Denna sida har flyttat till
http://www.ffii.se/nyheter/arkiv.shtml
Vänligen uppdatera era länkar.

Tidigare artiklar om mjukvarupatent

Senaste nyheterna >>>

 

  NoSoftwarePatents.com - alla talar svenska!
10 januari 2005 NoSoftwarePatents.com

Kampanjsajten NoSoftwarePatents.com finns nu även översatt till svenska (som 17:e europeiska språk).

Sajten betonar speciellt de negativa konsekvenserna som mjukvarupatent har för små och medelstora företag, och räds inte att tala klarspråk. Läs till exempel om utpressning, patentmaffian och "alla lögners moder".

Läs mer på NoSoftwarePatents.com

 

 

"Patent på datorrelaterade uppfinningar behövs"
22 december 2004 Computer Sweden

- Patent på datorrelaterade uppfinningar är viktigt för det svenska näringslivet. Tyvärr förekommer felaktig information och ibland skräckpropaganda i debatten, skriver Therese Kreuer på organisationen Svenskt Näringsliv.

- Patent på ren mjukvara, programkod, har inte medgivits då det skulle strida mot EPC. Om rådets förslag antas kan sådana patent inte heller fortsättningsvis att beviljas, skriver hon vidare.

Läs debattinlägget i Computer Sweden.

 

 

Tomten bor i Polen
22 december 2004 gnuheter.org

Politik Polen har tillfälligt räddat oss från att EUs ministerråd utan diskussion godkänt ett direktiv som inneburit en harmonisering med det europeiska patentverkets praxis att bevilja rena mjukvarupatent.

Polens representant Wlodzimierz Marcinski, för Polens vetenskaps-ministerium, krävde att rådets direktivtext ströks från jordbruksrådets agenda som en A-punkt att godkänna utan diskussion.

Lyssna på ljudupptagning (2,8Mb .ogg).

Läs mer på Gnuheter

 

 

  Big Surprise In Brussels
21 december 2004 NoSoftwarePatents.com

The EU Council took the software patent directive off its agenda during today's meeting, accomodating a request by Poland.

Polish undersecretary Wlodzimierz Marcinski asked for additional time to prepare a "constructive declaration". The software patent debate is wide open.

- The Polish government deserves greatest admiration for its courage, software patent critics say.

Läs mer på NoSoftwarePatents.com

 

 

Polen stoppade patentkupp i ministerrådet
21 december 2004 FFII.se

Polen avvärjde det holländska EU-ordförandeskapets försök att kuppa igenom ett beslut om mjukvarupatent på fiskerimötet.

Erik Josefsson, ordförande i FFII.se, är nöjd med att Polen dragit i nödbromsen.

- Idag kan vi tacka Polen både för att ha stått upp för demokratin och för att konkret ha gett till exempel Statskontoret tid att utvärdera hur mjukvarupatent skulle påverka 24-timmarsmyndigheten.

Läs hela pressreleasen från FFII.se

Läs pressrelease från europeiska FFII

 

 

Patentdirektivet utan diskussion
21 december 2004 gnuheter.org

Politik

En lista på vilka direktiv som rådet för jordbruk och fiske ska anta "utan diskussion" offentliggjordes på måndagen av rådets presstjänst. Dokumentet modifierades så sent som 20:06 på kvällen.

Det har gått för kort tid mellan Corepermötet 15 december och tisdagens rådsmöte 21 december enligt rådets egen arbetsordning. Översättnigarna av rådets "utkast till motivering" har heller inte varit översatta inom den tidsram på sex veckor som är utsatt för att medlemsländernas parlament ska kunna delta i beslutsprocessen.

Kommentarer på Gnuheter

 

 

Mjukvarupatent klubbas på fiskmöte?
20 december 2004 gnuheter.org

Politik Den 21-22 december träffas EUs jordbruksministrar för att diskutera fiskerifrågor. Vad har det med mjukvarupatent att göra? Jo, det mesta tyder på att ordförandelandet Holland kommer att stoppa in det formella godkännandet av rådets ja till mjukvarupatent som en så kallad A-punkt på dagordningen för fiskerimötet. A-punkter diskuteras inte, utan bara klubbas igenom. Det kan alltså bli jordbruksminister Ann-Christin Nykvist som inför mjukvarupatent i Sverige. Trots att hon troligen inte kommer att veta om det.

Läs mer på Gnuheter

 

 

Klarspråk från Microsoft
20 december 2004 Computer Sweden

David Kaefer, affärsutvecklingschef på Microsoft, berättar i dagens Computer Sweden om Microsofts nya patentstrategi:

"Mellan 30 och 40 företag är väldigt viktiga för oss att ha patentavtal med. Ungefär 80 procent av alla patent innehas av denna grupp på mellan 30 och 40 företag. Om du har allianser med så många, har du en enorm frihet att utveckla program."

Däremot nämner han ingenting om hur mycket frihet att utveckla program som företag som inte kan skaffa sig sådana patentavtal har. Det får berörda företag räkna ut själva.

Läs mer i Computer Sweden.

 

 

Mjukvarupatenten ett påtagligt hot
15 december 2004 Computer Sweden

Karl Jonsson, Henrik Sandklef och Jonas Öberg från Free Software Foundation EU, har skrivit en debattartikel i dagens utgåva av Computer Sweden. Öberg et al debatterar mot patenterbarhet av datorprogram och inleder:

"Fria program erbjuder en stabil bas för frihet i en digital värld. Friheten att använda, kopiera, ändra och sprida program ger en möjlighet att delta i informationssamhället. Men dessa friheter hotas."

Läs mer i Computer Sweden.

Kommentarer på Gnuheter

 

 

  Enhälligt nej från tyska Bundestag
2 december 2004 NoSoftwarePatents.com

I Tysklands parlament har det ovanliga hänt att samtliga partigrupper enat sig om en gemensam motion, som alltså kommer att kunna antas i princip enhälligt. I motionen uppmanas den tyska regeringen att säga nej till ministerrådets förslag, och se till att det inte blir möjligt att patentera datorprogram och affärsmetoder.

Motionen är för övrigt mycket välskriven och väl värd att läsa.

På ett sakligt och pedagogiskt sätt går den igenom varför rådets förslag i praktiken innebär obegränsad patenterbarhet för programvara, och hur europaparlamentets förslag till ändringar (som ministerrådet strök) skulle ha dragit en tydlig gräns mellan datorprogram och tekniska uppfinningar.

Läs mer på NoSoftwarePatents.com

 

 

Spanien vidhåller sitt nej
1 december 2004 FFII.se

Spaniens industriminister José Montilla svarade idag på en fråga i den spanska senaten. Han sa att Spanien vidhåller sitt nej till ministerrådets förslag till direktiv om mjukvarupatent.

"Ministerrådets text återspeglar inte alls stämningarna från debatterna i europaparlamentet. Bara ett fåtal av de många förändringarna som parlamentet antog, och bara sådana som hade ringa effekt på innebörden, har accepterats av rådet", sa Montilla.

Han fortsatte med att påminna övriga länder att det ännu inte är för sent att deklarera att man inte stödjer ministerrådets förslag till direktiv.

Läs mer

 

 

DN tar upp mjukvarupatent
29 november 2004 gnuheter.org

Juridik Dagens Nyheter har äntligen tagit upp frågan om mjukvarupatent på ett seriöst sätt. I söndagens tidning under ide & kritik så skriver Ola Larsmo att "Detta är modern politik, djupt avgörande för samhällsutvecklingen, nästan osynlig i debatten. Förmodligen för att det låter så 'tekniskt' och jobbigt."

Ursprungligen fanns den inte på nätet, men nu ligger artikeln här.

(Många) kommentarer på gnuheter.org

 

 

Tung konservativ MEP stödjer Polen
23 november 2004 FFII.se

Den österrikiske europaparlamentarikern Othmar Karas, som är vice-president för den konservativa parlamentsgruppen EPP och talesman i ekonomiska frågor, stödjer Polens beslut att försöka få till stånd en förnyad diskussion i ministerrådet om förslaget om mjukvarupatent.

"I share the concerns of many software developers, that by patentability of software code, the interests of small and medium IT companies could be lastingly damaged. Since the Polish government has moreover declared officially that it can not support the Council's proposal for a directive on the patentability of computer-implemented inventions, Austria and the Council now have the chance to rethink their hitherto positions, and to stop ignoring the more balanced approach of the European Parliament", skriver han i ett uttalande.

Läs uttalandet

Artikel hos ZDNet

 

 

  Linus vädjar till ministerrådet
23 november 2004 NoSoftwarePatents.com

De tre mest kända europeiska författarna av öppen källkod har gjort ett uttalande mot mjukvarupatent.

Linus Torvalds (Linux), Michael "Monty" Widenius (MySQL) och Rasmus Lerdorf (PHP) uppmanar ministerrådet, som ska samlas senare i veckan, att inte anta den version av direktivet om mjukvarupatent som de beskriver som "vilseledande, farlig och utan demokratisk legitimitet".

"Mjukvarupatent är skadliga för ekonomin som helhet, och den europeiska ekonomin i synnerhet. Lagstiftarna borde lyssna på varningarna från välrenommerade organisationer som Deutsche Bank Research och PricewaterhouseCoopers", skriver de tre författarna.

Läs uttalandet på NoSoftwarePatents.com

Kommentarer på Gnuheter, Groklaw och Slashdot.

 

 

Polen säger nej!
17 november 2004 FFII.se

Den polska regeringen har i ett officiellt uttalande deklarerat att man inte stödjer det förslag till direktivstext som antogs den 18 maj, och som skulle ha inneburit att mjukvarupatent legaliserades. Det innebär att direktivsförslaget inte kan antas som gemensam ståndpunkt, eftersom den erforderliga kvalificerade majoriteten i ministerrådet saknas.

Läs pressreleasen från FFII

Artikel hos ZDNet

Artikel hos Forbes

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Framtidens företag?
15 november 2004 Newsweek

Newsweek beskriver företaget Intellectual Ventures, och kallar det för "the quintessential company for the 21st century".

"It doesn't actually make anything: it outsources, offshores and offloads nearly every task performed by regular corporations. It has no factories, machine shops or marketing teams. Only patent attorneys populate the quiet hallways."

Läs artikeln hos Newsweek

 

 

Bruce Perens om patent och standarder
11 november 2004 gnuheter.org

Bruce Perens har skrivit en lång artikel på ämnet patent och standarder, där han ingående beskriver konsekvenser, problem och hur patent kan smyga sig på bakvägen utan att standardiseringorganet känner till det. Han beskriver även i mer allmänna ordalag hur patent inverkar negativt på IT-sektorn och hämmar innovation.

Ett mycket läsvärt stycke text:
The Problem of Software Patents in Standards

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Grokline om patent och innovation
9 november 2004 gnuheter.org

Groklines patent och tidigare uppfinningar-projekt (Grokline's Patents and Prior Innovations Project) har startats. Projektets mål är att utförska relationen mellan patentlagar och utveckling av mjukvara. Särskild uppmärksamhet skall läggas på hur patent de senaste åren har påverkat tekniskt framgång.

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Software patent battle set to flare up again
28 oktober 2004 ZDNet

EICTA, the European Information and Communication Technology Association, wrote to the Parliament's legal committee this week calling for the introduction of software patents.

However, EICTA's position is firmly challenged by some of those who oppose the introduction of software patents, such as The Foundation for a Free Information Infrastructure.

"These latest comments smack of desperation, coming as they do at a time when there have been extremely positive signs that both the EU Parliament and national legislatures are aware of the dangers that unrestricted software patents pose to innovation", says Rufus Pollock, the FFII's UK spokesman.

Läs mer på ZDNet

 

 

Webbkampanj backas av Red Hat och Mysql
20 oktober 2004 idg.se

Red Hat och MySQL stödjer den nystartade webbplatsen NoSoftwarePatents.com vilken har till syfte att bilda opinion mot mjukvarupatent inom EU genom att bland annat informera om följderna dessa kan ha.

På webbplatsen, NoSoftwarePatents.com, säger Florian Müller, ansvarig för kampanjen, att mjukvarupatent utnyttjas för att hämma konkurrensen vilket stoppar innovation och att de i förlängningen kommer att bli dyrt både för samhället och ekonomin om patentlagstiftningen införs.

Läs mer hos idg.se

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Mp vill stoppa patent
13 oktober 2004 Computer Sweden

I två olika motioner till riksdagen skriver riksdagsledamöter från miljöpartiet att regeringen bör verka för att stoppa patent på mjukvara.

