FFII Sverige
se-help (hos) ffii.org

YTTRANDE
2007-12-19

Justitiedepartementet,
Enheten för immaterialrätt och transporträtt
103 33 STOCKHOLM.


Betänkandet "Musik och film på Internet - Hot eller Möjlighet?" Ds 2007:29

Ju2007/7778/L3


FFII har svårt att bedöma konsekvenserna av förslaget ur ett EU-perspektiv, och menar att förslaget kan hamna i konflikt med sanktionsdirektiven, European human rights och Lagen om elektronisk kommunikation. Vi har tidigare arbetat för att avskaffa monopol inom mjukvaruområdet och har där pekat på problem med både DRM och mjukvarupatent i dataformat för framtida läsbarhet, rättssäkerhet och innovation.

Rekommendation

1. Vi uppskattar satsningen på konsumentvänligare tjänster för film och musik på Internet. Det behövs en granskning av användarvillkor för DRM-skyddade verk för att motverka monopol för spelare, media eller mjukvara samt så att filformat kan överleva sin leverantör. (Bedömning 13.9, Förslag 13.12) Vi är dock förvånade över att Konsumentverket har ställt sig så passiv till kritiken.

2. Vi anser inte att Internetoperatörer kan räknas som mellanhänder för fildelning. En mellanhand på Internet är snarare en ägare till en tjänst som lagrar film eller musik för uppladdning på Internet och operatören kan snarare betraktas som en brevbärare. Förslaget riskerar att flytta Internettjänster till andra länder, då operatörer istället för polismyndighet eller domstol kan bedöma intrång i Sverige. Serverparker är dessutom en stor och kostnadseffektiv internationell marknad där effekten blir försämrade förutsättningar för Sverige. (Bedömning 14.9, Förslag 14.12).

3. Vi önskar bättre samordning mellan förslaget och nya EU-förslag,  t.ex.sanktionsdirektiven. (Se avsnitt 5.2)
Lagstiftningsarbetet måste integreras med de förslag i EU som ska implementeras (IPRED1) och är under behandling (IPRED2). I ett sådant integrerat arbetssätt ingår utvärdering av effekterna av införd lagstiftning. Kommissionen har nyligen presenterat en utvärdering av 2001/29/EG*. Ds 2007:29 bör avvakta en motsvarande utvärdering av IPRED1 innan behovet av lagstiftning kan säkerställas.


_______________________________

Jonas Bosson
Ordförande för FFII Sverige

FFII.se är en ideell förening och den svenska delen av FFII. FFII är representerat i över 20 länder och arbetar för ett tillväxtfrämjande skydd för innovationer inom informations- och databehandlingsområdet. Vi bedriver aktivt konferenser, forum och deltar i policygrupper.

* COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Report to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/doc_SEC20071556FIN