PRESSMEDDELANDE: Statlig patentutredning hotar tillväxten


UPPDATERING 30/7: FFII.se HAR ETT REMISSVAR/YTTRANDE HÄR: http://www.ffii.se/jonas/sou2006-80/FFII-yttrande.html

22 Februari 2007: En statlig utredning vill ge patent till mer än verkliga uppfinningar. Det är ett allvarligt hot mot tillväxt och skapar allvarliga risker för investeringar, menar FFII Sverige. Utredningen ("Patent och innovationer för tillväxt och välfärd", SOU2006:80) vill öka antalet patent genom att även bevilja dem för abstrakta saker som affärsmetoder och databehandling. Rekommendationerna står i stark kontrast till rapporter och krav på patentreformer i både Europa och USA.


Jonas Bosson, ordförande för svenska FFII, kommenterar:
- Patentkåren likställer ofta patent med innovation, men utan verkliga uppfinningar skapar patent lätt farliga monopol som hämmar utvecklingen. Olika områden behöver olika former av skydd och det finns en stor ekonomisk risk i att skapa allt fler omfattande monopol. Förslaget i utredningen är närmast revolutionärt då man vill ta bort innovationspolitikens möjligheter att påverka och anpassa skyddet för prestationer.

Om utredningen

Utredningen finner ekonomer oengagerade i patentsystemet, trots flera kritiska studier. Man menar att kritik mot mjukvarupatent är rop från en liten open source-rörelse, trots att majoriteten av IT-företag i större undersökningar är kritisk. Man vill att patent på medicinska behandlingsmetoder, som idag inte beviljas av främst etiska skäl, borde tillåtas och påstår att affärsmetodspatent är viktiga för den växande tjänstesektorn.

Ännu tydligare blir det av exempelvis EU-kommissionens större undersökningar, där andelen som vill ha mjukvarupatent är runt 5%. Trots detta utgår man i utredningen från en liten undersökning av 15 IT-företag, där 63 % (!?) vill se mjukvarupatent.

Internationell kontrast

Utredningen bör jämföras med den nyligen publicerade brittiska motsvarigheten, "Gowers Report", som kritiskt tar avstånd till affärsmetods- och mjukvarupatent. I USA har möjligheterna att skapa affärs- och mjukvarupatent vuxit efter att en specialiserad federal domstol expanderat patenttolkningen. Sverige borde avvakta USA:s pågående patentreform; i det amerikanska patentreformarbetet har redan många problem med affärsmetods- och mjukvarupatent påträffats. Affärs- och mjukvarupatent kritiseras allt mer som bromsklossar för investeringar.

- Inför mjukvarupatentdirektivet för ett par år sedan dolde patentkåren att man var ute efter mjukvaru- och affärsmetodspatent i diverse omskrivningar. Nu är det som var politiskt omöjligt, klart uttalat. Det tackar vi för, men det ska grundas på ett korrekt underlag, säger Jonas Bosson.


FFII återkommer med ett betänkande med avseende på SOU 2006 80 i Augusti.
Kontakta gärna Jonas eller David med frågor eller förklaringar i arbetet.

Länkar
Tidigare underlag:

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson
Ordförande, FFII.se
070 421 78 40
bosson<hos>ffii.org


David Vuorio
Sekreterare, FFII.org
070 444 59 92
vuorio<hos>ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/