Riksdagsledamoten Gustav Fridolin, mp, ställer sig bakom dem som bekämpar möjligheten att ta patent på mjukvara. Han anser att patent på mjukvara hämmar den tekniska utvecklingen och hänvisar till amerikanska och europeiska studier, som, enligt honom, visar att det är ett faktum.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

 EU slår knut på sig själv om patent
13 oktober 2004 Ny Teknik

När EU nyligen frågade ut de tilltänkta nya kommissionärerna, streamades utfrågningarna i direktsändning på webben. Den här användningen av strömmade media är ett jättekliv för demokratin och medborgarnas insyn, skriver Christer Åkerman i en krönika i Ny Teknik.

Men det finns ett problem, fortsätter han. Strömmad video är patenterat både i USA och Europa, av ett företag som heter Acacia. EU står just nu mitt uppe i en bitter intern strid om mjukvarupatent. Acacias strömmande media är ett i högen av patent på rena datortillämpningar som blivit den verkliga käpphästen i arbetet på ett lagstiftningsdirektiv om datorrelaterade uppfinningar.

Kommissionen och ministerrådet har i praktiken uttalat sig för att Acacia får behålla sina mjukvarupatent. Men ingen inom den gigantiska EU-byråkratin kan svara på om EU har löst licens för de strömmade parlamentsförhören. Och regeringskansliet här hemma slår bara ifrån sig frågan.

Läs artikeln hos Ny Teknik

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

"Mjukvarupatent hämmar utvecklingen"
11 oktober 2004 Computer Sweden

Claes Wohlin, professor på Blekinge tekniska högskola, som rankats som världens tionde bästa programteknikforskare i världen. Rankingen är gjord efter antal vetenskapliga artiklar som publicerats i de sex viktigaste vetenskapliga tidskrifterna.

Hur ser han som programteknikforskare på mjukvarupatent?

- Jag är väldigt negativ till att patentera specifika lösningar och tycker utvecklingen är oroväckande. Att det blir möjligt att sitta på olika strukturella lösningar hämmar utvecklingen. Jag hoppas verkligen att man är klokare i EU än i USA.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

Mp motionerar om öppen kod
5 oktober 2004 gnuheter.org

I dag lägger Miljöpartiets riksdagsledamot Gustav Fridolin med flera, en motion till riksdagen där de kräver vidare utredning om öppen mjukvara i offentlig förvaltning, fri tillgång till grundläggande informationsresurser, öppna standarder och stopp för patent på databehandling.

>> Läs pressmeddelande

>> Läs hela motionen (pdf)

Motionen handlar om öppen informationsinfrastruktur och mp kräver en mer aktiv IT-politik och argumenterar för mer öppen mjukvara, öppna standarder, tillgängliggörande av samhällets grundläggande informationsresurser och ett svenskt nej till mjukvarupatent. Enligt Gustav Fridolin själv så är det dags att inse att framgångarna för Internet inte ligger att finna i storindustrins jakt efter profit utan i den öppenhet som präglat nätet.

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Världens IT-jättar darrar efter Sun-domen
5 oktober 2004 idg.se

Såväl Microsoft, HP, som IBM har licensierat precis samma teknologi som Sun använt för Java. Fredagens dom kan få långtgående konsekvenser för de stora IT-företagen.

Läs mer hos idg.se

 

 

Kodak kan få miljardskadestånd från Sun
4 oktober 2004 idg.se

En domstol i New York har dömt till Kodaks fördel i tvisten med Sun. Det står nu klart att datorjätten bröt mot flera av Kodaks patent när programmeringsspråket Java togs fram.

Skadestånden är ännu inte fastställda, men det kommer troligen att svida rejält för Sun. Enligt IDG News talar källor om summor på 1,06 miljarder dollar (7,61 miljarder kronor).

Läs mer hos idg.se

 

 

Tim Berners-Lee varnar för patenterade standards
1 oktober 2004 FFII.se

Tim Berners-Lee, "skaparen av Wold Wide Web", talade på en konferens på MIT i onsdags inför flera hundra deltagare. Hans budskap var att det är "mycket viktigt" att alla inblandade ser till att inte Internet "snubblar på mjukvarupatent".

Alla företag som utvecklar ny teknik hotas av att behöva betala royalties för patentlicenser, sa Berners-Lee. "Det går aldrig att ta reda på vilka patent som eventuellt täcker en viss teknik", sa han. "Man skulle aldrig kunna föreställa sig vad vissa har fräckheten att påstå att de har patenterat. Det här är något som drabbar alla."

Läs artikeln hos crn.com.

 

 

Beslut i ministerrådet uppskjutet
25 september 2004 FFII.se

När ministerrådet för konkurrenskraft träffades igår stod frågan om mjukvarupatent inte på dagordningen.

"Officiellt har rådet haft problem med att få färdigt översättningarna till de nya officiella språken i EU" säger Daniel Cohn-Bendit, vice ordförande för den Gröna gruppen i EU-parlamentet. "I verkligheten har ärendet skickats tillbaka till Coreper för fortsatta diskussioner mellan medlemsländernas experter."

Cohn-Bendit tillägger att det förslag till direktiv som presenterades av ministerrådet den 18 maj skulle ha lagt makten över EU:s ekonomi i händerna på en liten grupp av multinationella företag.

"Jag hoppas att nästa förslag blir bättre så att parlamentet äntligen kan inleda den andra läsningen av direktivet mot slutet av året" avsluar han.

Läs pressreleasen från De Gröna

Läs artikel hos Out-Law.com.

Läs artikel hos ElectricNews.net.

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Edlund i ny patentreplik
22 september 2004 gnuheter.org

Juridik Som Gnuheter tidigare rapporterat har Mattis Fjällström och Fabian Edlund debatterat patent i Ny Teknik. Fabian Edlund har publicerat ett nytt inlägg i debatten.

Fabian Edlund skriver:

"Program som skyddas av upphovsrätten får inte kopieras. Program som skyddas av patent får inte heller kopieras. Skillnaden är att patent skyddar själva lösningen på ett tekniskt problem. Det är tack vare denna skillnad som företag inom andra branscher har kunnat investera i forskning och utveckling, expandera och bidra till tillväxt och välstånd."

Läs Fabian Edlunds replik.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Open Office mot osäker framtid
20 september 2004 Computer Sweden

När Microsoft och Sun i april avtalade om att inte stämma varandra undantogs det öppna Officepaketet Open Office från överenskommelsen. Utvecklare och användare av Open Office kan alltså få anledning att se upp.

- Hypotetiskt kan jag tänka mig att vi patenterar filformat och specifika funktioner i programmen. Vi licensierar gärna ut funktionerna, säger Klas Hammar, ansvarig för Office på Microsoft i Sverige.

Kontentan är att användare av Open Office kan få ta emot stämningsansökningar från Microsoft i framtiden.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

FFII.se: Mjukvarupatent legaliseras utan debatt?
17 september 2004 FFII.se

Den 24 september ska ministerrådet för konkurrenskraft träffas. Risken är överhängande att en politisk överenskommelse som legaliserar mjukvarupatent klubbas igenom som en så kallad "A-punkt". Det innebär att ministrarna inte ens tar sig tid att diskutera frågan, utan bara sätter sin namnteckning under tjänstemännens förslag. Om så sker är det olyckligt för de framtida förutsättningarna för innovation inom den europeiska IT-branschen.

Dessutom mycket anmärkningsvärt ur demokratisynpunkt, eftersom det demokratiskt direktvalda europaparlamentet hade diametralt motsatt åsikt när det röstade om frågan för ett år sedan.

Läs hela pressreleasen från FFII.se.

 

 

Halta Lottas patentproblem
17 september 2004 gnuheter.org

Juridik Jag [Mikael Pawlo] var moderator på en paneldebatt hos Marknadsföringen i Stockholm i måndags. Ämnet var patenterbarhet av datorprogram. Jag har försökt sammanställa några av mina intryck i en krönika som är publicerad hos www.idg.se:

"Så vad är sant och vad är falskt om det nya förslaget till patenterbarhet av datorprogram? Sanningen ligger kanske någonstans mitt emellan Therese Kreuer och Erik Josefsson. Sanningen ser kanske olika ut för olika aktörer. Det som är en vinnarskrivning för Scania kan göra livet otroligt jobbigt för MySQL. Vem Halta Lotta skall lita på beror därför på vems intressen Halta Lotta går. På sitt friska ben. Det enda man kan vara helt säker på är att patentjuristerna snart kan åka till Alicante med miljonerna."

Läs krönikan hos www.idg.se.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

PricewaterhouseCoopers varnar för mjukvarupatent
14 september 2004 FFII.se

PricewaterhouseCoopers har sammanställt en rapport med titeln "Rethinking the European ICT agenda" åt det holländska näringsdepartementet. Rapporten innehåller idéer om hur Europa kan hantera informations- och kommunikationsteknologin (ICT) för att få fart på tillväxten. Det är Holland som har ordförandeskapet för EU just nu.

På sidan 52 i rapporten höjer PricewaterhouseCoopers ett varnande finger för mjukvarupatent:

"342 There are particular threats to the European ICT industry such as the current discussion on the patent on software. The mild regime of IP protection in the past has led to a very innovative and competitive software industry with low entry barriers. A software patent, which serves to protect inventions of a non-technical nature, could kill the high innovation rate. However, opinions on software patent in its current proposed form vary a lot. Many large companies operating on a global scale, including European ones, seem to be in favour of a software patenting regime. But most small enterprises are strongly opposed. Only very few European companies have prepared themselves for the consequences of a software patent regime. It raises the question how the introduction of the European software patent interacts with a European strategy based on widespread use of ICT's."

 

 

RMS On How To Fight Software Patents
12 september 2004 slashdot.org

"Richard M. Stallman has a article on NewsForge talking about ways to fight software patents. It mentions the Public Patent Foundation (and why it's a good idea), but argues that fighting patents one by one will never eliminate the danger of software patents, any more than swatting mosquitoes will eliminate malaria."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Paneldebatt på Marknadsföreningen i Stockholm
2 september 2004 FFII.se

Måndagen den 13 september klockan 17:30 ordnar MIS, Marknadsföreningen i Stockholm, en paneldebatt om mjukvarupatent. Rubrik:

Mjukvarupatent - hot eller möjlighet?

I panelen ingår bland annat Therese Kreuer, Svenskt Näringsliv, och Erik Josefsson, FFII.se. Mikael Pawlo är moderator.

Läs inbjudan från MIS för mer information.

 

 

Patent på affärsmetoder
31 augusti 2004 FFII.se

Den 2 till 3 december hålls konferensen The Paneuropean Intellectual Property Summit IP2004 i Bryssel. Den ska handla om hur Europa ska få en "dynamisk infrastruktur för immaterialrätt". Konferensen stöds av Europeiska Kommissionen.

programmet för dag 2 efter lunch finns följande workshop:

Patentability of Business Methods
 • Enlarging the scope of possible patents
 • How to protect non-technical inventions ?
 • American practice, European orientations
"Vi vill på inga villkor införa affärsmetodspatent efter amerikansk förebild", som patentlobbyn brukar säga.

Konferensavgiften är 1.500 euro för den som vill delta i diskussionen om Europas framtid.

 

 

Slutsatser från ISOC-möte
27 augusti 2004 FFII.se

Conclusions from the ISOC-SE 2004-08-23 meeting on the directive on patents for "Computer Implemented Inventions" in EU.

In short, attending patent lawyers and software innovators at the meeting had very different perspectives on what effects the Councils proposal could have.

Main issues were:

 • the effects on publication, knowledge sharing and innovation.
 • the mere scope of the directive for patents and computer programs.
Program:
 • The German proposal to the Council /Erik Josefsson, chairman, FFII-SE
 • The patent system and software patents /Michael Andersson, Albihns
 • Innovation, growth and protection /Jonas Bosson, founder, IllumiNet AB
 • MySQL's stand on software patents /David Axmark, founder, MySQL AB
 • Debate

Läs slutsatserna på ISOC.SE

 

 

Ungern röstar nej?
26 augusti 2004 gnuheter.org

Politik Ännu en demonstration mot mjukvarupatent har ägt rum i Europa. 400 demonstranter samlades nyligen i Budapest och överlämnade krav på att Ungern inte ska acceptera rådets politiska överenskommelse från den 18 maj. Förutsättningarna för att den politiska överenskommelsen ska överleva minskar och därmed ökar chanserna för en kompromiss. Sverige har också möjlighet att ta initiativ till fördjupad diskussion, bl a om rådets förslag att "tekniska verkningar utöver de normala fysiska växelverkningarna mellan ett program och datorn" utgör ett tillräckligt tydligt villkor för patenterbarhet.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 Upphovsrätten räcker som skydd av datorprogram
25 augusti 2004 Ny Teknik

Ny Teknik har tagit in ytterligare en replik på patentkonsulten Fabian Edlunds debattartikel "Datorrelaterade patent finns redan" om mjukvarupatentens förträfflighet. I repliken skriver Mattis Fjällström:

Fabian Edlunds kommentar om patent på mjukvara i NyT 2004:26-33 visar en skrämmande okunskap om hur utveckling av datorprogram går till, och kan inte få stå oemotsagd. Det exempel han tar upp är nämligen, i en mer realistisk värld, ett utmärkt argument för varför mjukvarupatent är en bedrövlig idé.

