FFII Sverige
se-help (hos) ffii.org

YTTRANDE
2007-10-15

Näringsdepartementet, ITP,
103 33 STOCKHOLM.Betänkandet "Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering" (SOU 2007:47)

N2007/5876/ITP
 


Internet är idag synonymt med öppna standarder, alla får använda datastandarder fritt. EU har genom European Interoperability Framework (EIF) 1.0 definierat öppen standard som en datastandard där deltagare garanterar fri användning av sina eventuella patent. Denna öppna policy gäller även webbstandarder som HTML och XML, där alla som deltar i utvecklingen lovar att inte ta betalt av användare. Öppenhet har lett till stora framgångar för Internet och spritt sig i hela världsekonomin med minskade transaktionskostnader.

Genom att omdefiniera "öppna standarder" vill dock utredningen tillåta avgifter för använding och specifikationer. Betänkandet hänvisar till en kritiserad rekommendation till EU från analysföretaget Gartner, som innefattar slutna standarder.

FFII uppmanar utredningen till att använda den nuvarande rekommendationen från EU för att inte exkludera mindre företag eller oberoende utveckling och användning av informationsstandarder. En mer stängd definition av öppna standarder hotar tillväxt och utveckling.


Öppna standarder stängda?

Betänkandet underskattar transaktionskostnaderna med hur patent påverkar informationsstandardisering. EU:s definition av öppen standard förutsätter att eventuella patent licensieras på avgiftsfri (royalty-free-/RF-)basis, till skillnad från "rimliga och rättvisa" (RAND-)anspråk. RAND framställs tyvärr som en "öppen" lösning i utredningen, s.69 ff., med återspegling i utredningens överväganden, s.309:

"[...] man menar att standarder är öppna om de möter följande kriterier [...] 4. Standarden bygger på en policy om RAND/FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) för immaterialrätter som kan tillåta licensiering utan kompensation."

RAND är oförenligt med utredningens intriktning på öppen källkod / fri programvara, eftersom sådana skrivningar bara "kan" tillåta licensiering utan kompensation. Öppen källkod samt oberoende utveckling förutsätter royalty-free- / RF-villkor; och följaktligen kan RAND-villkor orimligen passa in på en definition av öppen standard. Vi har sett flera goda standardförslag stoppas av mer eller mindre skäliga patent. RAND-vilkor stoppar inte patentintrång, utan ger snarare en större acceptans åt krav från patenttroll och ökar därmed riskerna.

Upphovsrättslagen, 26g§, har sedan länge tillåtit analys av dataprogram för att man fritt ska kunna integrera dataformat i egen databehandling. Trots detta och patentlagens undantag för datorprogram så har ändå patent godkänts för databehandling och affärsmetoder, främst i USA. När patent enbart omfattar databehandling blir de svårtolkade, abstrakta och många gånger överlappande. Patenten blir ett allvarligt hot mot mindre företag och åtkomsten till information. Patentlicenser kan neka mängder av organisationer tillgång till standarder.

Otaliga framgångsrika format - t.ex. inom internetsammanhang, som HTML, XML, PNG, ODF m.fl. - är riktiga öppna standarder och har således ställt upp just RF-krav. Att betrakta denna grundläggande princip som en "avvikelse" måste anses vara en märklig hållning (s.71 och 309):

"Bland kravställarna finns dock avvikelser, exempelvis i form av krav på frånvaro av patent i standarder, kostnadsfri licensiering, [...]"

Vi vill understryka vikten av att definitionen av öppna standarder vidhålls med krav på avgiftsfria / RF-villkor i enlighet med EU:s slutsatser i EIF 1.0, som tar upp RF som minimikrav.

EIF som beslutad inom EU: http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Doc?id=19529
Se även W3C's patentpolicy: http://www.w3.org/Consortium/Patent-Policy-20040205/Overview.html

Rekommendation

Använd den gällande beskrivningen av "öppen standard" inom EU, som ställer kravet "Royalty Free".

I övrigt har vi inga synpunkter på betänkandet.


_______________________________

Jonas Bosson
Ordförande för FFII Sverige

FFII.se är en ideell förening och den svenska delen av FFII. FFII är representerat i över 20 länder och arbetar för ett tillväxtfrämjande skydd för innovationer inom informations- och databehandlingsområdet. Vi bedriver aktivt konferenser, forum och deltar i policygrupper.

Se även vår pressrelease: http://ffii.se/pr/2007-10-09-closed-standards.html