PRESSMEDDELANDE: Europaparlamentet släpper inte innovationspolitiken till EPO

13 oktober 2006: Igår antogs den resolution som ska vägleda EU:s framtida arbete med patentlagstiftning. Parlamentet markerade tydligt hur det nuvarande patentsystemet saknar demokratiskt inflytande, särskilt då vad europeiska patentverket (EPO) uppvisar när de utfärdar patent. I resolutionen återstår knappt något stöd för utkastet till fördraget European Patent Litigation Agreement (EPLA), vilket var den heta potatis som kom att sätta bollen i rullning. FFII välkomnar resultatet på det hela taget.

Den antagna resolutionen står i bjärt kontrast till det första utkastet på resolution som nästan fullt ut stödde EPLA. Det första utkastet ledde till en alternativ resolution från grupperna PES, de gröna (EFA) och GUE / NGL där bl.a. domstolskostnader samt avsaknad av politiskt ansvar och juridiskt oberoende inom patentsystemet nämndes som problematiska aspekter med EPLA.

Parlamentarikerna Klaus-Heiner Lehne (EPP-ED) och Sharon Bowles (ALDE), som stödde utkastet till fördraget om EPLA, var tvungna att ge efter och förhandla om en kompromiss mellan grupperna EPP-ED, PES och ALDE. Efter att flera parlamentariker med avvikande åsikter lagt totalt tio ändringsförslag till den kompromissade texten, var de tvungna att ge efter än mer - till och med Lehne själv lade ett ändringsförslag till sin egen text. I slutändan stödde grupperna ungefär hälften av alla ändringsförslag.

De påföljande förhandlingarna slutade med ett kompromissförslag nästan helt utan någon inriktning. Det accepterades av förhandlare inom grupperna EPP-ED, PES och ALDE. PES backade sedan helt från det EPLA-kritiska förslaget. Slutligen lades till kompromissförslaget ett antal ändringsförslag av de gröna (EFA), GUE/NGL, PES, EPP-ED samt, under ledning av parlamentarikern Zverina, en grupp meningsskiljaktiga ledamöter från EPP-ED, PES och ALDE. Flera av de viktigaste ändringsförslagen antogs.

"Vi är 80% nöjda med resultatet" kommenterar Jonas Maebe, styrelseledamot i FFII. "Det huvudsakliga bekymret som kvarstår i resolutionen är att den förespråkar ett deltagande av unionen i europeiska patentkonventionen (EPC), vilket skulle hänskjuta större delen av ansvaret för patentfrågor till tjänstemän inom EU-kommissionen och medlemsstaterna. Överlag har dock våra synpunkter blivit tillgodosedda och vi vill gratulera de många parlamentariker och deras assisenter, vilka arbetat hårt för det här resultatet."

Erik Josefsson, ordförande för FFII Sverige och på plats under förhandlingarna i Europaparlamentet i Bryssel, sammanfattar: "många parlamentariker är glada över att vi hjälpt dem hitta en gemensam grund. Vi är särskilt stolta över att Europaparlamentet håller ett öga på EPO. Budskapet är tydligt: förstör inte EU:s innovationspolitik."

Referenser

Kontaktuppgifter

David Vuorio
pressansvarig FFII Sverige
+46.704 445 992
vuorio@ffii.org

Jonas Bosson
vice ordf. FFII Sverige
+46.704 217 840
bosson@ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/