Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 21 december 2004

Polen stoppade patentkupp i ministerrådet

Polen avvärjde det holländska EU-ordförandeskapets försök att kuppa igenom ett beslut om mjukvarupatent på ministerrådets möte --- om fiskerifrågor.

Erik Josefsson ordförande i FFII.se, Förening för en fri informationsinfrastruktur, är nöjd med att Polen dragit i nödbromsen.

- Idag kan vi tacka Polen både för att ha stått upp för demokratin och för att konkret ha gett till exempel Statskontoret tid att utvärdera hur mjukvarupatent skulle påverka 24-timmarsmyndigheten.

Rådet för jordbruk och fiske behandlar normalt inte andra frågor än sina egna, men varje rådsmöte kan innehålla en så kallad A-punktslista med direktiv från andra områden som ska antas utan diskussion. Tack vare Polens ingripande blev mjukvarupatentsdirektivet struket från listan med A-punkter.

I Sverige har justitiedepartementet hanterat frågan och uppger att alla berörda parter har fått relevant information i rätt tid. Frågan är om EU-nämnden och andra departement är lika nöjda. Trots att Anders Olander vid rådet i Bryssel redan den 9 december kunde ge besked om att direktivet skulle "levereras före jul", informerades inte riksdagens EU-nämnd när den hade möte den 17 december.

- Vi ser ofta att regeringen inte ger oss parlamentariker den insyn vi ska ha, säger Viviann Gerdin, riksdagsman för Centerpartiet. Det här direktivet är mycket kontroversiellt. Om EU ska få legitimitet i medborgarnas ögon måste rutinerna ses över så att åtminstone EU-nämnden får information om kontroversiella frågor.

Direktivet om datorimplementerade uppfinningar, som det kallas, handlar om huruvida man ska kunna ta patent på datorprogram.Pressrelease från europeiska FFII: http://kwiki.ffii.org/Cons041221En

 


 

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

 


FFII.se, 21 december 2004
Texten är public domain.