Läs hela repliken hos Ny Teknik

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Upprop sänt till regering och riksdag
24 augusti 2004 FFII.se

Vid ministerrådsmötet den 18 maj antogs direktivet om "datorimplementerade uppfinningar" i en version som innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram och affärsmetoder. Men beslutet var bara preliminärt. Det bindande beslutet kommer att tas på ett kommande möte, där ministrarna själva deltar.

Eftersom det har framkommit en rad tveksamheter till hur beslutet togs, och direktivsförslaget är både vilseledande skrivet och olyckligt i sak, uppmanar FFII ministrarna att inte bara klubba igenom texten i dess nuvarande form, utan ta upp frågan till förnyad diskussion. Ett upprop med den innebörden håller på att distribueras till alla de 25 regeringarna i Europa.

Här i Sverige har FFII.se skickat uppropet till berörda ministrar i vår regering, och till utvalda riksdagsmän i alla de sju partierna.

Läs uppropet.

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

 Copyright är tillräckligt
18 augusti 2004 Ny Teknik

Ny Teknik har tagit in en replik av Andreas Musikka, som svarar på patentkonsulten Fabian Edlunds debattartikel "Datorrelaterade patent finns redan". Edlund hävdade där att mjukvarupatent var till hjälp för småföretag som ville konkurrera med exempelvis Microsoft, och att det räckte med att göra "mindre förändringar" i ett program för att komma runt upphovsrätten. Musikka skriver i repliken:

"Det kan mycket väl snart finnas ett helt oöverskådligt antal giltiga programpatent. Att en småföretagare, som ovetandes har använt sig av något av dessa, kan bli tvungen att retroaktivt betala skadestånd till patentägaren nämner Edlund inte."

Läs hela repliken hos Ny Teknik

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Med RMS i Baltikum
5 augusti 2004 gnuheter.org

Politik Jag [Christian Engström] har just kommit hem från en föreläsningsturné genom Baltikum och Finland, tillsammans med Richard Stallman från Free Software Foundation, och Marco Schulze från tyska FFII. Här följer en reseberättelse.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 Patent problems pester penguin
5 augusti 2004 news.com

The patent system is in crisis - something the former Patent and Trademark Office director himself acknowledged just last year. The system is supposed to encourage technological innovation. Instead, it rewards those who have the knowledge and resources to work it to their advantage.

Although no court-validated patents cover the Linux kernel, 283 issued patents may, if upheld as valid, cover it.

Läs artikeln hos news.com

 

 

Mjukvarupatent ur "uppfinnarens" synvinkel
5 augusti 2004 FFII.se

I en välskriven artikel med titeln "Software's game of mutually assured damage" beskriver en utvecklare av programvara hur det gick till när hans företag bestämde sig för att skaffa sig några mjukvarupatent:

"So a colleague and I sat down for a few hours one afternoon, and tossed off six fairly straightforward ideas, of the sort that any competent worker in our field might come up with. The lawyer was delighted, but insisted on splitting one of our ideas in two, so then we had seven patents being filed in our names.

Having got into the swing of things, we sat down for a couple of hours again the other day, and tossed off another 10. So far they have all been accepted and filed by the firm's lawyers, which on a time-per-patent basis puts us well in front of Thomas Edison, who I believe previously held the record."

Läs hela artikeln

 

 

Münchens drag skapar oro
4 augusti 2004 gnuheter.org

Juridik Heise online skriver att det nu börjar komma starka reaktioner från alla håll. T.ex. Jörg Tauss, forsknings- och mediapolitisk talesman för SPD (motsv. socialdemokraterna) i förbundsriksdagen, tycker det här är befängt. Han säger att man borde ha tänkt över det en extra gång innan man tagit beslutet eftersom det knappast hjälper det ambitionsfyllda LiMux framåt. Tauss vill att regeringen nu ser över sitt stöd för mjukvarupatent och skickar ett klart "nej" till Bryssel.

Christian Amlong (SPD), medlem i stadens IT-kommission, tycker att de grönas oro för att patent ska kunna hindra LiMux är överdriven och tror snarare att den här uppståndelsen är till fördel för MS-anhängarna.

På Münchens IT-avdelning vill man tona ner senareläggningen av budgivningen. Borgmästare Christian Ude förklarar att man kommer hålla fast vid LiMux. "Under inga omständigheter ligger hela projektet på is", betonar Florian Schießl som arbetar inom LiMux och säger vidare att det bara handlar om standardklienten, och arbetet med den fortsätter först när de grönas förfrågan utretts och besvarats.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

München lägger LiMux på is
4 augusti 2004 gnuheter.org

Juridik Den tyska nyhetsportalen heise online meddelade nu på morgonen att Wihelm Hoegner, IT-ansvarig i staden München, igår kväll i en sändlista tillkännagav att projektet LiMux tillsvidare läggs på is. Den för i slutet av juli planerade budgivningen på standardklienten (LiMux Base Client) kommer till en början inte att bli av.

Standardklienten som är tänkt att installeras på ca 14000 datorer inkräktar enligt en första beräkning (PDF) på över 50 europeiska mjukvarupatent.

Florian Müller, rådgivare åt bl.a. MySQL GmbH, hoppas att Münchens beslut kan få den tyska regeringen att äntligen öppna upp ögonen sedan man i europakommisionen röstade ja till mjukvarupatent. Han fortsätter med att peka på det motsägelsefulla i tyska statens handlande, att tyska inrikesdepartementet sedan en tid tillbaka rekommenderar alla offentliga förvaltningar att byta till Linux och justitiedepartementet gör det hela till ett felaktigt beslut som kan kosta miljardbelopp.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Microsoft's Marshall Phelps On Patents And Linux
3 augusti 2004 slashdot.org

"Microsoft's Marshall Phelps says he is running 'a licensing shop, not a litigation shop.' Bill Gates's intellectual property guru talks to Brad Stone about Redmond's new emphasis on patents, why he can't license Microsoft IP to distributors of open source software -- and why he shouldn't be feared."

Läs mer på slashdot.org

 

 

 Linux kan inkräkta på 283 patent
1 augusti 2004 news.com

Linux kan inkräkta på 283 olika amerikanska mjukvarupatent, varav 27 ägs av Microsoft, rapporterar news.com.

Erik Josefsson, ordförande för FFII.se, skriver i en kommentar:

"Jag har aldrig tidigare sett en artikel som så väl belyser misstaget att låta patentsystemet expandera in i informationsekonomin.

Europa måste se till att inte begå samma misstag som USA. Håll fast vid den europeiska patentkonventionen EPC: Datorprogram är inte att betrakta som uppfinningar."

Läs artikeln hos news.com

Läs kommentaren "Europe takes the lead"

 

 

Munich's Linux Migration Raises EU Patent Issues
31 juli 2004 slashdot.org

"Techweb has a story about the German city of Munich's Windows-to-Linux migration. It appears the move to replace 14,000 Windows desktops with Linux has hit a bump. Green Party alderman Jens Muehlhaus, who is a supporter of open-source software, has petitioned the mayor to examine the status of software patents in the European Community. The issue involves a proposed directive on software patents that is being considered by various European governments. Muehlhaus fears that a patent owner could issue a cease-and-desist order against Munich, thus hurting the operation of various city departments."

Läs mer på slashdot.org

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Deutsche Bank: "Let ideas flow"
17 juli 2004 FFII.se

I en rapport publicerad av Deutsche Bank Research uppmanas politikerna att säga nej till mjukvarupatent. I ett fyrapunktersprogram för att stärka innovationstakten i Tyskland och Europa lyder den tredje punkten i översättning:

"Etablera ett balanserat immaterialrättsskydd för att främja skapandet och flödet av idéer. Starkare skydd för immaterialrätt är inte alltid bättre. Sannolikt är att mjukvarupatent, som är etablerad praxis i USA och på väg att legaliseras i Europa, tvärtom bromsar innovationstakten. Europa kan fortfarande välja en annan väg."
På sidan sex i rapporten utvecklas ståndpunkten under rubriken Let ideas flow.

Läs rapporten från Deutsch Bank Research [pdf].

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

CNN.com: Tough road for patent-busters
16 juli 2004 CNN.com

CNN.com skriver om hur Acacia har stämt några av de största amerikanska TV-bolagen på en summa som uppskattas till 100 miljoner dollar. Acacia har patent på idén att sända rörliga bilder över Internet.

Artikeln tar också upp hur EFF, Electronic Frontier Foundation, försöker angripa det här och andra patent och få dem ogiltigförklarade, och berättar om de svårigheter som är förknippade med den strategin.

Läs mer hos CNN.com

Kommentarer hos slashdot.org

 

 

Europe's software patent policy under siege
7 juli 2004 International Herald Tribune

International Herald Tribune skriver om omröstningen om mjukvarupatent i ministerrådet. Artikeln låg på förstasidan när den publicerades på nätet.

"Officials in a number of European countries say that votes cast by ministers during the meeting to hammer out political differences did not reflect the position of their governments.

Among the accusations: that the Dutch minister misinformed his national Parliament; that a stand-in for the Danish minister was coerced; that the German minister accepted changes contrary to the wishes of the government; and that the Polish government was not asked."

Läs mer hos IHT

Kommentarer hos slashdot.org

 

 

Dutch Parliament Reverses Software Patent Vote
2 juli 2004 slashdot.org

"On May 18th, by a thin majority, the European Council of Ministers voted in favor of throwing out the European Parliament's efforts to keep software patents out of Europe. According to an FFII press release, the Dutch Parliament yesterday voted to change its Minister's vote, which was in favor, to an abstension. This is an unprecidented move and a great coup for those fighting against software patents, never before has a country reversed a vote in this manner. While this is not sufficient to reverse the decision of the Council of Ministers, it does pave the way for other countries, many of which were pressured into an affirmative vote, to do the same. Now is the time for citizens of the EU to put pressure on their national governments to follow the Dutch lead."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Demonstration i Karlsruhe
26 juni 2004 gnuheter.org

KonferenserI samband med LinuxTag i Karlsruhe i Tyskland anordnades i torsdags en demonstration mot mjukvarupatent. Kl. 18.15 började demonstrationen enligt planerna med 10 personer som med en "Programmierer in Ketten"-aktion gick iförda fångkläder och handklovar.

Snart anslöt sig fler meddemonstranter för att gå från mässhallen in till stadens torg. Det hela slutade med ett demonstrationståg på uppskattningsvis 1000 personer. Stadens spårvagnstrafik slogs delvis ut p.g.a. mängden deltagare som tillslut fick lotsas rätt för att få igång trafiken igen. (Källa: Symlink.ch)

En nöjd Georg Greve (FSF Europa) menade att nu börjar det på riktigt och "under omröstningen i parlamentet kommer vi aktivera betydligt fler människor".

Läs mer på gnuheter.org

 

 

"Sillen kan vänta en timme"
24 juni 2004 idg.se

Mikael Pawlo skriver i en krönika om mjukvarupatent:

Förra årets midsommar lyckades justitieminister Thomas Bodström förstöra med sin nya upphovsrättslag. I år är det EU-byråkraterna som får svenskarna att sätta midsommarsillen i halsen.

Läs mer hos idg.se

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

 Programmerare får lita till övertalning
23 juni 2004 Ny Teknik

Christer Åkerman skriver i en krönika:

Skrällen i EU-valet ställde många kalkyler på huvudet. Också för ett stort antal programutvecklare och linuxanhängare som hoppats att väljarna skulle vrida valvinden åt deras håll.

