PRESSMEDDELANDE: IT-utredning stänger öppna standarder

9 oktober 2007: Näringsdepartementets IT-standardutredning omdefinierar begreppet "öppna standarder" till att innefatta även slutna standarder, vilket i praktiken urholkar begreppet.

Som uppföljning till regeringens IT-proposition har näringsdepartementet lämnat ett förslag på nya riktlinjer för IT-standardisering. Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, är upprörd över delar av förslaget, som han anser vara ett hot mot tillväxten:

- IT-utveckling skulle bli orimligt dyr och komplicerad om varje liten datastandard gav upphov till nya avtalskrav och avgifter.

Internet är nästan synonymt med öppna standarder. Öppet betyder att alla får arbeta fritt med dem. EU har genom European Interoperability Framework (EIF) 1.0 definierat öppen standard som en datastandard där deltagare garanterar fri användning av sina eventuella patent. Det gäller t.ex. webbstandarder som HTML och XML, där alla som deltar i utvecklingen lovar att inte ta betalt av användare.

Genom ett omdefinierat begrepp som innefattar även slutna standarder vill dock näringsdepartementets utredning - SOU 2007:47 - tillåta avgifter för "öppna standarder", samt hänvisar till en rekommendation från analysföretaget Gartner om detta. David Vuorio, sekreterare för FFII, kommenterar:

- Här finns det risk att man kapar öppna standarder och gör om dem till något som exkluderar öppen utveckling och öppen källkod.

Jonas Bosson, ordförande för FFII i Sverige, är också kritisk:

- Jag ser inget skäl att offra öppna standarder för att på ett konstigt sätt motivera utveckling. Öppna format som ljudformatet OGG är minst lika bra som det slutna MP3. De som är med i en standardgrupp får ändå ett naturligt försprång. Idag leder öppna standarder utvecklingen, eftersom öppenhet är överlägset i kunskapssamhället.

Öppna standarder betyder idag färre hinder, vilket ger kompatibilitet, konkurrens och utveckling där bra programmering räknas.

FFII manar till att se över utredningens förslag och hålla sig till den nuvarande rekommendationen från EU.

- Att använda en modell med licensavgifter på "öppna standarder" kommer att bromsa utvecklingen och begränsa tillgången till några få, menar Jonas Bosson.

Mer information

FFII:s remissvar:
http://ffii.se/jonas/sou2007-47/FFII-yttrande.html

Länk till detta PR:
http://www.ffii.se/pr/2007-10-09-closed-standards.html

SOU 2007:47 "Den osynliga infrastrukturen":
http://www.regeringen.se/sb/d/8605/a/84558

EIF "Europelan interoperability Framework":
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529

Gartners förslag till EG, ang. tullar på standarder m.m.:
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=29101

FFIIs svar om Gartnerstudien (augusti 2007):
http://www.noooxml.org/local--files/forum:thread/replyToGartner-eifkonsult-20070914v092.pdf

Bruce Perens om Gartners förslag, översatt till svenska:
http://www.openstandards.se/perens-sprakforbistring

W3C:s patentpolicy för standarder som PNG, XML och HTML:
http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/Overview.html

OGG-Vorbis:
http://www.vorbis.com/

En av flera patentägare som du måste betala till för MP3-program:
http://mp3licensing.com/royalty/software.html

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson

Ordförande, FFII.se

070 421 78 40

bosson<hos>ffii.org


David Vuorio

Sekreterare, FFII.org

070 444 59 92

vuorio<hos>ffii.org


Om FFII


FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet. FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/