Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 19 maj 2004

Regeringen verkar för obegränsad patenterbarhet

Ministerrådet i Bryssel beslutade igår med knapp majoritet att bifalla ett förslag om mjukvarupatent i Europa. Förslaget är mycket kontroversiellt och har mött ett massivt motstånd bland europeiska företag och privatpersoner. Ett av länderna som okritiskt stödjer förslaget är Sverige. Näringsminister Leif Pagrotsky kommenterar:

"Det här är ett viktigt steg på vägen mot att skapa tydliga regler för patent på datorrelaterade uppfinningar."

På mötet upprepade Sverige också justitieminister Thomas Bodströms förhoppning om att förslaget ska undvika en amerikansk rättsutveckling. En aningslös förhoppning, eftersom över 40% av mjukvarupatenten i EU är amerikanska, och Microsoft söker drygt ett patent om dagen i EU.

Det irländska ordförandeskapets förslag innebär inte en minskad utan en ökad oklarhet, genom att centrala begreppsdefinitioner utelämnats. Patent på informationsbehandling blir därmed möjliga, inklusive patent på datorstödda affärsmetoder. Med Pagrotskys ord, hämtade från texten i direktivet:

"uppfinningar som förutsätter användning av en dator och som har egenskaper som verkställs genom ett datorprogram"

Av de svenska partierna är det endast socialdemokraterna och moderaterna som tagit ställning för mjukvarupatent, alla andra är emot. Att regeringen reservationslöst ställer Sverige bakom förslaget rimmar illa med EU-nämndens genomgång i förra veckan, där alla partier utom (m) höjde kritiska röster.

Sett i ett nordiskt perspektiv är det också anmärkningsvärt. Danmark kommenterade under förhandlingarna att man gärna hade sett fler av parlamentets förslag tas i beaktande. Danmark föreslog en kompromiss om att interoperabilitet skall garanteras genom "reasonable and non-discriminatory"-avtal. Sverige har inte stöttat Danmarks kompromiss, utan hänvisar tillsammans med ansvarige kommissionären Bolkestein till konkurrenslagstiftningen för att undvika att stora aktörer missbrukar sin ställning.

Erik Josefsson, ordförande i föreningen FFII.se, kommenterar:

"Förslaget är en katastrof. Om inte parlamentet återinför de viktiga begränsningarna i den andra läsningen, kommer programvarubranschen bli ett fullkomligt minfält. Många företag kommer att förlora kontrollen över sin egen produktutveckling.

Speciellt provokativt är det att ministerrådets förslag totalt kör över majoriteten i EU-parlamentet, som hade frågan till omröstning i september, och då klart sade nej till patent på mjukvara och affärsprocesser."

Regeringens sätt att hantera frågan ställer socialdemokraterna i en besvärlig situation inför EU-valet. Kritik både från höger och vänster kommer att vara befogad. Ytterst blir det väljarnas ansvar att se till att Sverige för en öppen diskussion i samarbete med andra länder i gemenskapen.

 


  FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

Bilder (från demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel och konferens i EU-parlamentet): http://www.engstroem.reitoei.net/

Bild på Erik Josefsson, ordförande FFII.se: http://www.ffii.se/personer/erik_josefsson.html

Samtliga bilder är fria för publicering och är nerladdingsbara i full upplösning.

 


FFII.se, 19 maj 2004
Texten är public domain.