PRESSMEDDELANDE: Remissvar från FFII.se om Europas patentsystem

27 april 2007: Med förslaget European Patent Litigation Agreement (EPLA) måste man gå en annan väg för att garantera rättssäkerhet och innovation. Dagens situation skadar tillväxt och hotar patentsystemet, menar FFII.se i ett remissvar till regeringen.

Det är viktigt att europeiska patentverkets (EPO:s) besvärskammare och en ny patentdomstol hamnar inom EU:s ramverk, med oberoende domare och med möjlighet att överklaga vid EG-domstolen. Andra system försätter det EU i en sämre situation än USA nu när reformkrav växer även här; det skapas stora risker för vår konkurrenskraft när patentsystemet ger monopol för annat än uppfinningar.

David Vuorio, sekreterare för FFII.org, säger:

- Man ska kunna vara säker på att man äger de datorprogram man skriver och att man kan behandla information utifrån de undantag som finns för exempelvis beräkningar och organisation i patentlagen. EPO skapar dock tolkningsproblem och sätter stora investeringar i fara.

Hos EPO förekommer också interna stridigheter, bl.a. demonstrerar patenthandläggare mot nya procedurer som de menar försvårar möjligheterna att behålla kvalitet. EPO:s högste chef, Alain Pompidou, svarar den engelska patentdomstolen att EPO inte vill behandla frågor om motstridig praxis och verkar även kluven om det är samhället eller företagsintressen som ska driva utvecklingen av patentsystemet.

Dålig maktseparation gör juridiska problem till politiska och sätter EPO-kunders intressen framför samhällets tillväxt och utveckling. EPO äger idag både administrativt och juridiskt inflytande men saknar parlamentarisk översyn och kontroll.

Jonas Bosson, ordförande för FFII.se, sammanfattar:

- Efter att EU-parlamentets rättstjänst bedömt att EPLA står i konflikt med EU-fördragen, läggs istället fram ett märkligt kompromissförslag på bordet. I praktiken skulle även detta låta det hårt kritiserade EPO bestämma spelreglerna och leda till en allvarlig patentinflation som hotar hela systemet.

- Flera till synes positiva aspekter av EPLA förefaller inte särskilt meningsfulla då det sätter käppar i hjulet för gemenskapspatentet, som EU-kommissionen tror kan genomföras inom fem år. Brådskan att i det läget genomföra ett så kontroversiellt förslag som EPLA förefaller något märklig, avslutar Bosson.

Referenser

Kontaktuppgifter

Jonas Bosson
Ordförande, FFII.se
070 421 78 40
bosson<hos>ffii.org

David Vuorio
Sekreterare, FFII.org
070 444 59 92
vuorio<hos>ffii.org

Om FFII

FFII är en ideell förening, verksam i mer än 20 länder. Mer än 850 medlemmar, 3,500 företag och 100,000 sympatisörer har gett mandat åt FFII att föra deras talan i frågor om upphovsrätt och patent inom databehandlingsområdet.

FFII Sverige verkar för en fri och öppen informationsinfrastruktur, till gagn för företagsamhet och forskning i Sverige och Europa.

http://www.ffii.org/
http://www.ffii.se/