I detta val har de nämligen funnits en riktig gräsrotsfråga: EUs direktiv om mjukvarupatent. Av många kallat programmerarfientligt för att det öppnar för storföretagens patentavdelningar att låsa in varje ny programlösning med patent under 20 år.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

 "Datorrelaterade patent finns redan"
23 juni 2004 Ny Teknik

Fabian Edlund, "patentkonsult" på Awapatent, har skrivit en replik på Jens Holms inlägg om mjukvarupatent. Ur innehållet:

Antag att Jens Holm och några av hans kompisar har fått riskkapital för att utveckla en konkurrerande produkt till MS Office. De ägnar tusentals timmar åt att färdigställa programmet. Till sist är de färdiga. Den stora frågan är nu hur de ska kunna betala tillbaka pengarna de fått låna av sina finansiärer.

Med patent på datorrelaterade uppfinningar har de en rimlig chans. [...]

Utan patent blir det däremot fritt fram för Microsoft och andra att använda de nya lösningarna...

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

Holland överväger att ta tillbaka sin röst
22 juni 2004 gnuheter.org

JuridikOS News har publicerat en artikel om att desinformation inför ministerrådets omröstning om mjukvarupatent kan orsaka att de tar tillbaka sin röst.

[...] there was an error in the letter the Minister had sent to the Parliament prior to the vote in the Council, explaining that there was "agreement" between the European Parliament and the Council, which had been understood by the Dutch Parliament as saying "don't worry, everything is arranged and in order". By that time, it was already clear that the Dutch members of the European Parliament were not exactly speaking about an "agreement". Oops. [...]

Läs mer på gnuheter.org

 

 

De nyvalda MEParna
18 juni 2004 FFII.se

Så, nu när dammet har lagt sig efter valet. Vilka är de 19 lyckliga som nu kan titulera sig MEP, Member of the European Parliament? Och var står de i frågan om mjukvarupatent?

Björn har gjort en överskådlig sammanställning som bygger på svar som MEParna gav när de var kandidater.

Läs sammanställningen.

 

 

Acacia stämmer TV-bolag om mjukvarupatent
16 juni 2004 FFII.se

USA Today rapporterar idag att Acacia har stämt 9 av de största kabel-TV bolagen i Amerika för intrång i Acacias mjukvarupatent.

Företaget Acacia har patent på idén att sända videofilm över Internet eller via kabel-TV. Patentet är beviljat både i USA och Europa.

Hittills har Acacia ägnat ett par år åt att kräva in licenspengar från företag som visade videosekvenser över Internet. I första hand var det amerikanska porrsajter som tvingades betala. En licens kostar 2% av företagets totala omsättning.

Läs hela pressreleasen från FFII.se.

Bakgrund om Acacia

 

 

Patentmotståndare ur parlamentet
16 juni 2004 gnuheter.org

PolitikOlle Schmidt (fp), aktiv motståndare mot patenterbarhet av datorprogram, får efter söndagens val lämna parlamentet. Orsaken är att folkpartiets kandidat Maria Carlshamre har fått fler personvalsröster och därmed tvingar ut Schmidt. Schmidt har suttit i Europaparlamentet för folkpartiet sedan 1999.

Följ röstsammanräkningen hos valmyndigheten.

Besök Olle Schmidts webbplats.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Britter hävdar patent på nedladdning av mjukvara
16 juni 2004 idg.se

Ännu en gång ställer patentfrågor till en cirkus inom IT-branschen. Det brittiska företaget BTG hävdar att företaget innehar patent för att hämta hem produktuppdateringar via Internet.

Läs mer hos idg.se

 

 

4 nyckelpunkter - politikerenkät
11 juni 2004 FFII.se

Det är svårt att hålla reda på frågan om mjukvarupatent, eftersom ingen av de politiker som vill införa patent på datorprogram erkänner det öppet.

Europaparlamentets förslag till patentdirektiv innehåller 4 stycken nyckelpunkter, som tillsammans gör att det blir ett "nej" till patent på datorprogram och affärsmetoder.

Dessa är:

 1. publiceringsfrihet
 2. interoperabilitet
 3. databehandling enligt TRIPs
 4. definition av "teknik"

FFII.se har frågat de svenska toppkandidaterna hur de ställer sig till de 4 nyckelpunkterna. Enkäten ingår som en del i ett europeiskt FFII-projekt att samla in svar på de här frågorna från alla 25 länderna.

Läs den svenska enkäten

Vem ska jag rösta på i EU-valet?

 

 

Mjukvara kan redan patenteras
9 juni 2004 Computer Sweden

I en replik på Jens Holms debattartikel i Computer Sweden skriver Sanna Wolk, doktorand i immaterialrätt:

Holms debattinlägg är påverkat av lobbyorganisationers ståndpunkter och inte grundat på en analys av gällande rätt.

Mjukvara omfattas av patenträtten både i USA och i Europa. Se www.epo.org och www.prv.se. Det spelar ingen praktisk roll om direktivet för datorrelaterade uppfinningar inte genomförs.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

 Jens Holm (v): Stoppa EUs datorpatent!
9 juni 2004 Ny Teknik

Jens Holm, tredje namn på vänsterpartiets lista till europaparlamentsvalet, skriver i en debattartikel i Ny Teknik:

Privata monopol ska inte få hämma framtidens forskning. Det blir resultatet om direktivet om ett mjukvarupatent går igenom.

Protesterna mot mjukvarupatent har - tack och lov - inte låtit vänta på sig. Organisationen Eurolinux har samlat in över 300.000 namnunderskrifter från företag och privatpersoner runt om i Europa mot mjukvarupatent. Expertgrupper som FFII och Free Software Foundation Europe går nu ut starkt för att förmå oss kommande parlamentariker att ta vårt ansvar för framtida generationer. Det gör de helt rätt i.

Läs mer hos Ny Teknik

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Junilistan tar ställning mot mjukvarupatent
7 juni 2004 gnuheter.org

PolitikI ett nyhetsbrev på sin hemsida tar Junilistan ställning mot mjukvarupatent. Junilistan medger att man inte har satt sig in i frågan på allvar, men man ämnar följa danska Junirörelsens linje i EU-parlamentet.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Jens Holm (v): EU måste stoppa mjukvarupatent
7 juni 2004 Computer Sweden

Jens Holm, tredje namn på vänsterpartiets lista till europaparlamentsvalet, argumenterar mot mjukvarupatent i en debattartikel i ComputerSweden idag:

Vänsterpartiet röstade mot en lag om mjukvarupatent i EU-parlamentet i september, och har även verkat emot förslaget i riksdagen. Då lyckades vi stoppa det.

Nu har ministerrådet ändå lyckats driva igenom ett dåligt förslag som kan bli ödesdigert för tusentals programmerare, forskare och småföretag i Europa.

Till hösten gör vi därför allt för att direktivet om mjukvarupatent inte går igenom i EU-parlamentet.

Privata monopol ska inte få hämma framtidens forskning!

Läs mer hos Computer Sweden

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Stockholms Fria Tidning uppmärksammar FFII.se
5 juni 2004 Stockholms Fria Tidning

I lördagens nätupplaga av Stockholms Fria Tidning så publicerar man en artikel om enfrågerörelser som kan påverka valet. En av de rörelser som uppmärksammas är svenska FFII, och problemen med mjukvarupatent belyses på ett korrekt sätt.

Läs artikeln hos Stockholms Fria Tidning

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Carl Schlyter (mp) om valet
5 juni 2004 gnuheter.org

IntervjuerCarl Schlyter är Miljöpartiets kandidat till Europaparlamentet. Schlyter är aktiv mot mjukvarupatent och en gammal ZX Spectrum-kille, vilket torde vara ett skäl att inte rösta på honom, men vi får väl vara förlåtande. Gnuheter har tagit Carl Schlyter på pulsen.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Länge leve våra kära mjukvarupatent
4 juni 2004 gnuheter.org

JuridikFör dem som fortfarande tror på mjukvarupatent har den franska webbplatsen MacBidouille en artikel om säkerhetsföretaget McAfee, som i USA fått igenom ytterligare ett patent (6,732,157) vilket skulle kunna filtrera bort marknaden för antispam.

Kort sammanfattning av patentet:
"Övergripande system, metod och programvaruprodukt för filtrering av oönskad epost."

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Olle Schmidt (fp): Mjukvarupatent hämmar utvecklingen
3 juni 2004 FFII.se

I senaste numret av Folkpartiets medlemstidning NU får de tio främsta kandidaterna svara på väljarnas tio vanligaste frågor. Olle Schmidt svarar på frågan "Vad tycker du om mjukvarupatent?":

- Jag stödjer ett direktiv om patent på datorrelaterade uppfinningar, förutsatt att det inte tillämpas på ren mjukvara. Ett mjukvarupatent skulle inte främja innovation på området, förslaget skulle tvärtom riskera att hämma utvecklingen, inte minst hos små och medelstora företag. I samband med detta är det viktigt att vi garanterar den fortsatta tillväxten hos samhällsbärande företag. De stora företagens utveckling (av ex industrirobotar) får inte hotas och måste fortsättningsvis ges möjlighet att utveckla sig. Avgörande är att byggstenarna för utveckling (algoritmer, fria källkoder) inte hotas. Jag anser att direktivet måste sporra utveckling på området och bidra till ökad rättslig klarhet, inte bidra till förvirring. Annars bör direktivet inte antas alls.

 

 

Rosén om Cendio och mjukvarupatent
3 juni 2004 gnuheter.org

IntervjuerEtt av de kvarvarande svenska öppen kod-företagen är linköpingsföretaget Cendio. Gnuheter har kollat läget med utvecklings- och produktchefen Thomas Rosén för att bland ta reda på hur företaget avser agera i frågan om patenterbarhet av datorprogram.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Tysklands justitieminister möter kritikerna
2 juni 2004 gnuheter.org

Politik Den tyska regeringen gick den 12:e maj ut och sa att man var emot mjukvarupatent och att man därför skulle rösta ned ordförandelandets förslag, eller åtminstone avstå från att rösta. Fram till dagen för omröstningen ändrades aldrig den här riktlinjen.

Men under omröstningen i ministerrådet röstade Tyskland helt plötsligt för kompromissförslaget vilket har lett till stora protester från alla möjliga håll i landet. Därför ställde i helgen den tyska justitieministern Brigitte Zypries upp i en onlinedebatt med ca 500 deltagare på förlaget Heises webbplats där hon försvarade förbundsregeringens hållning. Under dagen har dessutom tidningen der Spiegel i sin nätupplaga haft med en artikel om hennes försvar som de länkar från startsidan under Netzwelt.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Bodström får skrivelse av Linuxföretag
2 juni 2004 FFII.se

När justitieminister Thomas Bodströms gjorde ett besök vid Kiruna Folkhögskola, passade Svenska Linuxföreningen på att överlämna en skrivelse som visar föreningens ståndpunkt mot mjukvarupatent, och som har undertecknats av en rad svenska IT-företag.

Skrivelsen mottogs lungt och sansat av Bodström, som läste igenom ALLA papper under en 5-10 min. Så vi vet i alla fall att han har läst den. Han erkände dock att han inte var ordentligt insatt och därför inte kunde svara på några frågor om ämnet. Däremot sa han att han gärna tog emot frågor via e-post.

I listan över företag som uttrycker sin ståndpunkt kan man läsa välkända namn som Cendio och MySQL. MySQL utsågs för övrigt till Årets IT-företag av Veckans Affärer i veckan.

Läs skrivelsen som överlämnades.

 

 

Utseende eller tärningskast?
2 juni 2004 idg.se

Mikael Pawlo skrivit en krönika om det stundande valet för idg.se. Han avslutar med orden:

"Det är kanske dags att protestera genom att missnöjesrösta med Piratbyrån? Heta namn i sammanhanget är miljöpartiets Carl Schlyter och folkpartiets Olle Schmidt. Om de har tur i spel eller är särskilt snygga vet jag inte. Men de kan frågan om mjukvarupatent. Och röstar nej."

Läs krönikan hos idg.se

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Programpatent hetaste IT-frågan i EU-valet
2 juni 2004 Computer Sweden

Frågan om hårdare lagsiftning kring mjukvarupatent har seglat upp som den viktigaste IT-frågan i EU-parlamentvalet. Miljöpartiet, ivvrigt påhejad av öppen källkodanhängare, står mot socialdemokrater och moderater.

Carl Schlyter, Miljöpartiets förstanamn till EU-parlamentsvalet, anser att den socialdemokratiska regeringen med stöd av moderaterna går storföretagens ärenden genom att stödja det irländska förslaget, och förkasta det förslag som EU-parlamentet tagit fram och som anses begränsa möjligheterna att patentera program.

