PRESSMEDDELANDE: Forskning om datorprogram inleds med övertro på patent

Pressmeddelande från FFII Sverige, 2 oktober 2008.
För omedelbar publicering:

Knappt 2 miljoner till forskning ska ge svar kring mjukvarupatent. Forskaren Sanna Wolk verkar dock förespråka patentverkens linje framför upphovsrätt på program, trots att programutvecklare redan har sagt att mjukvarupatent är skadliga för deras ekonomi och utveckling.

På ett seminarium i Stockholm i förrgår presenterade Sanna Wolk, juris doktor som förra året fick ett anslag på 1.7 miljoner, en del av sitt arbete som planeras löpa minst tre år. Forskningen fokuserar på konflikten mellan upphovsrätt och mjukvarupatent.

Wolk medgav att patenten används mest för korslicensiering mellan stora företag, men missar att patentsystemet inte är byggt för skydd av abstrakta företeelser. I ett inlägg 2004 i Computer Sweden avfärdade hon kritik om att mjukvarupatent är ett hot mot forskning, och menade att de kan ha fördelar. Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, har dock svårt att se dessa i verkligheten:

- Om man har råd kan man i dag oförtjänt få ett tjugoårigt monopol på något som man vet att andra redan hittat på. Även patentansökningar med uppenbart ont uppsåt godtas ofta, och en oskyldigt drabbad av felaktigt erhållna mjukvarupatent har sällan råd att försvara sig i domstol.

FFII välkomnar en debatt kring ämnet men menar att premisserna här är felaktiga, då lagstöd för mjukvarupatent saknas på europanivå och i Sverige. Kleberg anser att den som söker patent inte heller har stöd för specialbehandling om man har med mjukvara som en del av en större lösning:

- Europeiska patentverket (EPO) har funnit ett ekonomiskt intresse i att tolka sitt regelverk på ett kreativt sätt, tvärtemot sin tidigare praxis, men det rättfärdigar inte mjukvarupatent.

Jonas Bosson, ordförande för FFII Sverige, tycker att Wolk missförstått problemet:

- Hon har inget förslag på hur patentskydd av program kan hållas tillräckligt nära praktiska lösningar för att inte bli allt för breda. Det verkar som hon saknar tillräcklig erfarenhet av programutveckling för att se konsekvenserna. Informationshantering är mycket bredare, mer abstrakt och passar inte dagens patentsystem. Därför är en stor majoritet programutvecklingsföretag mot mjukvarupatent.

Bosson menar vidare att mjukvarupatent kan bli en kortlivad parentes i historien:

- Detta är ett korthus som kan kollapsa vid rättslig och ekonomisk prövning. Mjukvarupatent döms exempelvis ut i Storbritannien. Även USA:s högsta domstol har gett patentindustrin en bakläxa, och internationella regelverk talar emot ett intrång i upphovsrätten av mjukvarupatent.

Grundläggande för patentläran är att man ska uppmuntra innovation och sprida kunskap, men David Vuorio, pressansvarig för FFII Sverige, säger att mjukvarupatent i dag utfärdas utan att uppfylla dessa krav:

- En jämförelse med klassiska patent vore att man patenterar en metod (rakning) istället för en specifik uppfinning (en rakapparat). I fallet med mjukvara vill man av någon anledning söka skydd för "rakning", det är inte mycket till innovation att tala om där. Även om mjukvarupatent hade varit tillåtna är de i dag ofta så breda och illa skrivna att de inte motiverar sin existens.

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII Sverige

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Pressansvarig, FFII Sverige

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org

Referenser

Länk till detta PR:
http://www.ffii.se/pr/2008-10-02-swpat-research.html

Riksbankens jubileumsfond om forskningsanslaget:
http://www.rj.se/1/235/var/fundID/820

Pressmeddelande från Stockholms universitet:
http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=426&a=29789

ADBJ om seminariet:
http://www.adbj.se/adbjweb/events.php?op=read&id=93

Debattinlägg i CS 2004-06-07: "EU måste sätta stopp för mjukvarupatent"
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.22443

Debattinlägg i CS 2004-06-09: "Mjukvara kan redan patenteras"
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.22582

Undersökningar som visar på motstånd mot mjukvarupatent:

EU-kommissionen, 2000:
http://eupat.ffii.org/papri/eukonsult00/index.en.html

Statlig undersökning i Tyskland:
http://wiki.ffii.org/Ifis050404En

Slovensk studie:
http://wiki.ffii.org/SiEconom0503En?highlight=%28study%29

Om FFII

FFII är en ideell förening som engagerat hundratusentals människor i Europa och runt om i världen inom frågor om upphovsrätt, patent och standardisering inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/