Pressrelease

från FFII.se (Förening för en fri informationsinfrastruktur)

den 28 februari 2005

EU-kommissionen kör över parlamentet om mjukvarupatent

EU-kommissionen har avslagit europaparlamentets begäran om en omstart för direktivet om mjukvarupatent, trots att det var ett enhälligt parlament som begärde omstarten. Därmed har EU-kommissionen valt att gå i direkt konfrontation med parlamentet.

Kommissionens handlande sätter det demokratiska underskottet inom EU i blixtbelysning. Om varken ministerråd eller EU-kommission bryr sig det allra minsta om vad de folkvalda EU-parlamentarikerna tycker, kan man då klandra väljarna för att de visade ett så ljumt intresse för EU-valet i våras?

Samtidigt meddelas att ministerrådet sannolikt kommer att anta den direktivstext som legaliserar mjukvarupatent som en så kallad A-punkt nu på måndag, då ministerrådet för konkurrenskraft träffas i Bryssel. A-punkter är ärenden som antas som en ren formalitet utan diskussion.

Riksdagsman Carl B Hamilton (fp) har ställt en fråga i riksdagen till justitieminister Bodström, där han kritiserar det sätt som direktivet har handlagts på, och ber ministern verka för att frågan tas upp till förnyad diskussion som en B-punkt. I sitt svar säger dock Bodström att han inte ser några hinder för att frågan klubbas igenom utan att diskuteras vidare.

Risken är nu överhängande för att europaparlamentet tvingas avslå hela direktivet i en andra läsning, för att undvika att mjukvarupatent legaliseras av de icke-valda politikerna i kommissionen och ministerrådet.

Carl B Hamilton påpekar att frågan om mjukvarupatent är kontroversiell och komplicerad, och samtidigt mycket viktig, och att det är oroande att den behandlas på ett så här otillfredsställande sätt i ministerrådet.

- Det är av yttersta vikt att denna fråga behandlas noggrant och seriöst i EU:s ministerråd, det vore rimligt att ta upp frågan som en B-punkt i konkurrenskraftsrådet, skriver Hamilton.

Det är en uppfattning som FFII.se, Förening för en fri informationsinfrastruktur, och andra motståndare till mjukvarupatent delar.

Direktivet om mjukvarupatent handläggs av EU-kommissionens Generaldirektorat för den inre marknaden, som lyder under den irländske kommissionären Charlie McCreevy.

Antonia Carparelli, som är talesman för Margot Wallströms sekretariat och ansvarig för relationerna med parlamentet, bekräftade under gårdagen att kommissionen avslagit parlamentets begäran om en omstart:

- Ja, [kommissionens ordförande José Manuel] Barroso har avslagit omstarten. McCreevy har varit involverad, men det var inte han som tog det slutliga beslutet. Beslut i kommissionen tas med majoritet, med i det här fallet hölls det ingen omröstning, eftersom beslutet baserades på tidigare ställningstaganden.

Hon sa också att hon inte trodde att det skulle vara möjligt att övertala McCreevy att ändra inställning.
Pressrelease från europeiska FFII: http://wiki.ffii.org/Com050228En

Carl B Hamiltons fråga till justitieministern: http://riksdagen.se/debatt/fragor/fraga.asp?rm=0405&nr=937

Justitieminister Bodströms svar: http://www.ffii.se/erik/misc/CarlBHamiltonFragarBodstrom20050211.pdf

 


 

FFII.se hemsida: http://www.ffii.se/

Presskontakter: christian.engstrom HOS glindra.org ,
eller enligt http://www.ffii.se/forening

 


FFII.se, 28 februari 2005
Texten är public domain.

 

 

patent">Slashdot