FFII håller storkonferens om framtiden för Europas patentsystem

16 april 2007: 15 och 16 maj samlas experter från universitet, institutioner, regering och industri - på EUPACO i Bryssel för att diskutera frågan: "Hur ser framtiden ut för patentsystemet i Europa?"

Bland trettio talare och panelister finns William Kovacic, US Federal Trade Commissioner, Ron Marchant, tidigare chefsdirektör för Storbritanniens patentverk, prof. Reto Hilty från Max Planck-institutet, samt sydafrikanske entreprenören Mark Shuttleworth, VD för Canonical Ltd.

Brian Kahin från Washington-baserade CCIA, en av EUPACO:s sponsorer, säger: "medan det nyligen utkomna meddelandet från Europeiska kommissionen - "förbättring av Europas patentsystem" - fokuserar på problemen med gemenskapspatent och European Patent Litigation Agreement (EPLA), bekräftar det samtidigt behovet av ett enhetligt grepp om patentpolicy. EUPACO-2 är en milstolpe som berör fyra huvudproblem för systemet: kostnader och vinster, kvalitet, mångfald samt institutioner."

EUPACO-2 blir det tredje mötet sedan FFII - en förening som representerar små- och medelstora IT-företag och IT-specialister över hela Europa - startade EUPACO förra året för att främja debatt om Europas framtida patentsystem. FFII har bidragit till den europeiska debatten om mjukvarupatent i över sju år.

Pieter Hintjens, FFII:s ordförande och EUPACO:s grundare, förklarar: "tills nyligen har det europeiska patentsystemet med stängda ögon kastat sig nedför ett stup, i ett försök att efterlikna USA:s metoder. Nu försöker man på båda sidor av Atlanten att reformera. Vi vill ha en ny, transatlantisk debatt för att lära av varandras misstag och bästa praxis."

- Mycket av dialogen om patent domineras av patentbyråkrater och -advokater. Men vi måste öppet diskutera framtiden för patentsystemet, och välkomna de förändringar som behövs. Patent är ekonomiska verktyg - vi måste mäta dem efter deras förmåga att främja innovation i dagens diversifierade marknader. Ett fokus på ekonomi, fakta och öppen diskussion mellan många parter är vad som gör EUPACO så unikt och attraktivt, avslutar Hintjens.

Sammanfattning

Referenser

Kontaktuppgifter

David Vuorio
Sekreterare, FFII.org
070 444 59 92
vuorio@ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/