PRESSMEDDELANDE: Microsoft trollar fram svenskt stöd för standardisering av sitt OfficeformatUpdate: see also the partial translation in English
Second update: see also David Vuorio's blog for the exact vote results and further inside information

28 Augusti 2007: I sista minuterna dök omkring 20 Microsoftpartners upp på gårdagens arbetsmöte hos SIS, Swedish Standards Institute, vilket tryckte fram en majoritet för att SiS ska tillstyrka Microsofts nya OOXML-filformat som en ISO-standard.

På mötet hos SIS igår om standardisering av Microsofts OOXML-filformat(dvs. i huvudsak det filformat som används i Office 2007) dök det plötsligt upp 23 nya företag som inte deltagit i arbetsgruppen tidigare; varav en överväldigande majoritet är Microsoftpartners (se även bilaga).

Från en tydlig NEJ-majoritet bland deltagarna blev plötsligt resultatet ett JA på en och samma dag. Resultatet blev 25 för, 6 mot och 4 som lämnade mötet. Detta innebär också att arbetet med hundratals förslag på korrigeringar har spolierats över en dag, utan att vidarebefordra dem till ISO i någon form - trots hård kritik mot förslaget från flera tunga instanser. Bland dessa var de flesta sedan tidigare aktiva i gruppen, som t.ex. Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och Sun, som alla lämnat kritik på flera punkter.

Jonas Bosson, ordförande för svenska FFII, kommenterar: "SIS hantering av detta är minst sagt bristfällig, då man - trots att man känt till en stor del av detta problem redan i torsdags - inte har agerat. Standardisering bygger på en konsensusprincip, vilket var mycket svårt att påminna sig om igår. Det hade varit möjligt och önskvärt för SIS att dra en tydlig linje mot scenarion som dessa, men beklagligt nog har de valt att stödja arbetsgruppens rekommendation även utifrån omständigheterna."


Omröstningen inom ISO (International Organization for Standardization) i olika medlemsländer avslutas den 2 :a September.

Länkar


NOOXML: Dokumenterar turerna kring OOXML internationellt:
http://www.noooxml.org/

Googles kommentar till formatet:
http://www.odfalliance.org/resources/Google%20OOXML%20Q%20%20A.pdf

Blogg: Ska pengar avgöra standarder i framtiden?
http://meh.tryggve.se/2007/08/ska-pengar-avgra-standarder-i-framtiden.html


Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII.se

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Sekreterare, FFII.org

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org


Om FFII


FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet. FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/


Bilaga: Röstningen


Det fanns totalt 35 medlemmar. 4 av dem (inklusive IBM som en protest)

lämnade rummet innan röstningen. 25 röstade för, 6 röstade mot.


Vid mötet dök följande upp oannonserat: (15 st.)


Cornerstone Sweden AB (Microsoft Gold Partner) [

http://www.cornerstone.se/ ]


Cybernetics (Microsoft Gold Partner) [ http://www.cybernetics.se/ ]


Emric AB (Microsoft Partner) [

https://solutionfinder.microsoft.com/SDK/Partners/PartnerDetailsView.aspx?
partnerid=2d61525ebf224a5bab683ebb79513786

, http://www.emric.se/ ]


Exor AB: (Microsoft Partner) [http://www.eweek.com/article2/0,1895,1776744,00.asp ,http://www.exor.se ]


Fishbone systems AB (Microsoft Gold Partner) [http://www.fishbonesystems.com/english.aspx ]


Formpipe software AB (Microsoft Gold Partner) [ http://www.formpipe.se/ ]


FSSystem AB (MS Shop?) [ http://www.fssystem.se/products.htm ]


HP


Ibizkit AB (Microsoft Partner) [http://www.ibizkit.se/]


It-Vision AB [ http://www.iamcp.se/pages/members.aspx ]


Nordicstation AB (Microsoft Partner) [ http://www.nordicstation.com/ ]


Readsoft AB [ http://www.readsoft.se ]


Solid Park AB (Microsoft Gold Partner) [

https://solutionfinder.microsoft.com/SDK/Partners/PartnerDetailsView.aspx?
partnerid=fab84b17b80a48f49a8254066ed2655d
,

http://www.solidpark.se/ ]


Sourcetech AB (Microsoft Partner ) [ http://www.sourcetech.se/ ]


Strand Interconnect AB (Microsoft Gold Partner ) [

https://solutionfinder.microsoft.com/SDK/Partners/PartnerDetailsView.aspx?
partnerid=ba8f10356a9c476c8a380f0a3e04865c

, http://www.strandinterconnect.se/ ]


Följande angavs vara på väg in den 23 aug. (8 st.)


Camako Data AB (Microsoft Gold Partner) [

https://solutionfinder.microsoft.com/SDK/Partners/PartnerDetailsView.aspx?
partnerid=5df7ca3cb5a248dfa888dc25def03590

, http://www.camako.se/ ]


Connecta AB (Microsoft Gold Partner) , http://www.connecta.se/


Google (röstade NEJ)


IDE Nätverkskonsulter (Microsoft Gold Partner) [

https://solutionfinder.microsoft.com/SDK/Partners/PartnerDetailsView.aspx?
partnerid=d3d6827e46e2448f8e43a0b891f1dacf

, http://www.idenet.com/]


KnowIT Sverige (Microsoft Gold Partner) [

http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_11625410.asp ,

http://www.knowit.se/ ]


Modul 1 (Microsoft Gold Partner) , http://www.modul1.se/


Sogeti AB (Microsoft Gold Partner) [

http://www.sogeti.se/templates/Sogeti_LokalStartsida____3408.aspx ,

http://www.sogeti.se/ ]


Tieto Enator Corp. (Microsoft Gold Partner) [

http://www.microsoft.com/germany/mittelstand/partner/partnerfinder.mspx?
partnerid=7b8fa6364fcf4dc59bac065950f911f2

, http://www.tietoenator.com/ ]

Medlemmar sedan tidigare (senast 9 aug., 12 st.)


Riksarkivet (NEJ)

Iamcp (JA)

Diamo (JA)

Microsoft (JA)

KB (NEJ)

Episerver (JA)

Humandata (JA)

WM-data (JA)

Sun (NEJ)

VERVA (NEJ)

IBM (lämnade lokalen vid mötets början)

Illuminet (NEJ)


Om dessa tolv hade träffats hade det blivit ett NEJ, antingen med enkel

majoritet och utslagsröst, eller konsensus.