Vad är informationsinfrastruktur?

Informationsinfrastrukurer är överenskommelser om kommunikation, beräkningar och organisation.

Fri, som i fri marknad

En fri infrastruktur för information är möjligheten att utföra beräkningar och att organisera information, d.v.s. "databehandling", som ses som en förutsättning för att beskriva och uppfinna verkliga saker. Fri betyder inte gratis, utan fri som i fri marknad, med lika villkor och bra skydd för utvecklare och uppfinnare.

Databehandling, ett naturligt monopol

Informationsinfrastrukturer, som kommunikation på informationsnivå, är ett naturligt monopol och därför en allmänning. Alla har rätt att tolka eller beräkna data.
- Därför finns undantag för dessa i patentlagen.

Tanken med naturliga monopol är om att någon skulle äga dem - så skulle de kunna kontrollera hela utvecklingen. För databehandling, kan patent reglera hur du får läsa, beräkna eller organisera information.
Det är m.a.o grundläggande monopol på hur vi tänker och kommunicerar.

Internets standarder ovanför hårdvaran, dvs protokoll och dokumentstandarder är idag "Royalty Free", utan patentkrav. Men flera företag ser en jättemöjlighet att ta betalt för de informationsstandarder som hittills växt och kommunicerats obehindrat. De kan kontrolleras av patent om dessa företag får som de vill.

Finns det bra argument för mjukvarupatent?

Man kan tänka sig att allt ska vara möjligt att patentera, men det fungerar inte med dagens patentsystem och det önskas inte heller av dagens uppfinnare. (se underlag)

Men man måste i så fall visa att det fungerar bättre än dagens upphovsrätt för att främja prestationer.

Se fler vanliga argument för mjukvarupatent här...

 


FFII.se, maj 2004