Pressrelease

26 april 2004

FFII.se stödjer inte Piratbyråns krav

Den 1 maj kommer Piratbyrån att ordna demonstrationer mot patent och upphovsrätt (copyright). I Piratbyråns upprop inför demonstrationerna är ett av kraven att såväl upphovsrätten som patentsystemet i dess helhet ska avvecklas.

Den åsikten delas inte av FFII.se .

FFII.se är en nybildad svensk underavdelning till den europeiska organisationen FFII, som arbetar mot mjukvarupatent, och för ett fritt och öppet Internet. FFII strävar efter att få till stånd en balanserad lagstiftning på immaterialrättsområdet, som tillgodoser de legitima skyddsbehoven som finns för dataprogram, utan att konkurrensen och förutsättningarna för innovation på området begränsas.

Om upphovsrätten skulle tas bort så skulle det slå undan grunden både för alla kommersiella licenser, och för alla öppna och fria licenser. Eftersom i princip alla som överhuvudtaget skriver dataprogram är starka anhängare av åtminstone den ena typen av licens, och nästan alltid bägge*, så är det här inte något som vi önskar.

(* Richard Stallman har ju inte mycket till övers för kommersiella program, så den åsikten förekommer, men att vara emot öppen källkod är ju detsamma som att vara emot Internet, och så tokig finns det väl ingen som är.)

Upphovsrätten är alltså central för hela IT-branschen, men vi riskerar att glida in i en situation där dataprogram har motstridiga skyddsformer. Helt konkret kan en upphovsman förlora rätten till sitt verk på grund av annan aktörs patentanspråk, trots att detta strider mot Bernkonventionen (och därmed TRIPS).

Vad gäller patent så är FFII för patent på tekniska innovationer, alltså det som juridiskt definieras som "uppfinningar" i patentlagen, och stödjer det direktiv som Europaparlamentet antog i september. På den här punkten skiljer vi oss alltså från Piratbyrån.

Den som är emot patent över huvud taget är ju rimligen emot mjukvarupatent också. Det kan ju mycket väl tänkas att någon som vill avskaffa alla slags patent väljer att peka på de negativa konsekvenser som mjukvarupatenten har haft i USA, och använder det som ett argument för att kritisera hela systemet. Men det är viktigt att notera han i så fall förespråkar en annan lösning på problemet än vad FFII gör.

FFII verkar för en balanserad immaterialrätt där "upphovsmannen skyddas mot plagiatören, och allmänheten skyddas mot monopol". Balansen uppnås om mjukvara även fortsättningsvis skyddas av upphovsrätt och inte av patent, och patent även fortsättningsvis skyddar teknisk innovation som har industriell tillämpning.

Därför stödjer FFII industrins krav på att det även i framtiden ska gå att patentera tvättmaskiner och låsningsfria bromsar som innehåller dataprogram. Det direktiv som antogs av Europaparlamentet säkerställer att så är fallet, samtidigt som det låter dataprogram fortsätta skyddas av upphovsrätten.

När det gäller patent på uppfinningar stödjer FFII industrin i dess krav.

Vi önskar alla som väljer att demonstrera för sina respektive övertygelser den 1 maj ett vackert väder när de deltar i den demokratiska processen. Men vi har en annan uppfattning än Piratbyrån vad gäller patent och upphovsrätt.

 


 

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/
Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org, eller enligt http://www.ffii.se/forening/index.html

Bilder (från demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel och konferens i EU-parlamentet): http://www.engstroem.reitoei.net/ . Bild på Erik Josefsson, ordförande FFII.se: http://www.engstroem.reitoei.net/630_G

Samtliga bilder är fria för publicering och är nerladdingsbara i full upplösning.

 


FFII.se, 26 april 2004
Texten är public domain.