Hur kontaktar man FFII.se?

Gå med i vår e-postlista!

FFII.se har en e-postlista, där huvuddelen av våra diskussioner om mjukvarupatent förs. Listan är öppen både för alla som tycker som vi i frågan och vill hjälpa till att påverka hur lagstiftningen blir, och för alla övriga som är intresserade av att följa debatten. Det går alltså alldeles utmärkt att gå med i listan som "observatör", och du behöver inte känna att du har tagit ställning offentligt för det ena eller andra bara för att du väljer att vara med.

För att gå med i listan går du till FFIIs websida och skriver in din mejladress, och hittar på ett lösenord. Sedan är du medlem i listan tills du själv eventuellt väljer att gå ur. Som listmedlem kan du fortlöpande läsa alla mejl som vi skickar till varandra, och väldigt gärna hoppa in i diskssionerna med frågor och synpunkter. Dessutom har du tillgång till arkivet där alla gamla inlägg finns bevarade, så du kan gå hur långt tillbaka i tiden du vill och se vad folk har sagt och tyckt.

Välkommen!

Kontakt

Hör gärna av till dig ordförande eller pressansvarig enligt nedan, eller skriv till se-help@ffii.org

Styrelse

Föreningens styrelse 2009.

Jonas Bosson, ordförande
bosson HOS ffii.org
Per F Pettersson
p HOS pelpet.com
Bengt Kleberg
Roland Orre
roland.orre HOS neurologic.se
David Vuorio, pressansvarig
vuorio@ffii.org
070 444 5992

Övriga kontaktpersoner

Anders Lindbäck, revisor
vetgirig HOS se.linux.org

Tidigare styrelser

2008 Styrelsen år 2008
2007 Styrelsen år 2007
2004 Styrelsen år 2004

Konstituerande medlemmar

Konstituerande medlemmar Föreningens grundande medlemmar 2004-08-05

Stadgar

FFII.se Föreningens stadgar

Mötesprotokoll

2004-04-25 Konstiuerande möte för interrimsstyrelsen i FFII.se

2004-07-11 - 2004-07-16 Årsmöte 2004

2004-07-18 - 2004-07-31 Styrelsemöte 2, 2004

2005-04-17 - 2005-08-08 Styrelsemöte 1, 2005

2005-08-05 - 2005-08-17 Styrelsemöte 2, 2005

2005-08-31 - 2005-09-04 Årsmöte 2005

2005-09-09 - 2005-09-14 Styrelsemöte 3, 2005

2006-08-26 - 2006-09-10 Styrelsemöte 1, 2006

2006-09-29 - 2006-10-06 Årsmöte 2006

2006-12-28 - 2006-12-31 Styrelsemöte 2, 2006

2007-01-26 - 2007-01-28 Styrelsemöte 1, 2007

2007-06-05 Styrelsemöte 2, 2007

2007-12-26 - 2007-12-31 Årsmöte 2007

2008-12-11 - 2008-12-14 Årsmöte 2008