Europapatent no. EP0566662
Idén att sända film över Internet
Tillhör Acacia Technologies

Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 16 juni 2004

Acacia stämmer TV-bolag om mjukvarupatent

USA Today rapporterar idag att Acacia har stämt 9 av de största kabel-TV bolagen i Amerika för intrång i Acacias mjukvarupatent.

Företaget Acacia har patent på idén att sända videofilm över Internet eller via kabel-TV. Patentet är beviljat både i USA och Europa.

Hittills har Acacia ägnat ett par år åt att kräva in licenspengar från företag som visade videosekvenser över Internet. I första hand var det amerikanska porrsajter som tvingades betala. En licens kostar 2% av företagets totala omsättning.

Acacia har vunnit i domstolarna i USA, eftersom datorprogram kan patenteras där. Stärkta av de juridiska och ekonomiska framgångarna känner de sig nu mogna för större byten.

TV-bolagen får betala 100 miljoner dollar per år till Acacia om Acacia vinner tvisten, menar bedömare.

Acacias patent är beviljat även i Europa, men det juridiska värdet av det är osäkert här.

EU håller precis på med att ta fram ett direktiv som ska avgöra om vi ska tillåta patent på datorprogram i Europa. Frågan är mycket kontroversiell.

EU-parlamentet röstade i september 2003 ”nej” till att införa mjukvarupatent, men ministerrådet lade trots det fram ett förslag som innebär ett ”ja”. Detta skedde i maj 2004, med stöd av de svenska socialdemokraterna. Hur det går avgörs av det nyvalda EU-parlamentet i en omröstning i höst.

Om direktivet antas i ministerrådets form, så kommer Acacias patent att bli giltigt även i Europa. Då kan svenska och europeiska TV-bolag räkna med att Acacia kontaktar även dem.

Acacia har deklarerat att de ser som sin närmaste uppgift att expandera sin verksamhet till Europa och resten av världen. Så har även skett. Danska porrsajter har redan blivit kontaktade av Acacia med krav på licenspengar.

Acacia tycks följa samma strategi här i Europa, som var så framgångsrik i USA. Först stämmer de ett antal porrsajter som har begränsade resurser att försvara sig med. Därefter, när patentets giltighet har blivit bekräftad, ger de sig på större företag i andra branscher.

Om dessutom EUs ministerråd lyckas driva igenom ett ”ja” till mjukvarupatent mot europaparlamentets vilja, så kommer Acacia alldeles säkert att vinna framgång i sina juridiska tvister.
Källa: USA Today
http://www.usatoday.com/tech/news/2004-06-16-acacia-patents_x.htm

Bakgrund om Acacia: http://www.ffii.se/acacia
Bakgrund om mjukvarupatent: http://www.ffii.se/

 


  FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

 


FFII.se, 16 juni 2004
Texten är public domain.