Miljöpartiet får stöd från Folkpartiet i patentfrågan: EU-parlamentarikern Olle Schmidt är för patent på datorrelaterade uppfinningar, men vill under inga omständigheter se några patent på program.

Läs mer hos idg.se

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Angripare med dold agenda
2 juni 2004 Computer Sweden

Thomas Rosén skriver i en krönika att Linux har kommit in i finrummet, och har hamnat på agendan hela vägen upp till styrelserummen. Att Linux utsätts för öppna angrepp av personer som har en egen dold agenda, eller verkar vara köpta av något multinationellt företag, är ett tecken på mognad. Någon känner sig hotad.

Det ser han som ett gott tecken, men fortsätter:

- Samtidigt som de öppna angreppen tycks vara tomma slag i luften sker det saker i det fördolda. Jag talar naturligtvis om mjukvarupatenten inom EU.

Jag tror inte att politikerna egentligen inser riskerna med det nuvarande förslaget. Även om grundidén med skydd för forskning och utveckling är god, finns det en stor risk att utvecklingen kommer att närma sig den amerikanska. Det är inte för inte som lagförslaget lovordas av multinationella företag.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

Europeans, Tweak Your Representatives On Patents
2 juni 2004 slashdot.org

The FFII is launching a call for action to push European candidates to answer questions on Software Patents. Alan Cox has also written a open letter in which he points out that those European elections are an opportunity for each citizen to have the choice and to make the politicians listen. Get the questionnaire and send it to the candidates of your country!

Läs mer på slashdot.org

 

 

Svenska EU-politiker om patent
31 maj 2004 gnuheter.org

PolitikJag antar att många som läser Gnuheter kommer att använda sin röst i EU-valet den 13 Juni för att försöka stoppa införandet av mjukvarupatent i EU. Jag anser att detta är ett utmärkt sätt att bidra till Linux och open-source i allmänhet. Det ju allmänt känt att man bör hålla sig ifrån Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M), men för er som vill personrösta så har jag gjort en färsk undersökning av de svenska kandidaternas inställning till mjukvarupatent. Jag har sammanställt kandidaternas svar här:

Svenska EU-politiker om mjukvarupatent

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Alan Cox uppmanar alla att rösta i EU-valet
31 maj 2004 gnuheter.org

PolitikAlan Cox uppmanar i ett öppet brev alla att gå och rösta. Inte bara det, han säger också att man ska ta med föräldrar och vänner till valurnorna. Rekommendationen är glasklar: rösta på de kandidater som vill stoppa mjukvarupatent i Europa. "Call out the troops - it's payback time..."

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Piratbyrån startar valkampanj mot mjukvarupatent
27 maj 2004 Piratbyrån

Piratbyrån har startat en kampanj mot mjukvarupatent. Från kampanjens hemsida "Piratmyndigheten":

mjukvarupatent, storföretagens effektivaste monopolmetod hitills håller på att legaliseras i Europa. I skottlinjen ligger främst öppen källkod och småföretag, varför Microsoft satsar stort.

I valet till Europaparlamentet den 13:e juni kan din röst hjälpa oss att rösta in bra politiker. Detta är den troligen decenniets viktigaste IT-politiska fråga, och en fråga vi har en realistisk chans att vinna idag.

Piratbyråns rösttips: Rösta inte på (s) eller (m)

Läs mer hos Piratbyrån

 

 

 Ett steg närmare ett ja till mjuka patent
26 maj 2004 Ny Teknik

EU-ministrarna slår nu tillbaka mot EU-parlamentets nej till it-patent. Som väntat röstade EUs rådsmöte för Irlands förslag till EU-direktiv om mjukvarupatent. Därmed bröt rådet EU-parlamentets hårda nej-linje från i höstas.

Sverige, som representerades av näringsminister Leif Pagrotsky, röstade helt för det irländska förslaget, som i huvudsak överensstämmer med kommissionens ursprungsdirektiv för två år sen.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

  Danska Information om mjukvarupatent
26 maj 2004 information.dk

Den danska tidningen Information har berört frågan om mjukvarupatent i två artiklar i dagarna.

Slaget om software
Det irländska ordförandeskapet för EU satte denna vecka både den danska och den polska representanten på plats i förhandlingarna om patenterbarhet för mjukvara. Den irländska triumfen var första steget på vägen mot att döda den sprudlande utvecklingen av mjukvara i Europa, menar oberoende programmerare. Läs mer på danska.

Software-direktiv väcker oro
Tre borgerliga kandidater till EU-parlamentsvalet uppmanar nu den konservative näringsministern Bendt Bendtsen att dra tillbaka det danska stödet för EUs omstridda direktiv om mjukvarupatent, eftersom de fruktar att det kommer att ödelägga danska IT-företag. Läs mer på danska.

 

 

Varför är mjukvarupatent dåliga, om andra patent är bra?
26 maj 2004 FFII.se

- Hur kan man tycka att det är bra med patent på mekanik, kemi och läkemedel, men dåligt med patent på datorprogram?

En allt större del av företagens utvecklingskostnader läggs just på mjukvara. Är det då inte bara naturligt att utsträcka patenterbarheten till att omfatta även datorprogram?

Det här är en relevant och legitim fråga som ofta brukar dyka upp när man diskuterar mjukvarupatent.

Läs svaret på frågan

 

 

EU-debatt på Internet om IT-politik tisdag 25 maj
24 maj 2004 FFII.se

Tisdagen den 25 maj anordnas en debatt mellan EU-kandidater från de olika partierna.  Debatten sänds live på Internet, så det går alltså bra att följa den vid datorn.  Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till kandidaterna via chat.  Tid och plats:

http://tv.sslug.dk/     tisdag 25 maj kl 19.00

På samma webadress finns även en inspelning av ett liknande möte som hölls i Köpenhamn den 13 maj.

I panelen:

Valmötets ämne är IT-politik.  Arrangemanget är ett samarbete mellan SSLUG, och DF. Mötet hålls i kårhuset på Lunds Tekniska Högskola, dit alla som vill också är hjärtligt välkomna.

Mer information finns på http://www.sslug.se/moede/hygge/2004-05-25/

 

 

Var står de svenska partierna idag?
21 maj 2004 FFII.se

Läget bland de svenska partierna är exakt detsamma idag som det var i parlamentsomröstningen i september 2003:

(s) och (m) är för att införa mjukvarupatent i Europa.

(v), (mp), (fp), (c) och (kd) mot mot.

Läs hela sammanställningen.

Kommentarer på gnuheter.org

 

 

Tyska Stern om kritiken av mjukvarupatent
21 maj 2004 gnuheter.org

PolitikBåde igår och idag har Stern på startsidan under Computer & Technik en artikel om kritiken som riktats mot mjukvarupatent. I artikeln talas det om en katastrof för fria programmerare och om 30 000 tidsbomber som osäkras. De citerar Andy Müller-Maguhn från CCC (Chaos Computer Club) och Georg Greve från FSFE (europeiska FSF) samt refererar till tyska Attac och nätverket Neue Medien.

Greve: Det vore som att bygga ett hus med hjul och utan bromsar med antagandet att nästkommande ägare inte kommer sätta huset i rullning, trots att det skulle ge en stor vinst..

Hur bevakas frågan i svensk media?

Läs mer på gnuheter.org

 

 

  E.C. votes for software patents, re-opens can of worms
19 maj 2004 ITworld.com

The European Council has approved a controversial draft directive which will open the way for the patenting of software in Europe if it is approved by the European Parliament this autumn.

"The text that has gone through the Council is in legal effect identical to what the Irish (holders of the Council presidency) were originally proposing, which had raised a storm of protest across Europe," said James Heald, spokesman for the civil rights group Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII). "The changes were cosmetic, but they were enough to fool ministers."

Läs mer hos ITworld

 

 

FFII.se: Regeringen verkar för obegränsad patenterbarhet
19 maj 2004 FFII.se

Pressrelease från FFII.se:

Ministerrådet i Bryssel beslutade igår med knapp majoritet att bifalla ett förslag om mjukvarupatent i Europa. Förslaget är mycket kontroversiellt och har mött ett massivt motstånd bland europeiska företag och privatpersoner. Ett av länderna som okritiskt stödjer förslaget är Sverige.

Erik Josefsson, ordförande i föreningen FFII.se, kommenterar:

"Förslaget är en katastrof. Om inte parlamentet återinför de viktiga begränsningarna i den andra läsningen, kommer programvarubranschen bli ett fullkomligt minfält. Många företag kommer att förlora kontrollen över sin egen produktutveckling"

Läs hela pressreleasen.

 

 

EU ett steg närmare mjukvarupatent
19 maj 2004 idg.se

En lagstiftning om mjukvarupatent, liknande den som finns i USA, kan vara på väg att bli verklighet i Europa. Igår fattade EU:s konkurrensråd beslut om att godkänna ett nytt förslag som i höst ska godtas av Europaparlamentet.

Till mångas stora förvåning tog EU:s konkurrensråd beslutet att godkänna det förslag om mjukvarupatent som har drivits av framförallt Irland.

Det har spekulerats i om bidrag från Microsoft har bidragit till att Irland har fört sin kampanj för mjukvarupatent eller inte.

Läs mer hos idg.se

 

 

EUs datorpatent på god väg
19 maj 2004 idg.se

Idag enades EU om ett förslag till direktiv om patent på datorrelaterade uppfinningar.

Näringsminister Leif Pagrotsky tycker att uppgörelsen är bra, eftersom den leder till större enighet inom EU.
- Det har stor betydelse för de svenska företagen, säger han.

En datorrelaterad uppfinning är enligt EU något som kräver en dator för att fungera. Uppfinningen är vidare ett system som körs genom ett datorprogram.

Läs mer hos idg.se

 

 

IT-vänliga Europarl-politiker?
19 maj 2004 gnuheter.org

FrågorJag tänkte försöka mig på en lokal variant av "Ask Slashdot", en "Fråga Gnuheter" helt enkelt.

Valet till Europaparlamentet drar ju ihop sig, och som vi tyvärr märkt är förståelsen för IT-relaterade frågor väldigt låg bland våra nuvarande valda parlamentariker.

Finns det någon sammanställning över hur de olika partierna, och de olika enskilda kandidaterna, ställer sig i IT-frågor?

Om inte, finns det något intresse från Gnuheters läsare att försöka göra en sådan sammanställning? (Jag tänker mig något i stil med vad Gnuheter gjorde 2002.)

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Ministerrådet sa ja till mjukvarupatent
18 maj 2004 FFII.se

Som väntat röstade EUs ministerråd ja till det irländska ordförandeskapets förslag om mjukvarupatent, som innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

En tidig rapport om vad som hände på mötet finns på ZDNet. Frågan diskuteras på Gnuheter och Slashdot. FFII håller på att transkribera ljudupptagningar från mötet, så förhoppningsvis framkommer fler detaljer vartefter.

Sveriges bidrag till debatten i rådet inskränkte sig till en uppläst utantilläxa, som mycket väl hade kunnat vara skriven av patentavdelningen på Ericsson eller ABB. Och kanske var det också.

 

 

Miljöpartiet: "(s) och (m) skadar IT-branschen"
18 maj 2004 FFII.se

Miljöpartiet är i en pressrelease idag starkt kritiskt mot moderaterna och socialdemokraterna, som i EU-nämnden röstade för att Sverige ska stödja det irländska ordförandeskapets förslag om patent på datorprogram. Irlands förslag innebär i princip en obegränsad patenterbarhet för mjukvara.

Carl Schlyter, Miljöpartiets förstanamn på EU-parlamentslistan:

- S och m går uppenbart storindustrins ärenden när de kör över EU-parlamentet i den här frågan. Gång efter annan går socialdemokrater och moderater emot småföretagens intressen. När det kommer till patent på datorprogram och affärsmetoder gäller tydligen inte samma principer som för andra patentområden. S och m kan komma att skada inte bara IT-branschen utan även andra företag, offentlig sektor och privatpersoner. De enda som tjänar på mjukvarupatenten är en handfull multinationella IT-företag.

Läs hela pressreleasen.

 

 

Mandrakesoft kritiserar EUs ministerråd
18 maj 2004 FFII.se

Mandrakesoft kritiserar starkt EUs ministerråd i ett uttalande idag. Ministerrådet väntas under dagen anta ett förslag som innebär obegränsad patenterbarhet för datorprogram.

