Varför säger ni så här?

Ur föreningens mejlinglista:

 

Subject: Re: Pressrelease 1 -- diskussion
From: Christian Engström, christian.engstrom HOS glindra.org
Date: Tue, 27 Apr 2004 03:06:29 +0200
To: se-parl HOS ffii.org
CC: support HOS piratbyran.org

cc: Piratbyrån för kännedom, gör vad ni vill med, sprid gärna :-)

 

Tor Klingberg wrote:

Nej, det är de verkligen inte, det har du alldeles rätt i.

Piratbyrån består, så vitt jag kan se och förstå, av ett antal engagerade medborgare som har noterat att immaterialrätten är på väg att spåra ur i amerikansk riktning, och vill försöka göra nåt åt saken. Nu är väl Piratbyrån i första hand inriktad på copyright, men även patent är ett område där de har lagt märke till att det händer saker som försämrar för vanliga människor. Därför vill de berätta om det för politikerna. Och just i en valrörelse, när "vanliga människor" råkar gå under beteckningen "väljare", är ju ett ypperligt tillfälle att passa på.

I patentfrågan är Piratbyrån visserligen emot alla typer av patent i sina krav, alltså även till exempel mekaniska och kemiska patent, men jag har uppriktigt sagt svårt att tro att så värst många ungdomar av idag ligger och grubblar över den typen av patent på nätterna. Det område där patentlagstiftningen verkligen är på väg in i vanliga människors liv, och där det finns anledning för vanliga människor att engagera sig i frågan, är just mjukvarupatenten.

Den stora skillnaden mellan mjukvarupatent och de klassiska patenten, är ju att de klassiska patenten täcker områden som är så otroligt kapitalintensiva att ingen privatperson kan drömma om att händelsevis skapa något som skulle strida mot några beviljade patent. Det spelar ingen roll hur begåvad ens tonårsgrabb är, det finns ingen möjlighet att han plötsligt kommer ut ur sitt pojkrum och berättar att han har satt ihop ett kliniskt färdigtestat läkemedel på sin fritid, men att han nu har blivit stämd för patentintrång. Men med dataprogram kan det mycket väl hända, det har redan hänt i USA, och visar alla tecken på att både fortsätta och öka i omfattning.

Så när Piratbyrån säger att de ser problem med patent, så är det säkert till mycket stor del just mjukvarupatent som de har reagerat mot, och på den punkten är vi fullständigt överens. Det som skiljer oss åt är bara att vi föreslår olika lösningar på problemet. Piratbyrån vill ta bort alla patent för att vara säkra på att dataprogram aldrig kan betraktas som patenterbara. FFII vill ha bort just mjukvarupatenten, men har inget särskilt emot att de klassiska patenten finns kvar som tidigare, under förutsättning att gränsen mellan dataprogram och patenterbara uppfinningar definieras på ett klart och tydligt sätt.

Just nu finns det ett direktivsförslag från Europaparlamentet gör just detta, och FFII stödjer det förslaget. Att förslaget dessutom har en alldeles reell chans att faktiskt gå igenom gör inte saken sämre.

I ett tänkt läge, där parlamentets förslag hade blivit förpassat till soptunnan, skulle valet istället kunna stå mellan å ena sidan patent på både mjukvara och uppfinningar, eller å andra sidan inga patent alls. I så fall fick man naturligtvis göra en bedömning av huruvida de uppenbara nackdelarna med patent på mjukvara skulle uppvägas av tillräckligt stora fördelar med patent på uppfinningar. Hur en sådan bedömning skulle utfalla kan vi förstås inte säga med säkerhet, eftersom vi dessbättre inte befinner oss i det läget. Men jag kan nog gissa var jag själv skulle hamna, och jag kan tänka mig att en hel del av de andra 350,000 som skrivit på petitionen mot mjukvarupatent skulle resonera som jag.

Men som sagt, i det läget befinner vi oss dessbättre inte, så därför förespråkar FFII det förslag som Europaparlamentet röstade igenom.

Vi ser samma problem som Piratbyrån, nämligen att den dåliga idén med mjukvarupatent riskerar att rinna över från USA hit till Europa, men vi föreslår en annan och mindre radikal lösning på det problemet än vad Piratbyrån gör.

Våra egentliga "fiender", om man ska använda det ordet, är väl strängt taget bara ett tämligen begränsat antal patentjurister (och inte ens alla patentjurister), som först har lyckats övertyga sig själva om att mjukvarupatent är något väldigt bra för samhället. Därefter har de lyckats övertyga de organisationer som de arbetar för, alltså dels stora företag med egna patentavdelningar, som Ericsson och ABB, och dels olika patentverk, med EPO i spetsen.

