skriver i domen 01-157:

"Vid prövningen i målet aktualiseras i första hand frågan hur systemet och förfarandet enligt ansökningen förhåller sig till det patenträttsliga uppfinningsbegreppet i 1 § första stycket patentlagen (PL) med den precisering av detta som kommer till uttryck i bestämmelsens andra stycke punkten 3 enligt vilken som uppfinning aldrig skall anses sådant som enbart utgör "en plan, regel eller metod för intellektuell verksamhet, för spel eller för affärsverksamhet eller ett datorprogram"

I det fall det patentsökta systemet respektive förfarandet kan bedö­mas falla inom uppfinningsbegreppet enligt 1 § PL kan frågan om det i 2 § första stycket PL uppställda kravet på nyhet och upp­fin­ningshöjd är uppfyllt behöva prövas." (De fyra rekvisiten):

http://www.blipp.com/pawal/prv/20021107/01-157.html

Uppfinningsbegreppet är ett av patentlagstiftningens fundament:

»Det på grundlag af de gældende love i de nordiske lande udvilklede opfindelsesbegreb indeholder et krav om, at opfindelsen skal have teknisk karakter. Nogen eksakt bestemmelse af, hvad der ligger heri, kan næppe gives, men der ligger i begrebet i hvert fald et krav om,at der skal være tale om en løsning af en opgave ved hjælp af naturkræfter, d.v.s. ved en lovbunden udnyttelse af naturens materie og energi.«

http://softwarepatenter.dk/baggrund/nordiskpatentlov/


Gäller tryckfrihetsförordningen för källkod på nätet?FFII.se, maj 2004
Texten är public domain.