Mandrakesoft säger i uttalandet:

- Varför kan ministerrådet fatta ett beslut som kommer att bli så skadligt för den europeiska mjukvarubranschen? Till skillnad från parlamentet, som är öppet mot allmänheten, och har haft tiden att sätta sig in i frågan, ta in synpunkter från flera håll och komma till en genomtänkt ståndpunkt, är rådet en sluten institution. Eftersom frågan har påståtts vara tekniskt komplicerad har regeringsrepresentanterna delegerat ärendet till olika kommittéer med experter.

- Experterna är i de flesta fall tjänstemän på de nationella patentverken, uppbackade av de juridiska avdelningarna på några stora industriföretag. De har ett gemensamt intresse. Mer patent betyder mer makt åt dem, även om det skadar samhället i dess helhet, eller till och med det egna företaget.

Läs hela pressreleasen.

 

 

EU-nämnden röstade för mjukvarupatent
15 maj 2004 gnuheter.org

PolitikEn majoritet bestående av (s) och (m) i EU-nämnden sa att regeringen ska stödja det irländska ordförandeskapets kontroversiella ståndpunkt i frågan om mjukvarupatent, då konkurrenskraftsrådet möts den 17-18 maj.

Riksdagens Pressmeddelanden

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Mandrakesoft: EU smusslar med programpatenten
14 maj 2004 Computer Sweden

EU har under det irländska ordförandeskapet i EU smugit in ändringar i förslaget om programpatent, menar det franska Linuxföretaget Mandrakesoft. På måndag ska EUs ministerråd fatta beslut om patenten.

Läs mer hos Computer Sweden

 

 

Irland smyger in mjukvarupatent i EU-lagar
14 maj 2004 idg.se

Mandrakesoft befarar att det irländska ordförandeskapet för EU kan utnyttjas av Microsoft för att införa obegränsade mjukvarupatent i EU:s lagstiftning. Enligt Linuxföretaget har detta redan skett då nya lagtexter har petats in i ett lagförslag som ska godkännas på måndag.

Läs mer hos idg.se

 

 

Tyskland svänger om mjukvarupatent?
14 maj 2004 gnuheter.org

JuridikHeise rapporterar att Elmar Hucko, Ministerialdirektor (Motsvarar det minister eller generaldirektör?) för förbundsjustitiedepartementet har svängt i mjukvarupatentfrågan, vilket skulle alltså betyda att tysklands regering nu motsätter sig EU-kommisionens förslag. Någon som vet något mer? (Eller kan mer än skoltyska?)

Läs mer på gnuheter.org

Uppdatering 16 maj: Även Slashdot rapporterar nyheten, och refererar till Ars Technica.

 

 

Mandrakesoft om mjukvarupatent
14 maj 2004 gnuheter.org

PolitikFöljande är saxat ur ett mail som gick ut till Mandrakesofts kunder och partners idag.

Subject: EU Software Patent Legislation: a real threat for Linux and Open Source
From: Mandrakesoft Team

Mandrakesoft would like to alert all users and the software community at large about a recent clandestine attack by proprietary interest through covert adoption of EU Software Patent Legislation...

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 Industrin gör ny framstöt om patent
14 maj 2004 Ny Teknik

FEM FRÅGOR till Håkan Eriksson, forskningschef på Ericsson som tillsammans med kollegor från nio europeiska industrijättar skrivit brev till EU med uppmaningen att avvisa liggande förslag från EU-parlamentet att förbjuda programpatent. Frågan blir den hetaste vid EUs rådsmöte 17-18 maj.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

Dansk EU-debatt om IT-politik streamas online
12 maj 2004 gnuheter.org

PolitikMed anledning av valet till EU-parlamentet 13:e juni, inbjuder SSLUG, IT-Politisk forening, Digital Forbruger Danmark och Digital Rights till:

IT-politiskt valmöte, i Köpenhamn och live på nätet

Mötet äger rum torsdag den 13:e maj, från 19.00 till 22.00 på Datalogisk Institut vid Köpenhamns Universitet, Universitetsparken 1 - 3.

Mötet sänds också internet och kan ses live på http://tv.sslug.dk/. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor hemifrån.

I debatten väntas mjukvarupatent, öppna standarder, fri programvara, upphovsrätt, spam och digitalt privatliv tas upp.

Til mötet kommer:

 • Olle Schmidt
  Folkpartiet Liberalerna (Sverige)

 • Pernille Frahm
  medlem af EU-parlamentet for SF

 • Bent Hindrup Andersen
  medlem af EU-parlamentet for JuniBevægelsen

 • Christian Rovsing
  fra Det Konservative Folkeparti

 • Thomas Suenson
  kandidat for Dansk Folkeparti

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Debatt: Mjukvarupatent olagligt?
11 maj 2004 gnuheter.org

JuridikNär det talas om upphovsrätt påstås ibland att detta endast gäller det skrivna datorprogrammets kod och inte dess exekvering i maskinvaran (härav det tokiga "teknisk effekt"). Men detta är en missuppfattning. Upphovsrätten omfattar datorprogram "whatever may be the mode or form of their expression" som WIPO-avtalet säger. Om det inte var så, då skulle en musiker som skriver ned sin musik på ett papper, eller som är vanligare idag, i en dator eller modern synthesizers minne, mista sitt upphovsrättsliga skydd i den stund som maskinen framför (exekverar) musiken. Så är inte upphovsrätten tänkt att fungera.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Patents and the Penguin
11 maj 2004 slashdot.org

In an article entitled Patents and the Penguin, the non-partisan Alexis de Tocqueville Institute observes, "[i]t is not uncommon today for patent fights to erupt even between parties that have engaged in rigorous diligence. By contrast, open source developers and distributors do not engage in patent searches, thus, there is a real possibility we will see a major patent fight involving open source, sooner than later. The article also ominously warns: "IBM will be competing with large Linux-based developers and distributors themselves. As the deployment of Linux increases, it can be expected that IBM will be going head-to-head with its “friends” in the Linux community. It is unquestionable that the biggest irony of all will be when Big Blue resorts to using its war chest of patents against a “friend” in the Linux community." Even Homer Simpson can see this coming.

Läs mer på slashdot.org

 

 

Ministerrådet kör över Europaparlamentet om mjukvarupatent
8 maj 2004 gnuheter.org

PolitikMinisterrådet har vid ett möte kommit överens om ett nytt utkast till direktiv för patentbarhet på mjukvara. Det nya direktivet har inte med någon av de begränsande klausuler som Europaparlamentet hade med i sitt förslag.

Om inget av länderna ändrar sin röst innan beslutet 17-18 maj så kommer förslaget klubbas igenom.

Läs pressreleasen från FFII.se

Läs mer på swpat.ffii.org

Läs mer på gnuheter.org

 

 

EU Moves Toward Software Patents
7 maj 2004 slashdot.org

"Apparently the patent discussion in Europe has taken a turn for the worse. According to the Foundation for a Free Information Infrastructure: 'This Wednesday, the Irish Presidency managed to secure a qualified majority for a counter-proposal to the software patents directive, with only a few countries - including Belgium and Germany - showing resistance. This proposal discards all limiting amendments from the European Parliament and reinstates the laxist provisions from the Commission, adding direct patentability of data structures and process descriptions as icing on the cake. In a remarkable sign of unity in times of imminent elections, members of the European Parliament from all political groups are condemning this blatant disrespect for democracy in Europe.' Read more: swpat.ffii.org."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Se upp, svenska dataföretag!
5 maj 2004 Computer Sweden

Computer Sweden rapporterar idag i en notis att Microsoft och Siemens har ingått ett korslicensieringsavtal för mjukvarupatent.

Det här kanske inte låter som något man behöver intressera sig för, men om politikerna i EU-kommissionen får som de vill och mjukvarupatent blir lagliga i Europa, då är det här något som kommer att kosta de svenska och europeiska dataföretagen mångmiljonbelopp.

Läs notisen och kommentarerna hos Computer Sweden.

Och om du arbetar på något dataföretag i Sverige, se till att visa dem för din chef också.

Innan det är för sent.

 

 

Ambassadörerna i COREPER
5 maj 2004 gnuheter.org

PolitikIdag onsdag samlas igen ambassadörerna vid medlemsländernas representationer i Bryssel i COREPER för att besluta om det irländska ordförandeskapets förslag ska läggas fram som en A-punkt på ministerrådsmötet den 17 maj. Mötesanteckningar från förra veckan tyder på att bl a Danmark vill ha en fördjupad diskussion. Se även Gnuheters tidigare rapportering.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

FFII.se stödjer INTE Piratbyråns krav
28 april 2004 gnuheter.org

PolitikDen 1 maj kommer Piratbyrån att ordna demonstrationer mot patent och upphovsrätt (copyright). I Piratbyråns upprop inför demonstrationerna är ett av kraven att såväl upphovsrätten som patentsystemet i dess helhet ska avvecklas.

Den åsikten delas inte av FFII.se, trots att FFII har som mål och syfte att arbeta mot mjukvarupatent.

Läs hela pressreleasen.

Förvånad, förvirrad eller förbannad? Läs Varför säger ni så här? också i så fall.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Svenska mjukvarupatentmotståndare tar strid direkt
26 april 2004 Computer Sweden

Organisationen FFII får nu en svensk underavdelning. Avdelningen arbetar mot mjukvarupatent men delar inte Piratbyråns uppfattning att också upphovsrätten ska avvecklas.

- De ligger i samma riktning som vi, de är också oroade för för mycket restriktioner på internet. Men vi stöder inte Piratbyråns i deras krav för de vill avskaffa alla patent och all upphovsrätt. Det är en väldigt radikal uppfattning, säger Christian Engström.

Läs mer hos Computer Sweden

Läs mer hos idg.se (samma artikel, andra kommentarer)

 

 

FFII.se bildat
26 april 2004 gnuheter.org

FöreningarEn svensk underavdelningen till Foundation for a Free Information Infrastructure (FFII) har bildats. Ett konstituerande möte för interrimsstyrelsen i den ideella FFII.se hölls den 25 april 2004, klockan 23.18 i Nacka. FFII.se är en organisation som har som mål att befrämja och bevara en fri informationsinfrastruktur. Till styrelsen utsågs:

 • Ordförande: Erik Josefsson

 • Kassör: Karin Engström

 • Ledamot: Christian Engström

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Storföretag stäms för användning av JPEG
23 april 2004 idg.se

Ännu en kontroversiell rättstvist håller på att segla upp inom IT-världen. Den här gången rör det jpeg-formatet eller rättare sagt komprimering av digitala bilder. Compression Labs, som innehar patentet (USA-patent nummer 4698672), har lämnat in stämningar mot en rad olika företag, vars produkter innehåller funktioner för att manipulera, komprimera, lagra, skriva ut eller skicka bilder.

Bland de stämda bolagen återfinns många av storföretagen inom hård- och mjukvarutillverkning.

Läs mer på idg.se

 

 

Bodström lyssnar inte
22 april 2004 gnuheter.org

PolitikEtt enat team av kompetenta tjänstemän på justitedepartementet i Stockholm och Sveriges permanenta representation i Bryssel följer justitieminister Thomas Bodströms instruktioner att ställa sig bakom det irländska ordförandeskapets förslag om att införa patenterbarhet av datorprogram i Europa. Detta trots att andra länders ministrar visat sig ta intryck av parlamentets förslag och opinionens argument i framför allt frågan om interoperabilitet.

Rådsarbetsgruppens arbete lades igår fram för COREPER med ambitionen att de permanenta representationernas ambassadörer skulle uppnå politisk enighet för att ministerrådsmötet ska klubba förslaget utan debatt den 17 maj. Bodström avser inte att öppna för en ny debatt utan önskar en snabb behandling av ärendet.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Svenska röster om mjukvarupatent
21 april 2004 gnuheter.org

JuridikComputer Sweden har intervjuat ett antal personer i branschen om arbetet inom EU med patenterbarhet av datorprogram.

- Mjukvarupatent försvårar den tekniska utvecklingen inom IT och lägger hinder i vägen för innovatörer som kan tvingas utkämpa juridiska strider i stället för att ägna sig åt utveckling, säger Jesper Larsson, forskningschef på Apptus Technologies, till Computer Sweden.

Han får mothugg av Tim Frain, chef för Nokias patentavdelning.

- Öppen källkod-folket behöver som regel inga patent, men ändå säger man "patent­en kommer, och storföretag som Microsoft och Nokia kommer att använda dem för att krossa oss". Men det är fel. Nokia skulle aldrig använda patent för att krossa ett litet företag. Varför skulle ett stort rikt företag stämma ett litet företag utan pengar, säger Tim Frain till Computer Swedens reporter Jonnie Wistrand.

