Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 17 september 2004

Mjukvarupatent legaliseras utan debatt?


Den 24 september ska ministerrådet för konkurrenskraft träffas. Risken är överhängande att en politisk överenskommelse som legaliserar mjukvarupatent klubbas igenom som en så kallad "A-punkt". Det innebär att ministrarna inte ens tar sig tid att diskutera frågan, utan bara sätter sin namnteckning under tjänstemännens förslag. Om så sker är det olyckligt för de framtida förutsättningarna för innovation inom den europeiska IT-branschen.

Dessutom mycket anmärkningsvärt ur demokratisynpunkt, eftersom det demokratiskt direktvalda europaparlamentet hade diametralt motsatt åsikt när det röstade om frågan för ett år sedan.

Frågan om mjukvarupatent ska införas i Europa är kontroversiell. Många små och medelstora företag inom IT-branschen är oroade över konsekvenserna om det blir tillåtet att ta patent på enskilda idéer i datorprogram. Över 350,000 européer har skrivit under ett upprop mot mjukvarupatent. Det liggande förslaget i ministerrådet innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.


Oberoende ekonomer som studerat frågan, och i synnerhet erfarenheterna från USA, där mjukvarupatent är ett etablerat faktum, är eniga i sin uppfattning att Europa bör välja en annan väg.

PricewaterhouseCoopers skriver i en rapport beställd av det holländska ordförandeskapet för EU:

"There are particular threats to the European ICT [Information and Communication Technologies] industry such as the current discussion on the patent on software. The mild regime of IP protection in the past has led to a very innovative and competitive software industry with low entry barriers. A software patent, which serves to protect inventions of a non-technical nature, could kill the high innovation rate. However, opinions on software patent in its current proposed form vary a lot. Many large companies operating on a global scale, including European ones, seem to be in favour of a software patenting regime. But most small enterprises are strongly opposed. Only very few European companies have prepared themselves for the consequences of a software patent regime. It raises the question how the introduction of the European software patent interacts with a European strategy based on widespread use of ICT's."
[Ur "Rethinking the European ICT agenda", sid 52]


I en annan rapport publicerad av Deutsche Bank Research uppmanas politikerna att säga nej till mjukvarupatent. I ett fyrapunktersprogram för att stärka innovationstakten i Tyskland och Europa lyder den tredje punkten i översättning:

"Etablera ett balanserat immaterialrättsskydd för att främja skapandet och flödet av idéer. Starkare skydd för immaterialrätt är inte alltid bättre. Sannolikt är att mjukvarupatent, som är etablerad praxis i USA och på väg att legaliseras i Europa, tvärtom bromsar innovationstakten. Europa kan fortfarande välja en annan väg."
[Ur Innovation in Germany - Windows of Opportunity, sid 6]


Eftersom det har framkommit en rad tveksamheter till hur beslutet om den politiska överenskommelsen togs vid det förberedande ministerrådsmötet den 18 maj, och direktivsförslaget är både vilseledande skrivet och olyckligt i sak, uppmanar motståndarna till mjukvarupatent ministrarna att inte bara klubba igenom texten i dess nuvarande form, utan ta upp frågan till förnyad diskussion. Ett upprop med den innebörden håller på att distribueras till alla de 25 regeringarna i Europa. Här i Sverige har FFII.se skickat uppropet till berörda ministrar i vår regering, och till utvalda riksdagsmän i alla de sju partierna.

[Länk till uppropet här. Lista över mottagare i regering och riksdag, se nedan.]


Under alla omständigheter är mjukvarupatentens vara eller inte vara en viktig framtidsfråga för Europa, och för den europeiska IT-sektorn. Det finns ingen anledning för politikerna i ministerrådet att fogligt gå i patentlobbyns ledband, och försöka smussla igenom frågan utan offentlig debatt. Det är dags för politikerna att dra i nödbromsen innan det är för sent.

 


 

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

 


 

Mottagare av FFIIs upprop i regering och riksdag

Näringsminister Leif Pagrotsky
Justitieminister Thomas Bodström
Utbildnings- och forskningsminister Thomas Östros
Kulturminister Marita Ulvskog
Infrastrukturminister Ulrica Messing


Riksdagen:
tel vx: 08-786 40 00

EN - Europanämnden
LU - Lagutskottet
NU - Näringsutskottet
TU - Trafikutskottet


(mp):
Gustav Fridolin
, supp EN, supp LU

(v):
Tasso Stafilidis
, LU
Per Rosengren, EN, supp LU

(c):
Viviann Gerdin
, LU

(kd):
Mats Odell
, EN
Yvonne Andersson, LU
Johnny Gylling, TU
Maria Larsson, NU
Holger Gustafsson, supp EN
Daniel Liljeberg, handläggare
Anna Sundelius, handläggare

(m):
Inger René, ordf LU
Henrik von Sydow, LU, supp EN, supp NU
Bertil Kjellberg, LU
Per Bill, vice ordf NU, supp EN

(fp):
Martin Andreasson, LU
Eva Flyborg, NU

(s):
Hillevi Larsson, LU, EN
Marianne Carlström, vice ordf LU
Johan Löfstrand, LU, supp TU

 


FFII.se, 17 september 2004
Texten är public domain.