De politiker som (hittills) har varit för mjukvarupatent, alltså moderaderna och socialdemokraterna i Sverige, och kommissionen i Bryssel, har i sin tur inte gjort något annat fel än att när frågan kom upp på dagordningen, så gick de och pratade med dem som de tyckte borde kunna det där med patent. Det vill säga dels med patentverk som EPO, dels med företag som var beredda att komma in med synpunkter.

Och vilka företag är det som är beredda att lägga resurser på att engagera sig i ett direktiv som presenteras som "det är bara en teknisk detaljfråga, ingenting kommer att förändras, men vi vill harmonisera reglerna en liten smula för att underlätta"? Jo, de storföretag som är så patentintensiva att de har egna patentavdelningar. Och exakt vem på ett företag som Ericsson eller Nokia blir det som faktiskt utformar svaret på en fråga om patent? Patentavdelningen, naturligtvis. Även om den som uppträder i pressen som undertecknare är någon lämplig "toppdirektör", så är det naturligtvis inte han personligen som har gjort all research, beslutat vad som är bäst för hans företag som helhet, och därefter satt sig ner med ett blankt papper och skrivit sitt hjärtas mening.

Så funkar inte storföretag, och så ska dom inte funka, för då skulle dom inte funka.

Så på många sätt tror jag faktiskt att det hela egentligen bara är ett enda stort missförstånd, som beror på att några patentjurister råkade få lite för fria tygla. För egentligen:

Det vill dom såklart inte, det är ju alldeles uppenbart. Men så länge de inte har upptäckt att det här är vad som riskerar att hända, så har de ingen anledning att gå emot patentjuristerna i något som de uppfattar som en juridisk detaljfråga.

Fast nu märker jag att jag börjar bort från ämnet en bit. :-) Jag ska försöka bli lite mera kortfattad.

Pressreleasen är bara tänkt som ett rent defensivt drag, och är inte alls riktad mot Piratbyrån. Syftet är att förhindra att patentlobbyn kan dyvla på oss åsikter som vi inte har, och sedan argumentera mot de åsikterna istället.

Artikeln i DI med de 5 toppdirektörerna byggde ju helt på att påstå att vårt förslag skulle innebära att man inte längre skulle kunna patentera riktiga industriprodukter, som industrirobotar och låsningsfria bromsar. Det är inte sant att vårt förslag ser ut så, men det var ändå det de argumenterade mot.

Om vi nu antar att Piratbyråns demonstration får ordentligt genomslag i media, vilket jag tycker att det finns ett antal skäl att tro att den kan få, så behöver man ju inte vara särkilt paranoid för att gissa hur nästa debattartikel från toppdirektörerna skulle se ut. I våra fortsatta kontakter med de företag som risker att drabbas av mjukvarupatentet skulle vi i så fall få slösa bort en otrolig massa tid på att förklara vad det är vi egentligen står för, och först därefter, om det nu fortfarande fanns någon som lyssnade, kunna berätta det vi kommit för att säga.

Därför var det otroligt viktigt att komma ut med en pressrelease före demonstrationen, där vi förklarade att det finns två olika förslag på hur man ska lösa samma problem. Piratbyrån står för det betydligt radikalare förslaget, men det finns även ett annat, som inte bara FFII stödjer, utan som även har Europaparlamentets stöd bakom sig, och som mycket väl kan gå igenom.

Jag kan heller inte se att det på något sätt skadar Piratbyrån att det blir känt att i vart fall en av frågorna som de är engagerade i, faktiskt ligger exakt rätt i förhållande till den politiska dagordningen nere i Bryssel.

Det innebär ju bara att det finns en större chans än annars att deras demonstration kan verkligen kan komma att påverka hur lagstiftningen blir. Och det innebär ju i sin tur bara att det finns desto större anledning för alla som delar Piratbyråns uppfattning, men som hade tänkt stanna hemma för att de inte tror att det spelar nån roll vad de gör, att ta sig en ny funderare och masa sig ut på gatorna! Demokrati är en deltagarsport.

Och jag har mycket svårt att tro att Piratbyrån skulle ha något emot att beskrivas som det radikalare alternativet, när det nu finns flera alternativ att välja mellan. :-)

/Christian Engström, FFII.se

 

 


FFII.se, april 2004
Texten är public domain.