Läs mer i Computer Sweden.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

EFF satsar på att stoppa patent
20 april 2004 gnuheter.org

JuridikSlashdot rapporterar att den amerikanska organisationen EFF kommer att satsa medel på att överklaga patent som organisationen anser har en negativ effekt på samhället och konsumentintressen. Tanken är att man skall skydda innovationsskapande genom att sätta stopp för dessa patent.

Läs mer hos Slashdot.

Besök även EFFs Patent Busting Project.

Se även "Fem upprörda direktörer och en tavla av Engberg" samt Christian Engströms utmärkta sammanställning över svensk och internationell patentdebatt. När du läst materialet är du kanske intresserad av att engagera dig i frågan, vilket enklast görs via Foundation for a Free Information Infrastructure, förutsatt att du är tveksam till patenterbarhet av datorprogram. Den som är mer positiv till patent kan med fördel besöka Svenska Uppfinnareföreningens webbplats.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Bildspel från demonstrationen i Bryssel
20 april 2004 FFII.se

...och så här såg det ut i Bryssel på demonstrationen, presskonferensen, och de två konferensdagarna i Europaparlamentet.

Klicka på "Bildspel", öppna en Jolt-cola, och luta dig tillbaka :-)

Bland konferensdeltagarna märktes Alan Cox, som ju har engagerat sig i kampen mot mjukvarupatenten bland annat genom att tillsammans med Linus skriva ett öppet brev till Europaparlamentets ledamöter inför omröstningen i september 2003.

Samtliga bilder är fria för publicering, och är nerladdningsbara i full upplösning.

 

 

Demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel 14/4
6 april 2004 gnuheter.org

PolitikFoundation for a Free Information Infrastructure anordnar en demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel den 14:e april. Om du uppskattar din yttrandefrihet vill du nog fundera på att åka dit.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 Hård strid i EU om mjuka patent
24 mars 2004 Ny Teknik

Amerikanska Amazons och svenska Sign Ons patent på de egna affärsverksamheterna har blivit symboler för en kris i det europeiska patentsystemet, EPO. Hur mycket dataprogrammering som får ingå i ett patent är industrins kanske hetaste framtidsfråga just nu.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

Belgien följer upp med 10-i-topp
13 mars 2004 gnuheter.org

PolitikDen belgiska sajten Softwarepatenten.be har sammanställt hur de belgiska EUparlamenterikerna röstade om IPR-enforcement-direktivet som det tidigare rapporterats om här på gnuheter. Rankingen kommer säkert att påverka vissa väljare inför EU-valet i juni.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

EU-patentstopp!
11 mars 2004 gnuheter.org

JuridikDen tyske patentkonsulten Axel H. Horns rapporterat i sin blog att gemenskapspatent inom EU tycks bli senarelagda om de ens kan genomföras. Det hela tycks falla på den omdebatterade språkfrågan. Det här betyder emellertid inte slutet för arbetet för patenterbarhet av datorprogram.

Läs mer hos Axel Horns.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

"Hemsnickrad linuxlobby missar tåget"
10 mars 2004 gnuheter.org

LäsvärtJag har kommenterat gårdagens beslut i parlamentet avseende det nya IPR-enforcement-direktivet i en krönika på www.idg.se. Jag skriver:

"För att slippa uppleva samma frustration som min vän gjorde i morse skulle linuxlobbyisterna må bra av att anställa en professionell lobbyist med säte i Bryssel. Risken annars är att man blir marginaliserad i politiken. Man kan inte uteslutande förlita sig på att starka kompisar hos teleoperatörer och liknande sätter hårt mot hårt när upphovsrättslobbyn tuffar igång. Dessutom är det på hobbynivå nästan omöjligt att hinna med omvärldsbevakning av det komplexa brysselskeendet."

Handsken är sålunda kastad. Jag hoppas någon tar den!

Läs Mikael Pawlo: "Hemsnickrad linuxlobby missar tåget".

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Fabian Edlund försvarar mjukvarupatent
25 februari 2004 gnuheter.org

JuridikI en debattartikel i Dagens Industri försvarar patentkonsulten Fabian Edlund vid Awapatent arbetet inom EU med att införa patenterbarhet av datorprogram.

Läs artikeln hos Dagens Industri

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Patenterbarhet oroar WM-data
11 februari 2004 gnuheter.org

JuridikNy Teknik rapporterar att Irland, EUs ordförandeland, tar ställning för telekom- och tillverkningsindustrin och för patenterbarhet av datorprogram. Det här oroar flera svenska aktörer, däribland börsnoterade konsult- och utvecklingsjätten WM-data.

- Vi måste inrätta en helt ny funktion för att kontrollera att vi inte begår patentintrång i vår programutveckling, säger chefen för produktenheten på WM-data, Jan Sträng, till Ny Tekniks Christer Åkerman.

Läs mer hos Ny Teknik.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

100 års skydd är tillräckligt
9 februari 2004 gnuheter.org

JuridikComputer Sweden publicerar idag en kortare replik från undertecknad till en artikel publicerad förra veckan angående skyddet för datorprogram.

Mikael Pawlo
Biträdande jurist Advokatfirman Lindahl

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Patentera film?
5 februari 2004 gnuheter.org

LäsvärtKan jag patentera min film?

Skall man kunna patentera film nu också? -Nejdå, ingen fara, än....

Christian Engström har dock skrivit ett underhållande inlägg i mjukvarupatentdebatten, där han så att säga vänder lite på steken och försöker reda ut när "som sådan" verkligen är "som sådan" och inte... ;-)

Läs Christians Filmpatent, så kanske något i den europeiska "patentcirkusen" klarnar. En mycket läsvärd text, som med en gnutta humor reder ut hur knasigt man försöker tillåta mjukvarupatent smygvägen. Jag skriver "smygvägen" eftersom jag tror att det är just detta som Christian förklarar så bra som mindre datorkunniga politiker har lite svårt att förstå. Detta som Christian berör är i stora drag den "praxis" som en del vill slå fast i europeisk lag med förslaget om "dator-implementerade-uppfinningar". Det finns även en engelsk version av samma text (den engelska var den ursprungliga som skrevs först).

Läs mer på gnuheter.org

 

 

International Herald Tribune i introduktion till mjukvarupatent
2 februari 2004 gnuheter.org

JuridikJennifer Schenker har för International Herald Tribune skrivit en artikel om mjukvarupatent med rubriken 'Europe's tug of war over software patents'. Artikeln är en välbalanserad sammanfattning av aktuella frågor kring patenterbarhet av datorprogram.

Läs mer hos International Herald Tribune.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

All Encompassing Patents
26 januari 2004 slashdot.org

"Looks like another bogus lawsuit over an incredibly broad patent on something that already exists. StarChamber, an online strategy and collectible card game seems to be one of the infringing factors, along with a player ranking system on the site. The patent supposedly covers any sort of ranking system that indicates a player's proficiency in said game. This sort of practice is what deters would-be great games from making it into the gaming world."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Replik till patentdirektörer
26 januari 2004 gnuheter.org

JuridikSom Gnuheter rapporterat tidigare idag har fem toppdirektörer i en debattartikel publicerad i Dagens Industri argumenterar fem "toppdirektörer" för ett starkare patentskydd för datorprogram. Jag har författat en snabb replik som publicerats på DagensPS.

"Fem "toppdirektörer" ger sig i Dagens Industri (26/1 2003) in i debatten om patenterbarhet av datorprogram. Toppdirektörerna tycks anse att Sverige ligger illa till och att avsaknaden av ett stärkt patentskydd för datorprogram kan leda till att vi riskerar "att förlora Sveriges styrka som en kunskapsnation, driven av innovativa entreprenörer". Det låter ju allvarligt, men jag misstänker att uttalandet trots allt kan ha en del med Peppe Engbergs hobby att göra."

Läs krönikan på DagensPS.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Patentförespråkare i Dagens Industri
26 januari 2004 gnuheter.org

LäsvärtI en debattartikel publicerad i Dagens Industri idag argumenterar fem "toppdirektörer" för ett starkare patentskydd för datorprogram. Direktörerna skriver:

Frågans komplexitet tycks ha lett till förenkling och polarisering där så kallade mjukvarupatent generellt utmålats som något farligt och konkurrensfientligt. Till denna utveckling har bidragit att debatten dominerats av några få högröstade aktörer som är emot allt vad patentskydd heter.”

Läs debattartikeln.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Microsoft patenterar nytt dokumentformat
26 januari 2004 gnuheter.org

JuridikCnet News rapporterar att Microsoft har sökt Europapatent och nyzeeländskt patent på XML-baserade ordbehandlardokument och möjligheten för andra program att läsa sådana dokument. Om patentet blir godkänt så kommer program som Openoffice och Wordperfect sannolikt att behöva licenser för att få öppna dokument i Words nya XML-baserade format.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

FFII vs. Amazon Gift Ordering Patent
25 januari 2004 slashdot.org

"The Foundation for a Free Information Infrastructure fights in court against Amazon.com's Gift ordering patent. It is about ordering gifts via email and phone communication. Amazon's gift ordering patent is seen as a danger for webdesigners and E-Commerce in Europe. It is derived from the well-known Amazon.com's 1-click patent. The flowers distributor Fleurop and Germany's Computer Acience Association "Gesellschaft fur Informatik" untertake similar legal action against Amazon's trivial patent. FFII's Hartmut Pilch said the fight against patents was not over. It is a cheap opportunity to get some exercise in patent litigation."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Vad händer egentligen med patent?
24 januari 2004 gnuheter.org

JuridikKan någon jurist förklara för mig så jag förstår vad som egentligen händer.

De jag som medlem i strategigruppen försöker påverka säger att det som görs är "bara" att slå fast de regler som redan gäller, och alltså ingen förändring.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Perens on Patents
23 januari 2004 slashdot.org

"An interesting interview with Bruce Perens over at the BBC. He's up discussing the role of HP, IBM, et al and the move towards Linux. However, his main point is about software patents and how they are much more of a problem than SCO: 'We're looking at a future where only the very largest companies will be able to implement software, and it will technically be illegal for other people to do so.'"

Läs mer på slashdot.org

 

 

EPO svarar Kauppi
21 januari 2004 gnuheter.org

PolitikEPO har svarat på frågor från europaparlamentarikern Piia-Noora Kauppi om bl a Amazons patent på gåvoförmedling. Piia-Noora Kauppi är en av de europaparlamentariker som skrivit på Call for Action II.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Bodström för mjukvarupatent
16 januari 2004 gnuheter.org

JuridikBoström svarar om mjukvarupatent: "Direktivet är viktigt eftersom det skapar tydligare regler för när patent på datorrelaterade uppfinningar kan meddelas samtidigt som det klart markerar att EU inte ska gå i riktning mot den amerikanska rättsutvecklingen". Hela svaret

Bodström eftersträvar EPO-praxis, vilken bryter mot art 52 i EPC och definitivt inte upprätthåller någon kvalitet bland mjukvarupatent. Den amerikanska rättsutvecklingen är med andra ord i linje med den Bodström förutspråkar och den som Greenspan med flera nyligen kritiserat. SSLUG har varit i kontakt med frågeställaren, som bara vidarebefodrat frågan från okännd pro-mjukvarupatentkälla. I Computer Sweden jublar AWA-patent. För intresserade kommer Justitiedepartementet ha en sista hearing under februari, den sista inför beslutet i mars. Se även: ffii/swpat

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Pagrotsky vill ha One Click Shopping
11 december 2003 gnuheter.org

PolitikNäringsminister Leif Pagrotsky låter meddela i Ny Teknik att regeringen välkomnar att EU stadfäster den patentpraxis som utkristalliserat sig i Europa. Justitiedepartementet bjuder in till hearing i början av nästa år för att reda ut eventuella missförstånd.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

When Good Patents Go Bad
11 december 2003 slashdot.org

"The Washington Post has a good review of patents in the information age. The insanity of the US patent system has been chronicled on this site numerous times in the past (for example, an FTC report on patent policy, some patents for obvious applications such as Microsoft patenting local weather, and Amazon patenting inside book searching). The Washington Post article does a good job of overviewing IP issues today, why the current US patent systems fails in the information age, and gives an example of patent extortion. Excuse me while I patent my DNA."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Näthandel och patent
30 november 2003 gnuheter.org

JuridikSe ett skräckscenario som ger en idé om vad samhällets tillåtande av mjukvarupatent kan leda till, det är en sida innehållandes en fejkad skärmdump föreställande en videobutik på nätet. Grundidén är hämtad från danska IT-Politisk Forening, detta är sas. en svensk version på samma tema. Egentligen är det inte ett skräckscenario eftersom de flesta patent redan är godkända av EPO, skräckscenariot består ju i hurvida våra politiker bestämmer sig för att göra dessa patent hållbara i europeiska domstolar. Skall svensk e-handel tvingas flytta till indien?

