Patent beviljas utan verklig uppfinning

Många inom patentkåren vill patentera abstrakt logik - trots att det är mot patentlagen, hindrar innovation och dessutom inkräktar på upphovsrätten. Patent på affärsmetoder och databehandling har visat sig skapa innovationsrisker och kostnader istället för uppfinningsskydd, eftersom patenten blir så omfattande att alla gör intrång.

Just nu föreslår den Svenska patentkåren i en statlig utredning, SOU 2006-80, att alla restriktioner för patenterbarhet ska tas bort. Utredningen står i stark kontrast till internationella undersökningar och speglar kanske främst patentkollegornas intressen. Om SOU2006:80.

FFIIs nutidshistoria

FFII startades av företag och privatpersoner i hela Europa, alla var engagerade i mjukvarupatentdirektivet som lades fram inom EU 2003. Direktivet förkastades av Europaparlamentet 2005-07-06. Direktivet var då omöjligt att rädda efter något av en kupp i Rådet, som öppnade för patent på mjukvara och affärsmetoder enligt amerikansk modell. Detta trots att det var allmänt accepterat att dessa skulle påverka tillväxtmål och innovation negativt.

movie
- Klicka på bilden för en film om hur mjukvarupatent fungerar.

Inför röstningen höll EU-parlamentets rapportör Rocard ett starkt tal och hela 648 parlamentariker röstade för att förkasta direktivet.

Trots stark kritik så fortsätter ändå många patentverk och patentavdelningar att undergräva uppfinningsbegreppet genom att kalla affärsmetoder eller beräkningar "tekniska". På så vis kan allt patenteras vilket ger breda monopol på infrastrukturer och skadar möjligheter till verklig innovation.

Trots all kritik så hjälper nu EU-Kommissionen ändå dem som vill införa mjukvarupatent. Detta kan ske genom att man försöker få Europeiska patentverkets egna praxis till att bli lag för en nya Europeisk patentdomstol. Det kan ske genom Europapatent eller EPLA.

Det är viktigt att få de Europeiska patentverken att följa patentlagen och att inte styras av monopolistiska eller kortsiktiga ekonomiska intressen. En patentdomstol styrd av trasig tolkning skulle bara förvärra situationen -- och leda till samma utveckling som i USA.

FFII har tillsammans med flera företag startat kompanjen:
"Economic Majority"
för att understryka kritiken mot de som vill undergräva uppfinningsstandarden med affärs- och mjukvarupatent. Många svenska företag har skrivit under.

- Vi är starkt kritiska till spelet med patent och vill öppet informera innan patenträtten hamnar utanför demokratisk kontroll.

Dina åsikter är viktiga för debatten, så vi hjälper dig gärna att hitta kontakter och information så att du kan att påverka din möjlighet till skydd, innovation och utveckling. Patent är ett viktigt rättsligt skydd, men bara om det används för att skydda verkliga prestationer. Annars försämrar vi vår tillväxt med farliga monopol.


E-handelsplatsen patenterad - är du försäkrad?

Din webshop är patenterad!Bilden visar ett exempel på en e-handelsplats med typiska funktioner. Den här sajten inkräktar på 20 stycken mjukvarupatent. Patenten är redan beviljade av det europeiska patentverket EPO, trots att det ännu inte finns något stöd i lagen för mjukvarupatent.

Men nu vill EPO och andra lobbygrupper i Bryssel ändra lagen så att patenten blir giltiga. Då kan patentinnehavarna börja kräva licensavgifter och stämma på skadestånd. Har du (eller någon av dina kunder) en websajt där man kan köpa saker över Internet? Då bör du nog se efter om det här inte är något som berör dig.

FFII.se vill att det även i fortsättningen ska vara så som lagen säger idag, nämligen att dataprogram skyddas av upphovsrätten, och att patent bara kan beviljas på riktiga tekniska uppfinningar som har industriell tillämpning. Den här uppfattningen delades av en majoritet i Europarparlamentet i en omröstning i september 2003. Men EUs Ministerråd har den 7 mars i år trotsat EU-parlamentet, känd forskning och även flera nationella parlament på alla viktiga punkter. Parlamentet har med andra ord en del att reparera samtidigt som de motarbetas av en liten grupp storföretag och det Europeiska patentverket.

På den här sajten förklarar vi vad mjukvarupatent är, och varför de är skadliga för samhället och företagen. Vi förklarar skillnaden mellan mjukvarupatent och den klassiska typen av patent, och varför man kan vara emot mjukvarupatent även om man är för till exempel mekaniska och kemiska patent, eller patent på läkemedel.

Vi berättar om den juridiska bakgrunden och om det politiska spelet, och om hur det kommer sig att de flesta som kommer att bli drabbade om mjukvarupatenten blir lagliga, inte ens har hört talas om frågan.


Läs mer

Acacia - mjukvarupatent i praktiken

I USA är mjukvarupatent ett etablerat faktum sedan ett antal år. Så vi i Europa behöver inte gissa oss till vad som händer om man legaliserar dem. Läs om företaget Acacia, och deras patent på idén att skicka videofilm över Internet.

Mjukvarupatent är dåligt för ekonomin

Läs varför skälen som används för att motivera patent inom andra omården inte är tillämpliga på mjukvarupatent, och om de skadliga effekter som mjukvarupatenten har haft i USA.

Juridiken runt mjukvarupatent

Hur ser det egentligen ut idag rent juridiskt? Vad säger lagen om mjukvarupatent, och vad finns det för praxis?

Läs om hur svaret på frågan visar sig vara att lagen säger att mjukvarupatent inte får beviljas, men praxis säger att EPO beviljar dem ändå, så länge man betalar sina avgifter till EPO. Som EPO händelsevis får behålla, om de bara fortsätter att bevilja patent.

Mjukvarupatent och politik

Om man frågar politikerna i Bryssel som försöker legalisera mjukvarupatenten, så bedyrar de allt vad de kan att de också vill förhindra att utvecklingen blir som i USA.

"Vi vill hålla Europa fritt från Amazons 1-klicks-patent", säger MEP Arlene McCarthy när någon påpekar för henne att EPO redan har beviljat det patentet i Europa också. "Det är ett exempel på ett dåligt patent", fortsätter hon.

Men ändå slåss hon med näbbar och klor för att direktivet inte ska innehålla de begreppsdefinitioner som skulle göra 1-klicks-patentet ogiltigt. Läs om politiskt dubbelspel på hög nivå. • Med stöd hos forskare, företag, tänkare och i lag.
 • Är du säker på att du inte har begått patentintrång?
 • Hur patentförespåkarna argumenterar...
 • Vi behöver hjälp med...

 • jonas


  "Jag vill vara trygg i att jag äger de program jag själv skriver"
  Jonas Bosson
  ordförande FFII.se
  Svar på Svenska rapporter:
  Erik:
  Bakgrunden till direktivet
  Jonas:
  Justitiedepartementets PM

  Kommentar Lagrådet 2006-01:
  FFII-PR060130: Motion om mjukvarupatent  Externa länkar

  FFII Europa

  FFII är den europeiska organisation som är ledande i kampen mot mjukvarupatent, och som samordnar de nationella insatserna i olika länder. FFIIs sajt kan vara lite knepig att hitta rätt på, men den innehåller massvis av information och argument i frågan.

   

   


  FFII.se, september 2006
  Texten är public domain.

   

   

  Creeper