Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri inforationsinfrastruktur)
och FSFE (Free Software Foundation Europe)

den 10 maj 2004

Bodström kör över EU-parlamentet om mjukvarupatent

I förberedelserna inför EU:s ministerrådsmöte den 17-18 maj, har tjänstemännen kommit överens om ett förslag till direktiv för patentbarhet på datorprogram. Förslaget innebär att mjukvarupatent införs i Europa, trots att Europaparlamentet röstade nej till mjukvarupatent när frågan var uppe till omröstning där.

Om inget av länderna ändrar sig innan det formella beslutet tas på ministerrådets möte den 17-18 maj, så kommer förslaget klubbas igenom.

EU-parlamentariker av alla politiska schatteringar är mycket upprörda, och fördömer ministerrådets handlande i skarpa ordalag.

--Rådet struntar i vad de folkvalda lagstiftarna har att säga.
(Piia-Noora Kauppi, MEP för Finland, konservativ)

--Rådet och kommissionen har inte gjort sin hemläxa, men väljer att kasta bort det arbete som de valda lagstiftarna har gjort åt dem.
(Pernille Frahm, MEP för Danmark, vänstern)

--Rådet ignorerar parlamentet, och låter tjänstemännen på patentverken bestämma.
(Anne Van Lancker, MEP för Belgien, socialist)

--Det är tydligt att de nationella patenttjänstemännen inte är intresserade av "harmonisering" eller "förtydligande". De försöker bara befrämja patentetablissemangets intressen. Får de inte som de vill så begraver de direktivet och hittar på något annat sätt att kringgå lagen, trots att den är fullständigt tydligt skriven.
(Daniel Cohn-Bendit, MEP för Frankrike, de gröna)

 

Ministerrådet vill alltså ändra lagen så att den tillåter patent på mjukvara. Om förslaget blir verklighet kommer det att få omfattande negativa konsekvenser för den svenska och europeiska IT-branschen. Det har inte gjorts någon konsekvensutredning på förslaget, trots att erfarenheterna från USA visar på ett antal mycket stora problem med mjukvarupatent. Ministerrådet hoppas istället kunna få förslaget att gå igenom utan offentlig debatt.

Europaparlamentet sa nej till mjukvarupatent i en omröstning i september 2003.  I omröstningen i parlamentet röstade socialdemokraterna och moderaterna "ja" till mjukvarupatent. Folkpartiet, kristdemokraterna, centern, miljöpartiet och vänsterpartiet röstade alla "nej", och det blev alltså den linjen som segrade.

Men ministerrådets förslag bortser helt ifrån vad Europaparlamentet tycker, och innebär ett ja till mjukvarupatent i Europa.  Man kan fråga sig hur den socialdemokratiska regeringen har tänkt sig att mobilisera sina väljare i EU-valet den 13 juni, när den fem veckor före valet visar att den ändå inte bryr sig ett vitten om vad de folkvalda parlamentarikerna tycker.

Det möte som hölls i dagarna var tekniskt sett bara ett förberedande möte. Sverige representeras av justitieminister Thomas Bodström när ministerrådets officiella ståndpunkt fastslås definitivt den 17-18 maj. Fram till dess kan vilket land som helst fortfarande ändra sig, och låta frågan komma upp till debatt. Men allting tyder på att Bodström kommer att stödja det irländska förslaget.

Det irländska ordförandeskapets förslag är inte en kompromiss. Det saknar de mest centrala delarna av europaparlamentets förslag om publiceringsrätt, interoperabilitet och databehandling. Inte heller finns i det irländska förslaget ett väldefinierat teknikbegrepp, vilket är ett absolut nödvändigt verktyg för att undvika en situation där "teknisk" i praktiken betyder detsamma som det amerikanska patentvillkoret "useful".

Artikel 5.2 i det irländska ordförandeskapets förslag tillåter programproduktkrav. Det innebär enligt Lennarth Törnroth (PBR) och Jan-Eric Bodin (PRV) att t ex att publikation av källkod på Internet kan innebära meddelbart intrång (ref Christine Lager, Justitiedep.). Att tillåta programproduktkrav skulle vara en klar avvikelse från traditionell svensk praxis, och ett fullständigt accepterande av den utveckling som flera riksdagspartier kraftigt motsatt sig i ett antal motioner.

Det irländska förslaget bryter dessutom mot TRIPs och Bernkonventionen. TRIPs säger att datorprogram ska skyddas såsom litterära verk, och omfattas av upphovsrättens bestämmelser. Dessa bestämmelser ger bland annat upphovsmannen rätt att fritt publicera sitt verk, om han så önskar. Men med det irländska förslaget förlorar alltså upphovsmannen den rätten.

Genom att reservationslöst ställa sig bakom det irländska ordförandeskapets förslag motarbetar den svenska regeringen alla försök till konstruktiv dialog, istället för att ta en debatt med de EU-parlamentariker som stödjer Europaparlamentets majoritetsbeslut. Två sådana parlamentariker är Olle Schmidt (fp) och Anders Wijkman (kd), som båda är mycket kunniga och har varit mycket aktiva i frågan. I den svenska riksdagen har Gustav Fridolin (mp) engagerat sig.

 

FFII.se - Förening för en fri informationsinfrastruktur
FSFE - Free Software Foundation Europe

 


  Bakgrund: http://swpat.ffii.org/news/04/cons0507/

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

Bilder (från demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel och konferens i EU-parlamentet): http://www.engstroem.reitoei.net/

Bild på Erik Josefsson, ordförande FFII.se: http://www.engstroem.reitoei.net/630_G

Samtliga bilder är fria för publicering och är nerladdingsbara i full upplösning.

 


FFII.se, 10 maj 2004
Texten är public domain.