PRESSMEDDELANDE: FFII: dagens patentsystem är ohållbart

11 december 2006: På toppmötet i Bryssel om immaterialrätt i förra veckan varnade FFII:s ordförande Pieter Hintjens att det saknas balans i dagens patentsystem vilket försätter det i fara. Motsvarande kommentarer finns också i Gowers rapport, som nyligen publicerats av Storbritanniens finansministerium. Rapporten efterlyser balans mellan patentinnehavares rättigheter och skydd för det allmännas intresse.

Hintjens manar patentindustrin att sluta förespråka förslag som förvärrar situationen, och istället ta fem nödvändiga steg för att skapa ett hållbart patentsystem: upphör med polemiken, lös intressekonflikter, ta fram lämpliga modeller, gå tillbaks till grunderna och starta en konstruktiv dialog.

Hintjens är skeptisk till europeiska patentverkets förslag European Patent Litigation Agreement (EPLA), som har som syfte att skapa en ny europeisk patentdomstol:

- Det här förslaget förutsätter att allt är frid och fröjd med dagens patentsystem, förutom att rättsprocesserna är för kostsamma. Den bortser från allvarligare problem. Om EPLA genomförs i sin nuvarande form blir det början till slutet för patentsystemet i Europa. Alla som livnär sig på patent (för att inte nämna de som inte vill se en fortsatt expansion av patentsystemet) bör vara allvarligt oroade över det här förslaget, säger Hintjens och förklarar:

- Det är lätt för patentindustrin att blunda för allt annat än de framgångsrika historierna. Men det finns allvarligare problem som förvärras varje dag:

- När en hel industri - hur rik den än må vara - börjar förlora allmänhetens och politikers stöd, kan den snabbt bli måltavla för politiskt påtvingade reformer. Patentindustrin är sårbar till följd av sitt påstående att den driver den ekonomiska utvecklingen. När ekonomier saktar av - som USA:s - börjar sådana påståenden låta ihåliga, och folk börjar undra: om patentindustrin inte driver den ekonomiska utvecklingen, vad åstadkommer den egentligen - och till gagn för vem?

Hintjens förslag presenteras i detalj på "FFII Digital Majority".

Referenser

Kontaktuppgifter

David Vuorio
Sekreterare, FFII.org
0704 44 59 92
vuorio@ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/