Kolla in "videobutiken".

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Fru Vivendis immaterialrättsdirektiv
26 november 2003 gnuheter.org

PolitikSom Gnuheter tidigare rapporterat riskerar ett nytt EU-direktiv att göra oss till brottslingar allihopa. IP Justice upprop mot direktivet har dock gett resultat. Den ansvarige rapportören MEP Janelly Fourtou har lagt fram ett kompromissförslag där de straffrättsliga bestämmelserna stryks och patent tas bort från tillämpningsområdet. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden (JURI) ska ta ställing till 27 november. Parlamentet ska preliminärt rösta 15 december. Frågan är om Parlamentets resurser ska användas till att lappa och laga ogenomtänkta direktivförslag (t ex fängelse för olovlig kopiering)? FFII rekommenderar att parlamentarikerna helt enkelt säger nej och förkastar direktivet för att kunna behålla kontrollen över lagstiftningsprocessen.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Brottslingar blir vi allihopa
10 november 2003 gnuheter.org

JuridikUnder rubriken "A continent full of criminals" skriver BBCs reporter Bill Thompson om den nya IP-direktivet som EU håller på att ta fram, och som kommer att göra både honom och de flesta andra vanliga Internet-användare till brottslingar i lagens ögon. Gäller säkert de flesta av Gnuheters läsare också, så passa på att läsa innan polisen knackar på dörren.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Europeans Still Battling Software Patents
18 oktober 2003 slashdot.org

"The FFII in the UK is issuing an alert for all supporters to write to their MPs -- this weekend . In September the European Parliament voted for strong restrictions on software patents. But these could be set aside at a meeting of the EU's Competitiveness Council of Ministers on 10 November. The ministers' meeting is to be "prepared" at a meeting of senior patent officials from across Europe even sooner: this Thursday 23 October. Unless they can be convinced otherwise before 10 November, it is believed that UK ministers will push for the Council to adopt a November 2002 draft text, which is even worse than the infamous McCarthy report. The European Parliament's rules for second reading make it very difficult for MEPs to fix a bad text from the Council. The FFII says it desperately need a lot of letters to go out to MPs this weekend to tell the Government how bad the November 2002 draft is. More information at FFII-UK."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Så röstade parlamentarikerna
2 oktober 2003 gnuheter.org

PolitikSammanställningen av hur parlamentarikerna röstade på det så kallade mjukvarupatent-direktivet A5-238/2003, börjar nu vara klart. FFII har en färgkodad sammanställning på alla röster, finns även en csv med "rådata" för den som själv vill sortera o göra statistik. I följande länk nedan kan skådas hur "våra" svenska parlamentariker röstade, färgkodat i likhet med FFII.

Så här röstade svenska parlamentariker på patentdirektivet.

Även våra grannar i sydväst (Danmark) har en liknande sammanställning.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Det låter kanske odemokratiskt, men...
29 september 2003 gnuheter.org

JuridikPatentlagstiftningen borde skrivas av experter och inte av politiker, anser Alex Batteson som arbetar med IT-frågor på den brittiska advokatbyrån Batteson. Batteson anser att parlamentet inte klarar den komplexitet som patentdirektivet erbjuder. Batteson hävdar även att de ändringsförslag som tagits av parlamentet irriterar Fritz Bolkenstein och att den senare även ämnar att helt dra tillbaka patentdirektivet och istället ändra den europeiska patentkonventionen.

Läs mer hos ZDnet.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Svenska röster om mjukvarupatent
29 september 2003 gnuheter.org

JuridikIDG.se har samlat svenska branschröster om patenterbarhet av datorprogram. Bland de intervjuade märks Gnuheters redaktör Patrik "pawal" Wallström.

- Jag är positiv till patent på mjukvara, har inget emot EU-beslutet, till skillnad från många i branschen, säger Bo Dahlbom, vd IT-institutet.

- Detta förslag skulle innebära att varje programmerare måste se upp så de inte inkräktar på någons patent, och detta skulle definitivt hämma utvecklingen, säger Gnuheters redaktör Patrik Wallström.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Patentlagstiftningen gick igenom
25 september 2003 gnuheter.org

PolitikDen patentlagstiftning vi länge fruktat antogs igår i EU-parlamentet. Men det finns några ljusglimtar. Många av de förändringar av lagtexten som lobbats för har gått igenom, men trots det ger lagen utrymme för ökad patentering. 362 ledamöter röstade för förslaget och förändringarna, 157 röstade emot, och 28 avstod sin röst.

Det förändrade direktivet
• Heise.de: Europaparlament gibt reinen Softwarepatenten einen Korb
• Slashdot: EU Parliament Approves Software Patents
• IDG.se: EU vingklipper patentlag

Läs mer på gnuheter.org

 

 

EU Parliament Approves Software Patents
24 september 2003 slashdot.org

"The voting has just ended. Few good and several bad amendments were accepted. The directive proposal was accepted: 361 for, 135 against, 28 abstentions. The precise numbers and results for each amendment will be available on europarl.eu.int tomorrow."
Update: 09/24 15:44 GMT by T: Dr.Seltsam writes to say that the early reports are "not quite correct. The German publisher Heise states in this article, that the vote concerned strong changes on the directive." In particular, "pure software patents will not be allowed." Google's translation engine does a decent job with the German.

Läs mer på slashdot.org

 

 

Inför mjukvarupatentomröstningen
24 september 2003 gnuheter.org

PolitikI dagens protokoll från europaparlamentet säger Elly PLOOIJ-VAN GORSEL och Joachim WUERMELING att de aldrig varit med om så aggresiv lobbying tidigare.

Kommissionär Frits BOLKENSTEIN bad att få lämna in en fullständig lista över ändringsförslag som kommissionen inte kunde godkänna och koncentrerade sitt inlägg till allmänna kommentarer. Två ändringsförslag bedömdes omöjliga att acceptera för kommissionen ändringsförslag 18 och 20. Däremot skulle den formulering som återfinns i ändringsförslag 76 kunna utgöra en godtagbar kompromiss.

ändringsförslagen med kommentarer hos FFII.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

European Parliament Clashes Over Software Patents
23 september 2003 slashdot.org

"The European Parliament's Daily Notebook reports on the turbulent final plenary debate this morning regarding a draft Directive to legalize Software Patents (which are currently unlawful under Art.52 (2) (c) of the European Patent Convention). The Notebook quotes some truly bizarre views and arguments (which no doubt you'll take the time to point out to Members of the European Parliament before tomorrow's vote), with some MEPs even claiming to feel harassed because they are suddenly also being lobbied by numerous concerned citizens, rather than solely by industry representatives as usual."

Läs mer på slashdot.org

 

 

 Linus Torvalds går in i EU:s patentstrid
22 september 2003 Ny Teknik

Finländaren Linus Torvalds, mannen bakom operativsystemet Linux, skriver ett öppet brev till EU-parlamentets talman och argumenterar mot ökat patentskydd på programvara.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

Linus Torvalds And Alan Cox Write EU Parliament On Patents
21 september 2003 slashdot.org

"Linus Torvalds and Alan Cox have sent an open letter to the members of the European Parliament. They ask for strict limitations to software patents, argue for open standards and ask the members of the parliament to follow FFII's voting recommendations. Vote on the controversial software patents directive will be on Wednesday and it is expected to be a very close one. Well, do you believe these guys have any impact in Brussels?"

Läs mer på slashdot.org

 

 

Lobbying For Linux
20 september 2003 slashdot.org

"Slashdot has heard a lot lately about why software patents are bad, and the passage of the legislation in the EU. But other than the online demo and a few pictures of the demonstration outside the European Parliament, Slashdotters hear little about the real behind-the-scenes lobbying. I've just put an article up on Newsforge describing and discussing my experiences lobbying inside the Parliament that might shed a little light on what we mortal geeks can do to save ourselves. There are some accompanying photos on my web site for those who like visual aids."

Läs mer på slashdot.org

 

 

Nidvisa om mjukvarupatent
19 september 2003 gnuheter.org

HumorHär är en liten visa om mjukvarupatent som jag råkade tota ihop inför omröstningen i EU-parlamentet nästa vecka.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 EUs lagförslag om patent på program vållar strid
17 september 2003 Ny Teknik

EU-parlamentet ska den 24 september ta ställning till ett omstritt lagförslag om mjukvarupatent. Men kritiken utifrån är stark. Industrin känner sig lurad på viktiga patentmöjligheter, medan små programutvecklare ser förslaget som rena dödsstöten.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

The Economicst Contrasts American, European Patent Approaches
7 september 2003 slashdot.org

"The Economicst has summarised recent developents in software patents and contrasts the American and European approaches. 'The European Commission wants to avoid the American situation, in which case law drives authorities to issue computer-related patents all too easily, in particular for business methods and algorithms.'"

Läs mer på slashdot.org

 

 

Demonstration mot mjukvarupatent gav resultat
1 september 2003 gnuheter.org

PolitikEnligt FFII är debatten och omröstningen i europaparlamentet senarelagd till 22-26 september eller senare. Detta som ett resultat av demonstrationerna mot mjukvarupatent.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

Freedom of Speech in Software
30 augusti 2003 slashdot.org

" I've been struggling with the question 'what's wrong with software patents' but haven't been able to find the right words. I was over at John Gilmore's website and found a link to John Salin's 'Freedom of Speech in Software' letter to the USPTO back in 1991! This is one of the best explanations I've seen. He reminds us that computer programs are essentially like literature or music -- they are expressions of ideas. Just because they run on a computer doesn't make them uniquely different from other creative mediums. We should think player piano (patentable) vs the music (copyrightable but not patentable) it plays. Europeans -- put this letter into the hands of your MEPs!"

Läs mer på slashdot.org

 

 

Omröstningen om mjukvarupatent senarelagd till september
27 juni 2003 gnuheter.org

PolitikTalmanskonferensen ("Conference of presidents") har beslutat att senarelägga omröstningen om lagen "COD/2002/0047 Title Patent law: patentability of computer-implemented inventions" till sammanträdesperioden 1-4 september 2003.

Detta ger oss mer tid att påverka våra parlamentariker.
Kom ihåg; "Så länge du inte gör motstånd stöder du systemet!"

Läs mer hos ffii.org.

Läs mer på gnuheter.org

 

 

 "Bara storföretag och advokater vill ha patent"
4 december 2000 Ny Teknik

De allra flesta är överens om att ett mjukvarupatent är av ondo. Ett patent fungerar bara hämmande på den tekniska utvecklingen och de enda som kan vilja införa det är advokater, patentombud eller andra som har direkt personlig vinning av ett patent, menar Tord Jansson, fristående konsult och programutvecklare i mjukvarubranschen.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

 "Patent ska främja utveckling"
28 november 2000 Ny Teknik

Patent på programvara är ett hot mot hela utvecklingen av mjukvarubranschen. I själva verket behövs inte den här typen av patent över huvud taget, menar Erik Josefsson vid Skåne Själland Linux User Group (SSLUG).

Syftet med patent är att sprida idéer och kunskap och att främja utveckling, inte att "skydda immateriella värden och idéer" som Urban Lind och Fabian Edlund påstår.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

 "Många fördelar med mjukvarupatent"
24 november 2000 Ny Teknik

Själv syftet med ett patent är att skydda immateriella värden och idéer. Den europeiska patentlagen har undantagit programvaruuppfinningar, men vi ser ingen anledning att begränsa patentsystemet i just detta avseende, skriver patentkonsulterna Urban Lind och Fabian Edlund.

Läs mer hos Ny Teknik

 

 

 Snart möjligt med patent på programvara
16 november 2000 Ny Teknik

I Europa går det inte att ta patent på programvara. Än så länge. Men snart kommer de europeiska regeringarna att få ta ställning till ett förslag om ändrad lagstiftning på området.

- Av demokratiska och etiska skäl bör Sverige säga nej till patent på mjukvara, menar Erik Josefsson vid organisationen SSLUG (Skåne Själland Linux User Group).

Erik Josefsson får stöd av centerns partiledare Lennart Daléus. Han menar att mjukvarupatent riskerar att hämma utvecklingen, i synnerhet för mindre mjukvaruutvecklare, som saknar resurser för att själva patentera eller bevaka sitt patent.

Läs mer hos Ny Teknik